bip logo

 

LogowanieOdsłony

Użytkowników:
72
Artykułów:
3088
Odsłon artykułów:
1777038

wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu przydrożnego, poprzez wykonanie zjazdu indywidualnego w m. Gielnia

 

STAROSTA  STALOWOWOLSKI

 

Stalowa Wola, 8 stycznia 2016 r.

ABS.6341.20.2015.EL/3

 

I N F O R M A C J A

W oparciu o art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
(Dz. U. z 2015 r., poz. 469) informuję, że w dniu 30 grudnia 2015 r. na wniosek Pana Grzegorza Boruczenko, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu przydrożnego, poprzez wykonanie zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 1007R (działka nr 360), na działkę nr ew. 254/1 w miejscowości Gielnia

W związku z powyższym informuję, że w Wydziale Architektoniczno -Budowlanym i Środowiska Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli,
ul. Podleśna 15 p. 301, można zapoznać się z dokumentacją wodnoprawną dotyczącą wniosku.

 

Na oryginale podpis Huberta Karwana Kierownika Referatu Środowiska