bip logo

 

LogowanieOdsłony

Użytkowników:
72
Artykułów:
3088
Odsłon artykułów:
1773841

Komunikat o zwołaniu XL Rady Powiatu Stalowowolskiego na dzień 25 lipca 2018 roku.

 

Informuję, że na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 995 z późn. zm.) zwołuję XL Sesję Rady Powiatu Stalowowolskiego w terminie 25 lipca 2018r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli przy ul. Podleśnej 15 (sala 113). Rozpoczęcie obrad o godz. 15:00

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Powiatu.
  4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu.
  5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie ustalenia wynagrodzenia za pracę Starosty Stalowowolskiego.
  6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego zmieniającej uchwałęsprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywane przez Prezesa Zarządu Funduszu samorządom powiatowym w roku 2018 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, należących zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych do kompetencji: starostów, powiatowych centrów pomocy rodzinie i kierowników powiatowych urzędów pracy.
  7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2018 rok.
  8. Interpelacje i zapytania radnych.
  9. Wolne wnioski i informacje.
  10. Zakończenie obrad Sesji.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Stalowowolskiego

Ryszard Andres

( Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)