bip logo

 

LogowanieOdsłony

Użytkowników:
72
Artykułów:
3088
Odsłon artykułów:
1777075

wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wniosek Gminy Bojanów - na przebudowę rowu przydrożnego, poprzez wykonanie zjazdu z ul. Parkowej na działkę nr 3519/3 w m. Stany, wykonanie wylotu, wprowadzanie wód opa

Stalowa Wola, 1 grudnia 2014 r.

ABS.6341.46.2014.III

I N F O R M A C J A

W oparciu o art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
(Dz. U. z 2012 poz. 145 z późn. zm.) informuję, że w dniu 25 listopada 2014 r. na wniosek Gminy Bojanów, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na :

  • przebudowę rowu przydrożnego, poprzez wykonanie zjazdu z ul. Parkowej na działkę nr 3519/3 w m. Stany, gm. Bojanów,

  • wykonanie wylotu przykanalika deszczowego na działce nr 3519/3 w m. Stany, gm. Bojanów,

  • wprowadzanie wód opadowych i roztopowych pochodzących z nawierzchni projektowanych dróg, placów utwardzonych i dachów budynków (powierzchnia 0,38 ha) Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, do ziemi tj. rowu.

W związku z powyższym informuję, że w Wydziale Architektoniczno Budowlanym i Środowiska Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli,
ul. Podleśna 15 p. 301, można zapoznać się z dokumentacją wodnoprawną dotyczącą wniosku.


Na oryginale podpis Grzegorza Jańca Naczelnika Wydziału Architektoniczno Budowlanego i Środowiska