bip logo

 

LogowanieOdsłony

Użytkowników:
72
Artykułów:
3088
Odsłon artykułów:
1774331

Zgłoszenie sprzedaży

Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli,

ul. Podleśna 15, 37 – 450 Stalowa Wola

Zawiadomienie o zbyciu zarejestrowanego pojazdu 

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym,

  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów,

  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach.

Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy:

Należy przedstawić wypełniony wniosek oraz:

  • dokument potwierdzający zbycie pojazdu

  • dowód tożsamości - w przypadku osób fizycznych,

  • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli osoba prowadzi taką działalność,

  • pełnomocnictwo - w przypadku działania przez przedstawiciela dla osoby załatwiającej sprawę (za wyjątkiem reprezentowania osoby prawnej przez swoje uprawnione organy lub prokurenta),

Opłata:

Za przyjęcie zawiadomienia o zbyciu pojazdu opłat nie pobiera się.

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Wydział Komunikacji i Transportu, ul. Podleśna 15, 37-450 Stalowa Wola II piętro - sala obsługi nr 211, tel. 15 643 36 38, 15 643 36 39, 15 643 36 45, 15 643 36 46.

Sposób i termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie po przedłożeniu wymaganych dokumentów

Uwagi:

Umowa komisu potwierdzająca oddanie pojazdu w komis nie jest dokumentem przenoszącym prawo własności i nie może być podstawą do przyjęcia zawiadomienia o zbyciu pojazdu - w przypadkach takich zawiadomienie o zbyciu pojazdu można przyjąć dopiero w momencie przeniesienie własności pojazdu przez komisanta na nowego właściciela (a więc w momencie sprzedaży pojazdu z komisu) i jako dane nowego właściciela należy wówczas podać dane nowego nabywcy (nie komisu).

Załączniki:
Pobierz plik (Informacja o przetwarzaniu danych  osobowych — kopia.pdf)Informacja o przetwarzaniu danych osobowych[Informacja o przetwarzaniu danych osobowych]495 kB
Pobierz plik (Pełnomocnictwo1.pdf)Pełnomocnictwo - druk PDF - do wydruku[Pełnomocnictwo - druk PDF - tylko do wydruku]63 kB
Pobierz plik (Pełnomocnictwo.rtf)Pełnomocnictwo - druk RTF - do edycji[Pełnomocnictwo - druk RTF - do wypełnienia i wydruku]36 kB
Pobierz plik (Pełnomocnictwo2.pdf)Pełnomocnictwo - formularz do wypełnienia[Pełnomocnictwo - formularz do wypełnienia i wydruku]67 kB
Pobierz plik (Zgłoszenie_zbycia_pojazdu.pdf)Zgłoszenie zbycia pojazdu - druk PDF - do wydruku[Zgłoszenie zbycia pojazdu - druk PDF - do wydruku]105 kB
Pobierz plik (Zgłoszenie_zbycia_pojazdu.rtf)Zgłoszenie zbycia pojazdu - druk RTF - do edycji[Zgłoszenie zbycia pojazdu - druk RTF - do edycji]53 kB
Pobierz plik (Zgłoszenie_zbycia_pojazdu-formularz.pdf)Zgłoszenie zbycia pojazdu - formularz do wypełnienia[Zgłoszenie zbycia pojazdu - formularz do wypełnienia]110 kB