bip logo

 

LogowanieOdsłony

Użytkowników:
72
Artykułów:
3088
Odsłon artykułów:
1774311

Składanie wniosku z zakresu wydania uprawnień do kierowania pojazdami drogą elektroniczną.

Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli,

ul. Podleśna 15, 37 – 450 Stalowa Wola

SKŁADANIE WNIOSKU Z ZAKRESU WYDAWANIA UPRAWNIEŃ DO KIEROWANIA POJAZDAMI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Podstawa prawna:

 • Ustawa o kierujących pojazdami, wraz z przepisami wykonawczymi.

Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy:

Przy opisach procedury załatwiania spraw z zakresu wydawania uprawnień do kierowania pojazdami znajdują się szczegółowe informacje dotyczące wymaganych dokumentów.

Opłata:

Przy opisach procedury załatwiania spraw z zakresu wydawania uprawnień do kierowania pojazdami znajdują się szczegółowe informacje dotyczące wysokości opłat oraz numerów kont, na które należy dokonać wpłaty.

Miejsce złożenia dokumentów:

Wniosek elektroniczny z zakresu wydawania uprawnień do kierowania pojazdami może zostać złożony poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Systemów Pojazd i Kierowca zamieszczoną pod adresem: https://www.esp.pwpw.pl

Szczegółowy opis zakresu i warunków korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej Pojazd i Kierowca znajduje się na stronie: https://www.esp.pwpw.pl/Account/Help.

Sposób i termin załatwienia sprawy:

Najważniejsze informacje dotyczące składanego wniosku elektronicznego:

 1. Proces wypełnienia wniosku można rozpocząć po pozytywnym przejściu etapu rejestracji konta, zalogowaniu się i kliknięciu odnośnika "Złóż nowy wniosek".
 2. Dla załączników do wniosków przesyłanych przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Pojazd i Kierowca zalecane są poniższe parametry:
  • załącznik w formacie JPEG - rozmiar pliku nie większy niż 200 kB.
  • załącznik w formacie PDF - rozmiar pliku nie większy niż 200 kB x liczba stron załącznika typu PDF
  • zalecane parametry w przypadku wysyłania skanów dokumentów to:
   • przestrzeń braw: greyscale lub RGB
   • rozdzielczość skanu w pikselach: max 2500 x 3500 pikseli
   • kompresja: dla obrazów JPEG poziom jakości nie mniejszy niż 80/100
 3. Do wniosku kierowca dołącza, w formacie i zgodnie z wymaganiami zeskanowane dokumenty, wraz z załączonym potwierdzeniem elektronicznym dokonania przelewu wymaganych opłat albo zeskanowanym dowodem wpłaty tych opłat oraz zdjęcie wykonane techniką cyfrową.
 4. W przypadku złożenia przez kierowcę drogą elektroniczną, wniosku nieodpowiadającego wzorowi i wymaganiom lub niezałączenia wszystkich wymaganych dokumentów, dowodu opłat, zdjęcia, organ wydający uprawnienia informuje drogą elektroniczną kierowcę o konieczności dokonania uzupełnienia dokumentów i opłat drogą elektroniczną, co skutkuje koniecznością ponownego wypełnienia i przesłania wniosku.
 5. Po przyjęciu wniosku wraz z załącznikami organ wydający uprawnienia wzywa kierowcę drogą elektroniczną, wysyłając wezwanie na adres internetowy, z którego otrzymał wniosek,  do przekazania do tego organu oryginałów wymaganych dokumentów (orzeczenia lekarskiego i orzeczenia psychologicznego, o ile są one wymagane, zgody rodziców, jeśli jest wymagana oraz oryginału zdjęcia w przypadku pozwolenia do kierowania tramwajem i prawa jazdy międzynarodowego).
 6. Po otrzymaniu wyprodukowanego prawa jazdy organ wydający uprawnienia informuje kierowcę e-mailem o możliwości odbioru dokumentu, lub przesyła te dokumenty pocztą za potwierdzeniem odbioru, jeśli wydanie uprawnienia nie wymaga zwrotu i unieważnienia poprzedniego dokumentu.

Uwagi:

Z uwagi na złożoność procesu uzyskiwania uprawnień do kierowania pojazdami, dokonywanego drogą elektroniczną (wynikającą z obowiązujących przepisów prawa) sugeruje się rozważenie osobistej wizyty w Wydziale Komunikacji i Transportu celem złożenia wniosku o wydanie prawa jazdy.

Z uwagi na pojawiające się problemy z komunikacją ze skrzynką podawczą prosimy o informację mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub telefoniczną pod nr 15 643-36-37
o złożeniu wniosku w formie elektronicznej.

Tryb odwoławczy:

Stronie przysługuje odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za pośrednictwem Starosty Stalowowolskiego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

 

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

 

1.    Administratorem danych osobowych jest Starosta Stalowowolski, Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli, ul. Podleśna 15, 37-450 Stalowa Wola, tel. 15 643-37-09, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
2.    Dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych osobowych: tel. 15 643-36-35, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
3.    Cele przetwarzania danych osobowych: realizacja obowiązku prawnego na podstawie ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami oraz ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym.
4.    Dane przekazywane są do Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych
w Warszawie.
5.    Okres, przez który dane będą przechowywane wynika z instrukcji archiwalnej.
6.    Ma Pan/i prawo:
a)    dostępu do treści swoich danych,
b)    sprostowania swoich danych osobowych,
c)    wniesienia skargi do organu nadzorczego.
7.    Informacje o tym czy podanie danych wynika z obowiązku prawnego można uzyskać u pracownika załatwiającego sprawę lub Naczelnika Wydziału.
8.    Dane niewynikające z obowiązku prawnego zbierane są, gdy wyrazi Pan/i na to zgodę.

*Co to jest RODO?
RODO jest skrótem nazwy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Jest to akt prawa, który reguluje zasady przetwarzania danych i prawa osób, których dane są przetwarzane.