bip logo

 

LogowanieOdsłony

Użytkowników:
72
Artykułów:
3088
Odsłon artykułów:
1775958

Ogłoszenie o przetargu- Przebudowa budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Stalowej Woli

Zmiana treści SIWZ, Wyjaśnienie Nr 2 do SIWZ, Wyjaśnienie Nr 1 do SIWZ
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn."Przebudowa budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Stalowej Woli przy ul. Polnej 15"Ogłoszenie o przetargu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Dokumentacja projektowa
Przedmiary robót
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót
Wyjaśnienie NR 1 do SIWZ z dnia 19.09.2012r.
Wyjaśnienie NR 2 do SIWZ z dnia 20.09.2012r

UWAGA!!!

Zmiana treści SIWZ z dnia 27.09.2012
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 27.09.2012