bip logo

 

LogowanieOdsłony

Użytkowników:
72
Artykułów:
3088
Odsłon artykułów:
1777045

na wniosek Biura Eksportowego Tarcica i Wyroby Drzewne Halina Szukalska, Krościenko 30B, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych za pomocą istniejącej stu

STAROSTA STALOWOWOLSKI

                                                                      

Stalowa Wola, dnia 6 października 2015 r.

ABS.6341.12.2015.EL/3

                                                                      

I N F O R M A C J A

 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne,
(Dz. U. z 2012 r. poz. 145) informuję, że w dniu 30 września 2015 r. na wniosek Biura Eksportowego Tarcica i Wyroby Drzewne Halina Szukalska, Krościenko 30B, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych za pomocą istniejącej studni wierconej S-1 zlokalizowanej na działce nr 937/2 w Zaklikowie w ilości:

Qmax. h                  =       3,3 m3/h    

Q śr.d           =         42,0 m3/d

Q max.rok       =   15 288,0 m3/rok

przy zasobach eksploatacyjnych ujęcia wg stanu na listopad 2014 roku-
Qe =3,43 m3/h

Mając powyższe na uwadze informuję, że w Wydziale Architektoniczno Budowlanym i Środowiska w Stalowej Woli, ul. Podleśna 15, pok. 301, można zapoznać się z dokumentacją wodnoprawną dotyczącą wniosku. Ewentualne uwagi w sprawie wszczętego postępowania można wnosić do Starosty Stalowowolskiego.

 

Na oryginale podpis Huberta Karwana Kierownika Referatu Środowiska