bip logo

 

LogowanieOdsłony

Użytkowników:
72
Artykułów:
3088
Odsłon artykułów:
1774330

Zgłoszenie zamontowania instalacji gazowej

Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli,

ul. Podleśna 15, 37 – 450 Stalowa Wola

Dokonanie adnotacji o przystosowaniu pojazdu do zasilania gazem

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym,

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów,

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach,

 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej  z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem.

Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy:

Należy przedstawić wypełniony wniosek oraz:

 • dowód rejestracyjny

 • karta pojazdu - jeżeli była wydana,

 • wyciąg ze świadectwa homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej pojazd do zasilania gazem,

 • faktura lub rachunek za montaż w/w instalacji przystosowującej pojazd do zasilania gazem,

 • dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC lub dowód opłacenia składki za to ubezpieczenie,

 • dowód tożsamości - w przypadku osób fizycznych,

 • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli osoba prowadzi taką działalność,

 • aktualny odpis z KRS i zaświadczenie o nadanym nr REGON - w przypadku podmiotów rejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym,

 • pełnomocnictwo - w przypadku działania przez przedstawiciela dla osoby załatwiającej sprawę (za wyjątkiem reprezentowania osoby prawnej przez swoje uprawnione organy lub prokurenta), 

Opłata:

Od dokonywanej adnotacji opłat nie pobiera się.

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Wydział Komunikacji i Transportu, ul. Podleśna 15, 37-450 Stalowa Wola II piętro - sala obsługi nr 211, tel. , 15 643 36 38, 15 643 36 39, 15 643 36 45, 15 643 36 46.

Sposób i termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie po przedłożeniu wymaganych dokumentów

Uwagi:

W przypadku, gdy termin następnego badania technicznego pojazdu zapisany w dowodzie rejestracyjnym przekracza rok od daty montażu instalacji gazowej, istnieje konieczność skrócenia terminu następnego badania technicznego do roku. W takim wypadku organ rejestrujący zgodnie z przepisami zamieszcza w dowodzie rejestracyjnym termin następnego badania technicznego, ustalając ten termin na rok od dnia montażu instalacji.

Załączniki:
Pobierz plik (Informacja o przetwarzaniu danych osobowych — kopia.pdf)Informacja o przetwarzaniu danych osobowych[Informacja o przetwarzaniu danych osobowych]495 kB
Pobierz plik (Pełnomocnictwo1.pdf)Pełnomocnictwo - druk PDF - do wydruku[Pełnomocnictwo - druk PDF - tylko do wydruku]63 kB
Pobierz plik (Pełnomocnictwo.rtf)Pełnomocnictwo - druk RTF - do edycji[Pełnomocnictwo - druk RTF - do wypełnienia i wydruku]36 kB
Pobierz plik (Pełnomocnictwo2.pdf)Pełnomocnictwo - formularz do wypełnienia[Pełnomocnictwo - formularz do wypełnienia i wydruku]67 kB
Pobierz plik (Montaż instalacji gazowej.pdf)Wniosek o wpis montażu instalacji gazowej - druk PDF - tylko do wydruku[Wniosek o wpis montażu instalacji gazowej - druk PDF tylko wydruku]51 kB
Pobierz plik (Montaż instalacji gazowej.rtf)Wniosek o wpis montażu instalacji gazowej - druk RTF do edycji[Wniosek o wpis montażu instalacji gazowej - druk RTF do wypełnienia i wydruku]42 kB
Pobierz plik (Montaż instalacji gazowej-f.pdf)Wniosek o wpis montażu instalacji gazowej - formularz do wypełnienia[Wniosek o wpis montażu instalacji gazowej - formularz do wypełnienia]59 kB