bip logo

 

LogowanieOdsłony

Użytkowników:
72
Artykułów:
3088
Odsłon artykułów:
1777045

na wniosek Pana Piotra Jana Pitera i Pani Małgorzaty Krystyny Pitera zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w obiekcie stawowym Żużel

 

STAROSTA  STALOWOWOLSKI

 

Stalowa Wola, dnia 21 września 2015 r.

ABS.6341.6.2015.EL/3

I N F O R M A C J A

 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
(Dz. U. z 2015 r., poz. 469), informuję, że w dniu 14 września 2015 r. na wniosek Pana Piotra Jana Pitera i Pani Małgorzaty Krystyny Pitera zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie n/w urządzeń wodnych w obiekcie stawowym Żużel:

  • trzech Magazynów ryb z mnichami stalowymi, rurociągiem i płuczką ryb.

  • rowu odpływowego z magazynów z rurociągiem,

  • przedłużenie doprowadzalnika B z dwoma mnichami stalowymi,

  • doprowadzalnika C z mnichem stalowym,

  • zbiornika wody dla magazynów z mnichem stalowym,

  • dwóch mnichów stalowych w stawie Jan i Zosin,

  • wykonanie remontów dwóch mnichów stalowych w grobli stawu Jan i Zaosin,

  • wykonanie bieżących remontów stawów.

W związku z powyższym informuję, że w Wydziale Architektoniczno Budowlany i Środowiska Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli można zapoznać się z dokumentacją wodnoprawną dotyczącą wniosku.

 

 

Na oryginale podpis Huberta Karwana Kierownika Referatu Środowiska