bip logo

 

LogowanieOdsłony

Użytkowników:
72
Artykułów:
3088
Odsłon artykułów:
1774297

Wydawanie zaświadczeń potwierdzających posiadanie gospodarstwa rolnego

Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli,

ul. Podleśna 15, 37 - 450 Stalowa Wola

WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ POTWIERDZAJĄCYCH POSIADANIE GOSPODARSTWA ROLNEGO

Podstawa prawna:

art. 24 ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989r. (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 725 ze zm.)

Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy:

Zaświadczenie wydawane jest na wniosek zainteresowanego dostępny w urzędzie lub stronie internetowej.

Opłata:

  • wniosek nie podlega opłacie skarbowej,

  • zaświadczenie nie podlega opłacie skarbowej, o ile dot. spraw emerytalno-rentowych ( ZUS, KRUS), w innych przypadkach opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia wynosi 17 zł

Miejsce złożenia dokumentów:

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli, ul. Podleśna 15, 37-450 Stalowa Wola p. 11, 13, 14, 15

Sposób i termin załatwienia sprawy:

Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż do 7 dni od daty złożenia wniosku z kompletem załączników

Uwagi:

W celu uzyskania dodatkowych informacji należy dzwonić pod nr tel: (015) 643-36-16,(18), (20) i (21).

Tryb odwoławczy:

Stronie przysługuje odwołanie od decyzji do 14 dni od daty otrzymania decyzji do Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów

Formularze do pobrania:

Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego posiadanie gospodarstwa rolnego