bip logo

 

LogowanieOdsłony

Użytkowników:
72
Artykułów:
3088
Odsłon artykułów:
1774298

Wydawanie decyzji o trwałym wyłączeniu gruntu rolnego na cele budownictwa

Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli,

ul. Podleśna 15, 37 - 450 Stalowa Wola

WYDAWANIE DECYZJI O TRWAŁYM WYŁĄCZENIU GRUNTU ROLNEGO NA CELE BUDOWNICTWA

Podstawa prawna:

Sprawy wyłączenia gruntów rolnych i leśnych z produkcji regulują przepisy ustawy z 3.02.1995r. – o ochronie gruntów rolnych i leśnych(tekst jednolity Dz. U. Z 2004 r. Nr 121 poz.1266 ze zm)

Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy:

Wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej następuje wyłącznie na wniosek inwestora a z wnioskiem ten winien wystąpić jeszcze przed uzyskaniem pozwolenia na budowę

załączniki:

 • decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

 • projekt zagospodarowania terenu (wnioskowanej działki),

 • wypis i wyrys przedmiotowej działki ewidencyjnej,

 • geodezyjne rozliczenie klasoużytków w działce.

 • W niektórych przypadkach trwałego wyłączenia ( tereny handlowo-usługowe, przemysłowe, itp.) wymagane jest dołączenie do wniosku dokumentu określającego wartość gruntu w chwili jego faktycznego wyłączenia.

Opłata:

 • Na Inwestorze ciążą określone w decyzji obowiązki, w szczególności opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntu z produkcji rolniczej.

 • Odpłatność, jak i opłaty roczne, nie dotyczą wyłączenia gruntu rolnego na cele budownictwa mieszkaniowego:

  - do 0,05 ha w przypadku budynku jednorodzinnego,

  - do 0,02 ha, na każdy lokal, w przypadku budownictwa wielorodzinnego

 • Opłata skarbowa za wydanie decyzji wynosi 10 zł

Miejsce złożenia dokumentów:

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli, ul. Podleśna 15, 37-450 Stalowa Wola pok. 317

Sposób i termin załatwienia sprawy:

Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż do 30 dni od daty złożenia wniosku z kompletem załączników

Uwagi:

W celu uzyskania dodatkowych informacji należy dzwonić pod nr tel: (015) 643-36-19

Tryb odwoławczy:

Stronie przysługuje odwołanie od decyzji dot. wyłączenia z produkcji rolnej do 14 dni od daty jej otrzymania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu ul. Św. Barbary 12, 39-400 Tarnobrzeg

Formularze do pobrania:

Wniosek o wyłączenie z produkcji rolnej