bip logo

 

LogowanieOdsłony

Użytkowników:
72
Artykułów:
3088
Odsłon artykułów:
1773881

Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu za rok 2010

L.p.
Numer uchwały
Data podjęcia
Tytuł uchwały
Treść uchwały

1.         

01/01/10

08.12.2010  r.
 

Uchwała w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii odnośnie podziału zadań pomiędzy Starostą, Wicestarostą oraz Sekretarzem Powiatu

Plik PDF

2.

 01/02/10

08.12.2010 r.

Uchwała w sprawie wskazania dwóch członków Zarządu Powiatu Stalowowolskiego do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu w sprawach majątkowych.

 

Plik PDF

3.

01/03/10

08.12.2010 r.

Uchwała w sprawie wskazania członka Zarządu Powiatu Stalowowolskiego do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu.

Plik PDF

4.

01/04/10

08.12.2010 r.

Uchwała w sprawie opinii do projektu Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie ustalenia wynagrodzenia za pracę Starosty Stalowowolskiego.

Plik PDF

5.

01/05/10

08.12.2010 r.

Uchwała w sprawie opinii do projektu Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego.

Plik PDF

6.

01/06/10

08.12.2010 r.

Uchwała w sprawie opinii do projektu Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego.

Plik PDF

7.
 

01/09/10

08.12.2010 r.

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie jednego boksu garażowego położonego w Stalowej Woli przy ul. ks.J. Popiełuszki 13 a.

Plik PDF

8.

01/10/10

08.12.2010 r.

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem pomieszczeń w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli.

Plik PDF

9.

01/11/10

08.12.2010 r.

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie Dyrektora Zespołu Szkół Nr 6 Specjalnych w Stalowej Woli do Prezydenta Miasta Stalowa Wola z wnioskiem o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z działki będącej własnością Powiatu Stalowowolskiego

Plik PDF

10

01/12/10

08.12.2010 r.

Uchwała w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2010 rok.

Plik PDF

11.

02/20/10

15.12.2010 r.

Uchwała w sprawie powołania Komisji  Przetargowej do przeprowadzenia zamówienia publicznego (kompleksowa termomodernizacja)

Plik PDF

12.

02/21/10

15.12.2010 r.

Uchwała w sprawie powołania Komisji Przetargowej  do przeprowadzenia zamówienia publicznego. (przebudowa drogi powiatowej nr 1024 R ul. Popiełuszkii Czarnieckiego w Stalowej woli)

Plik PDF

13.

02/22/10

15.12.2010 r.

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie (przedłużenie umowy najmu) jednego boksu garażowego połozonego w Stalowej Woli przy ul. ks. J. Popiełyszki 13 a.

Plik PDF

14.

02/23/10

15.12.2010 r.

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie (przedłużenie umowy najmu) pomieszczeń w obiekcie parterowym Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli przy ul. Podleśnej 15 dla Polskiego centrum mediacji - Oddział w Stalowej Woli.

Plik PDF

15.

02/24/10

15.12.2010 r.

Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr 214/1098/10 z dnia 28.IX.2010 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej przetargu, składu komisji przetargowej oraz wysokosci i formy wadium dla nieruchomości gruntowych stanowiących własność Powiatu Stalowowolskiego oznaczonych jako działki o nr ew. 893/1 i 893/3 przeznaczonych do zbycia.

Plik PDF

16.

03/27/10

22.12.2010 r.

Uchwała w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego obejmującego realizację programu korekcyjno-edukacyjnego "Praca z osobą stosującą przemoc".

Plik PDF

17.

03/28/10

22.12.2010 r.

Uchwała w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań powiatu z zakresu pomocy społecznej, obejmujących prowadzenie mieszkań chronionych na 8 miejsc dla pełnoletnich wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze, resocjalizacyjne i rodziny zastępcze. (Patrz: zmiana w Uchwale
Nr 04/38/10 z dnia
29 .12.2010 r.)

Plik PDF

18.

03/29/10

22.12.2010 r.

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem hali sportowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli.

Plik PDF

19.

03/30/10

22.12.2010 r.

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem powierzchni korytarza w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli.

Plik PDF

20.

03/31/10

22.12.2010 r.

Uchwała w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2010 rok.

Plik PDF

21.

04/32/10

29.12.2010 r.

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na likwidację zużytego wyposażenia przez Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Stalowej Woli.

Plik PDF

22.

04/37/10

29.12.2010 r.

Uchwała w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2010 rok.

Plik PDF

23.

04/38/10

29.12.2010 r.

Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr 03/28/10 z dnia 22.12.2010 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu opiniowania złozonych ofert na realizację zadań powiatu z zakresu pomocy społecznej, obejmujących prowadzenie mieszkań chronionych na 8 miejsc dla pełnoletnich wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze, resocjalizacyjne i rodziny zastepcze.

Plik PDF

24.

06/39/10

31.12.2010 r.

Uchwała w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2010 rok.

Plik PDF