bip logo

 

LogowanieOdsłony

Użytkowników:
72
Artykułów:
3088
Odsłon artykułów:
1777034

wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu przydrożnego, poprzez wykonanie zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 1012R (dz. nr 364/1), na działkę nr ew. 166 położoną w miejscowości Zaleszany

 

STAROSTA  STALOWOWOLSKI

 

Stalowa Wola, 12 stycznia 2016 r.

ABS.6341.3.2016.EL/3

I N F O R M A C J A

W oparciu o art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
(Dz. U. z 2015 poz. 469) informuję, że w dniu 11 stycznia 2016 r. na wniosek Pani Anny Hara, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu przydrożnego, poprzez wykonanie zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 1012R (dz. nr 364/1), na działkę nr ew. 166 położoną w miejscowości Zaleszany.

W związku z powyższym informuję, że w Wydziale Architektoniczno -Budowlanym i Środowiska Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli,
ul. Podleśna 15 p. 301, można zapoznać się z dokumentacją wodnoprawną dotyczącą wniosku.

 

 

Na oryginale podpis Huberta Karwana Kierownika Referatu Środowiska