bip logo

 

LogowanieOdsłony

Użytkowników:
72
Artykułów:
3088
Odsłon artykułów:
1774325

Składanie wniosku o rejestrację pojazdu, rejestrację czasową i wyrejestrowanie pojazdu drogą elektroniczną.

Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli,

ul. Podleśna 15, 37 – 450 Stalowa Wola

SKŁADANIE WNIOSKU O REJESTRACJĘ POJAZDU, REJESTRACJĘ CZASOWĄ I WYREJESTROWANIE POJAZDU DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Podstawa prawna:

 •    Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym,
 •    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów,
 •    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach.

Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy:

Przy opisach procedury załatwiania spraw z zakresu rejestracji pojazdu, rejestracji czasowej pojazdu i wyrejestrowania pojazdu znajdują się szczegółowe informacje dotyczące wymaganych dokumentów.

Opłata:

Przy opisach procedury załatwiania spraw z zakresu rejestracji pojazdu, rejestracji czasowej pojazdu i wyrejestrowania pojazdu znajdują się szczegółowe informacje dotyczące wysokości opłat oraz numerów kont, na które należy dokonać wpłaty.

Miejsce złożenia dokumentów:

Wniosek elektroniczny w sprawie rejestracji pojazdu, rejestracji czasowej pojazdu lub o wyrejestrowanie pojazdu można złożyć poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Systemów Pojazd i Kierowca zamieszczoną pod adresem: https://www.esp.pwpw.pl

Szczegółowy opis zakresu i warunków korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej Pojazd i Kierowca znajduje się na stronie: https://www.esp.pwpw.pl/Account/Help.

Sposób i termin załatwienia sprawy:

Najważniejsze informacje dotyczące składanego wniosku elektronicznego:

 1. Proces wypełnienia wniosku można rozpocząć po pozytywnym przejściu etapu rejestracji konta, zalogowaniu się i kliknięciu odnośnika "Złóż nowy wniosek".
 2. Dla załączników do wniosków przesyłanych przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Pojazd i Kierowca zalecane są poniższe parametry:
 • załącznik w formacie JPEG - rozmiar pliku nie większy niż 200 kB.
 • załącznik w formacie PDF - rozmiar pliku nie większy niż 200 kB x liczba stron załącznika typu PDF
 • zalecane parametry w przypadku wysyłania skanów dokumentów to:
 •       przestrzeń braw: greyscale lub RGB
 •       rozdzielczość skanu w pikselach: max 2500 x 3500 pikseli
 •      kompresja: dla obrazów JPEG poziom jakości nie mniejszy niż 80/100
 1. Do wniosku właściciel pojazdu dołącza w formacie i zgodnie z wymaganiami zeskanowane dokumenty, wraz z załączonym potwierdzeniem elektronicznym dokonania przelewu wymaganych opłat albo zeskanowanym dowodem wpłaty tych opłat oraz zdjęcie tablic rejestracyjnych wykonanych techniką cyfrową.
 2. W przypadku złożenia drogą elektroniczną, przez właściciela pojazdu, wniosku nie odpowiadającego wzorowi i wymaganiom lub nie załączenia wszystkich wymaganych dokumentów, dowodu opłat, zdjęcia tablic rejestracyjnych organ rejestrujący informuje drogą elektroniczną właściciela pojazdu o konieczności dokonania uzupełnienia dokumentów i opłat drogą elektroniczną, co skutkuje koniecznością ponownego wypełnienia i przesłania wniosku.
 3. Po przyjęciu wniosku wraz z załącznikami organ rejestrujący wzywa właściciela pojazdu drogą elektroniczną, wysyłając wezwanie na adres internetowy, z którego otrzymał wniosek, do przekazania do tego organu oryginałów wymaganych dokumentów oraz tablic (tablicy) rejestracyjnych, jeżeli są wymagane.
 4. Po otrzymaniu i zweryfikowaniu oryginałów dokumentów organ rejestrujący może, po uzgodnieniu drogą elektroniczną z właścicielem pojazdu, przesłać pozwolenie czasowe, zalegalizowane tablice (tablicę) rejestracyjne, nalepkę kontrolną i decyzję o czasowej rejestracji pojazdu - pocztą za potwierdzeniem odbioru, na koszt właściciela pojazdu.
 5. Po otrzymaniu wyprodukowanego dowodu rejestracyjnego organ rejestrujący wzywa właściciela pojazdu drogą elektroniczną do odbioru w tym organie dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu i decyzji o rejestracji pojazdu albo po uzgodnieniu z właścicielem pojazdu drogą elektroniczną przesyła te dokumenty pocztą za potwierdzeniem odbioru, na koszt właściciela pojazdu. Organ rejestrujący wydaje te dokumenty po dokonaniu przez właściciela pojazdu zwrotu do organu pozwolenia czasowego lub po otrzymaniu pozwolenia czasowego pocztą za potwierdzeniem odbioru lub przesyłką kurierską za zwrotnym pokwitowaniem odbioru, na koszt właściciela pojazdu.

Uwagi:

Z uwagi na złożoność procesu rejestracji pojazdu dokonywanego drogą elektroniczną (wynikającą z obowiązujących przepisów prawa - w załączeniu przebieg procedury) sugeruje się rozważenie osobistej wizyty w Wydziale Komunikacji i Transportu celem dokonania czynności rejestracyjnych.

Z uwagi na pojawiające się problemy z komunikacją ze skrzynką podawczą prosimy o informację mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub telefoniczną pod nr 15 643-36-38, 15 643-36-39, 15 643-36-45, 15 643-36-46 o złożeniu wniosku w formie elektronicznej.

Tryb odwoławczy:

Stronie przysługuje odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za pośrednictwem Starosty Stalowowolskiego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

 

Załączniki:
Pobierz plik (Informacja o przetwarzaniu danych osobowych — kopia.pdf)Informacja o przetwarzaniu danych osobowych [Informacja o przetwarzaniu danych osobowych ]495 kB
Pobierz plik (Przebieg procedury - wniosek elektroniczny.pdf)Przebieg procedury po otrzymaniu wniosku drogą elektroniczną[Przebieg procedury po otrzymaniu wniosku zweryfikowanego pozytywnie, złożonego drogą elektroniczną]62 kB