bip logo

 

LogowanieOdsłony

Użytkowników:
72
Artykułów:
3088
Odsłon artykułów:
1777073

wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody ze źródeł zlokalizowanych na dnie stawów oraz zrzut wody ze stawów do rzeki Sanna oraz do Starorzecza Sanny w miejscowości Łysaków na wniosek G.Ziółkowskiego i

STAROSTA STALOWOWOLSKI

Stalowa Wola, dnia 6 marca 2015 r.

ABS.6341.2.2015.III

                                                                    

 

I N F O R M A C J A

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
(Dz. U. z 2012r., poz. 145 z późn. zm.), informuję, że na wniosek Grzegorza Ziółkowskiego i Zbigniewa Ziółkowskiego zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody ze źródeł zlokalizowanych na dnie stawów oraz zrzut wody ze stawów do rzeki Sanna oraz do Starorzecza Sanny w miejscowości Łysaków. Stawy zlokalizowane są na działkach nr 581, 582, 583/1, 595, 587/6, 474/1, 585/1, 589, 590, 591/1, 592/1, 593/1, 594/1, 478, 479, 596, 597, 598, 599, 600, 602/1, 603, 603/2, 608, 611, 612, 613/1 w m. Łysaków, gm. Zaklików.

W związku z powyższym informuję, że w Wydziale Ochrony Środowiska
i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli, ul. Podleśna 15, pok. 301,
można zapoznać się z dokumentacją wodnoprawną dotyczącą wniosku.

Ewentualne uwagi w sprawie wszczętego postępowania można wnosić do Starosty Stalowowolskiego.

 

Na oryginale podpis Grzegorza Jańca Naczelnika Wydziału Architektoniczno Budowlanego i Środowiska