bip logo

 

LogowanieOdsłony

Użytkowników:
72
Artykułów:
3088
Odsłon artykułów:
1777075

wszczęte postępowanie na wniosek Gminy Stalowa Wola, przebudowa kolektora, wykonanie wylotu oraz umocnienia rowu Jelonek w Stalowej Woli

Stalowa Wola, 8 grudnia 2014 r.

ABS.6341.47.2014.III

I N F O R M A C J A

W oparciu o art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.) informuję, że w dniu 28 listopada 2014 r. na wniosek Gminy Stalowa Wola, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na :

  • przebudowę wylotu kolektora deszczowego Φ 800 mm,

  • przebudowę rowu otwartego odprowadzającego wody deszczowe z wylotu kolektora do rowu Jelonek (działka nr 2/511 w Stalowej Woli),

  • przebudowę umocnienia rowu Jelonek na długości 10,70m (działka nr 21 w Stalowej Woli).

W związku z powyższym informuję, że w Wydziale Architektoniczno Budowlanym i Środowiska Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli, ul. Podleśna 15 p. 301, można zapoznać się z dokumentacją wodnoprawną dotyczącą wniosku.

 

 


Na oryginale podpis Grzegorza Jańca Naczelnika Wydziału Architektoniczno Budowlanego i Środowiska

 

 

 

 

 

Na oryginale podpis Grzegorza Jańca Naczelnika Wydziału Architektoniczno Budowlanego i Środowiska