bip logo

 

LogowanieOdsłony

Użytkowników:
72
Artykułów:
3088
Odsłon artykułów:
1773842

Komunikat o zwołaniu XXXIX Rady Powiatu Stalowowolskiego na dzień 13 czerwca 2018 roku.

Informuję, że na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z  2017 r., poz. 1868 z późn. zm) zwołuję XXXIX Sesję Rady Powiatu Stalowowolskiego na dzień 13 czerwca 2018r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli przy ul. Podleśnej 15 (sala 113).

Rozpoczęcie obrad o godz. 15:00

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXVIII Sesji Rady Powiatu.
 4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu.
 5. Ocena stanu dróg na terenie powiatu stalowowolskiego.
 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Powiatu Stalowowolskiego za rok 2017.
 7. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Stalowowolskiego za rok 2017 wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonych przez Powiat Stalowowolski.
 8. Zapoznanie się z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowejsprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu za rok 2017.
 9. Zapoznanie się z informacją o stanie mienia Powiatu Stalowowolskiego.
 10. Zapoznanie się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej na temat wykonania budżetu Powiatu Stalowowolskiego za rok 2017 oraz opiniami pozostałych Komisji Stałych Rady Powiatu Stalowowolskiego.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Stalowowolskiego za 2017 rok.
 12. Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Stalowowolskiego z tytułu wykonania budżetu Powiatu Stalowowolskiego za rok 2017.
 13. Zapoznanie się z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Stalowowolskiego z tytułu wykonania budżetu Powiatu Stalowowolskiego za rok 2017.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Stalowowolskiego z tytułu wykonania budżetu Powiatu Stalowowolskiego za rok 2017.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie przyznawania stypendiów dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Stalowowolski i studentów za znaczące osiągnięcia.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego zmieniającej UchwałęXXIX/202/2017 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Stalowowolski ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego zmieniającej uchwałę w sprawie podziału Powiatu Stalowowolskiego na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańca Stalowej Woli.
 19. Interpelacje i zapytania radnych.
 20. Wolne wnioski i informacje.
 21. Zakończenie obrad Sesji.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Stalowowolskiego

Ryszard Andres