bip logo

 

LogowanieOdsłony

Użytkowników:
72
Artykułów:
3088
Odsłon artykułów:
1773578

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym PPP

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym "Zmiana sposobu użytkowania II pietra budynku na potrzeby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej


Dokumenty w załącznikach:


Ogłoszenie o przetargu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami

Przedmiary robót:
- roboty budowlane
- instalacje sanitarne
- instalacje elektryczne

Dokumentacja projektowa:
- projekt zagospodarowania
- droga dojazdowa
- roboty budowlane
- instalacje sanitarne - zmiana
- instalacje elektryczne

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót:
- roboty budowlane
- instalacje sanitarne
- instalacje elektryczne