bip logo

 

LogowanieOdsłony

Użytkowników:
72
Artykułów:
3088
Odsłon artykułów:
1777072

wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia zlokalizowanego w miejscowości Pysznica - Podborek na wniosek Zakładu Gospodarki Komunlanej Sp. z o. o. w Pysznicy

Stalowa Wola, dnia 10 marca 2015 r.

ABS.6341.3.2015.III

 

 

I N F O R M A C J A

 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne,
(Dz. U. z 2012 r. poz. 145) informuję, że w dniu 3 marca 2015 r. na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Pysznicy, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia zlokalizowanego w miejscowości Pysznica - Podborek za pomocą trzech studni wierconych S-1A, S-2A, S-3A oraz zastępczej S-4 w ilości :

Qmaxh = 120 m3/h

Qśr.d= 2 880 m3/d

Qmaxroczne = 1 051 200 m3/rok

Równocześnie zostanie stwierdzone wygaśnięcia punktu I.1. decyzji Starosty Stalowowolskiego z dnia 31.12.2012 r. znak ABS.6341.43.2012.III.

Mając powyższe na uwadze informuję, że w Wydziale Architektoniczno Budowlanym i Środowiska w Stalowej Woli, ul. Podleśna 15, pok. 301, można zapoznać się z dokumentacją wodnoprawną dotyczącą wniosku.

Ewentualne uwagi w sprawie wszczętego postępowania można wnosić do Starosty Stalowowolskiego.

 

Na oryginale podpis Grzegorza Jańca Naczelnika Wydziału Architektoniczno Budowlanego i Środowiska