bip logo

 

LogowanieOdsłony

Użytkowników:
72
Artykułów:
3088
Odsłon artykułów:
1777049

wszczęcie postępowania w sprawieprzekroczenia linią napowietrzną nN kV wału przeciwpowodziowego rzeki San obręb Zasanie m. Stalowa Wola

 

 

 

 

STAROSTA  STALOWOWOLSKI

 

 

Stalowa Wola,  4 sierpnia 2015 r.

 

ABS.6341.33.2015.III

 

 

 

I N F O R M A C J A

 

 

 

W oparciu o art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 469) informuję, że w dniu 3 sierpnia 2015 r. na wniosek Pana Stanisława Rycko pełnomocnika Polskich Sieci Elektroenergetycznych Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości Konstancin – Jeziorna  (pełnomocnictwo – Akt Notarialny Repertorium A numer 8884/2011), zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na :

 

  • przekroczenie wału przeciwpowodziowego rzeki San linią napowietrzną 220 kV Stalowa Wola – punkt nacięcia linii Chmielów –Abramowice w miejscowości Stalowa Wola w przęśle 4- 5A i 5B (działki nr 708, 707/1, 653/1, 651/1, 650/1, 649/1, 648/1 obręb Zasanie jednostka ewidencyjna Stalowa Wola,

  • rozbiórkę istniejącego przekroczenia wału rzeki San linią napowietrzną 220 kV – słup nr 7 – działki nr 719/1, 720/1 obręb Zasanie, słup nr 8 – działka nr 1007 obręb Zasanie w miejscowości Stalowa Wola.

     

 

W związku z powyższym informuję, że w Wydziale Architektoniczno Budowlanym i Środowiska Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli, ul. Podleśna 15 p. 301, można zapoznać się  z dokumentacją wodnoprawną dotyczącą wniosku.

 

 

 

 

Na oryginale podpis Grzegorza Jańca Naczelnika Wydziału Architektoniczno Budowlanego i Środowiska

 

 

 

 

 

 

 

 

Stalowa Wola,  4 sierpnia 2015 r.

ABS.6341.33.2015.III

 

I N F O R M A C J A

 

W oparciu o art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 469) informuję, że w dniu 3 sierpnia 2015 r. na wniosek Pana Stanisława Rycko pełnomocnika Polskich Sieci Elektroenergetycznych Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości Konstancin – Jeziorna  (pełnomocnictwo – Akt Notarialny Repertorium A numer 8884/2011), zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na :

  • przekroczenie wału przeciwpowodziowego rzeki San linią napowietrzną 220 kV Stalowa Wola – punkt nacięcia linii Chmielów –Abramowice w miejscowości Stalowa Wola w przęśle 4- 5A i 5B (działki nr 708, 707/1, 653/1, 651/1, 650/1, 649/1, 648/1 obręb Zasanie jednostka ewidencyjna Stalowa Wola,

  • rozbiórkę istniejącego przekroczenia wału rzeki San linią napowietrzną 220 kV – słup nr 7 – działki nr 719/1, 720/1 obręb Zasanie, słup nr 8 – działka nr 1007 obręb Zasanie w miejscowości Stalowa Wola.

     

W związku z powyższym informuję, że w Wydziale Architektoniczno Budowlanym i Środowiska Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli, ul. Podleśna 15 p. 301, można zapoznać się  z dokumentacją wodnoprawną dotyczącą wniosku.