bip logo

 

LogowanieOdsłony

Użytkowników:
72
Artykułów:
3088
Odsłon artykułów:
1773869

Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu za rok 2007


L.p.
Numer uchwały
Data podjęcia
Tytuł uchwały
Treść uchwały
1.       
8/29/06
10 styczeń 2007 r.
Uchwała w/s powołania stałej Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielanie zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli oraz trybu jej pracy
2.       
9/32/07
19 stycznia 2007 r.
Uchwała w/s zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu z rachunkiem bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego Powiatu Stalowowolskiego
3.       
9/33/07
19 stycznia 2007 r.
Uchwała w/s układu wykonawczego budżetu Powiatu Stalowowolskiego na 2007 r.
4.       
9/36/07
19 stycznia 2007 r.
Uchwała w/s ustalenia ceny wywoławczej formy przetargu i powołania Komisji przetargowej dla przeprowadzenia II przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Stalowowolskiego.
5.       
9/37/07
19 styczeń 2007 r.
Uchwała w/s wyrażenia zgody na zakup przez CKP w formie leasingu wózka widłowego oraz upoważnienia Pana Piotra Żyjewskiego Dyrektora CKP do składania oświadczeń woli wobec firmy leasingowej
6.       
9/38/07
19 styczeń 2006 r.
Uchwała w/s przyjęcia sprawozdania z krycia loch i jałowic w punktach kopulacyjnych za IV kwartał 2006 r. – druk RRW-25
7.       
9/39/07
19 stycznia 2007 r.
Uchwała w/s przyjęcia sprawozdania z krycia loch i jałowic w punktach kopulacyjnych za II półrocze 2006 r. - druk RRW-25
8.       
9/40/07
19 stycznia 2007 r.
Uchwała w/s powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielanie zamówień publicznych w Starostwie Powiatowych oraz trybu jej pracy
9.       
12/43/07
31 stycznia 2007 r.
Uchwała w/s przyjęcia sprawozdania z gospodarowania Powiatowym funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej za rok 2006
10.  
12/44/07
31 stycznia 2007 r.
Uchwała dotycząca zmiany uchwały Nr 133/740/06 Zarządu Powiatu z dnia 17 maja 2006 r. w/s zasad dofinansowywania usuwania odpadów-materiałów budowlanych zawierających azbest ze środków PFOŚ i GW Powiatu Stalowowolskiego
11.  
12/45/07
31 stycznia 2007 r.
Uchwała w/s rozwiązania stosunku pracy z Panem Andrzejem Skrzypkiem Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych w Stalowej Woli
12.  
12/46/07
31 stycznia 2007 r.
Uchwała w/s powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Stalowej Woli
13.  
12/47/07
31 stycznia 2007 r.
Uchwała w/s upoważnienia Pana Piotra Śliwińskiego pracownika Zarządu Dróg Powiatowych w Stalowej woli do załatwiania spraw i wydawania decyzji administracyjnych
14.  
13/49/07
9 luty 2007 r.
Uchwała w/s odpowiedzi na skargę Wojewody Podkarpackiego na uchwałę Rady Powiatu
15.  
13/51/07
9 luty 2007 r.
Uchwała w/s zmiany uchwały Nr 9/40/07 Zarządu z dnia 19.01.2007 r. w/s powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielanie zamówień publicznych w Starostwie oraz trybu jej pracy
16.  
13/52/07
9 luty 2007 r.
Uchwała w/s wyrażenia zgody dla SPZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli na rozbiórkę zbędnej wiaty magazynowej
17.  
13/53/07
9 luty 2007 r.
Uchwała w/s wystąpienia z wnioskiem o nadanie Medalu Komisji edukacji Narodowej Piotrowi Żyjewskiemu – Dyrektorowi CKP w Stalowej Woli
18.  
13/54/07
9 luty 2007 r.
Uchwała w/s wystąpienia z wnioskiem o nadanie odznaczenia „Złoty Krzyż Zasługi” dla Danuty Polańskiej – Dyrektor ZS Nr 3 im. Króla Jana II Sobieskiego w Stalowej Woli
19.  
13/55/07
9 luty 2007 r.
Uchwała w/s wystąpienia z wnioskiem o nadanie odznaczenia „Brązowy Krzyż Zasługi” dla Honoraty Winiarczyk – Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stalowej Woli
20.  
13/56/07
9 luty 2007 r.
Uchwała w/s wystąpienia z wnioskiem o nadanie odznaczenia „Brązowy Krzyż Zasługi” dla Małgorzaty Kuczery – Dyrektor Bursy Międzyszkolnej w Stalowej Woli
21.  
13/57/07
9 luty 2007 r.
Uchwała w/s wystąpienia z wnioskiem o nadanie odznaczenia „Brązowy Krzyż Zasługi” dla Marka Czopowa – Dyrektora ZS Nr 1 im. gen. Władysława Sikorskiego w Stalowej Woli
22.  
13/58/07
9 luty 2007 r.
Uchwała w/s przyjęcia sprawozdania o lasach stanowiących własność osób fizycznych i prawnych (bez Skarbu Państwa) za rok 2006 – druk L-03 wraz z załącznikami
23.  
13/60/07
9 luty 2007 r.
Uchwała w/s wyrażenia opinii w/s odwołania członków Powiatowej Rady Zatrudnienia w Stalowej Woli
24.  
14/61/07
20 luty 2007 r.
Uchwała w/s ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania na rok 2007 opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia na które dofinansowanie jest przyznawane oraz opracowania na rok 2007 planu form doskonalenia zawodowego nauczycieli
25.  
14/62/07
20 luty 2007 r.
Uchwała w/s zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na rok 2007
26.  
14/63/07
20 luty 2007 r.
Uchwała w/s przekazania kierownikom Powiatowych jednostek organizacyjnych, straży i inspekcji uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków
27.  
16/66/07
28 luty 2007 r.
Uchwała w/s ustalenia planowanej liczby oddziałów klas pierwszych szkół ponad gimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Stalowowolski w roku szkolnym 2007/2008
28.  
16/67/07
28 luty 2007 r.
Uchwała w/s rozszerzeń profili kształcenia ogólno zawodowego oraz zasobów w szkołach ponad gimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Stalowowolski
29.  
17/68/07
6 marca 2007 r.
Uchwała w/s umorzenia części spłaty wymaganej należności wynikającej z nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym Sądu rejonowego w Stalowej Woli z dnia 14.09.2001 r.
30.  
17/69/07
6 marca 2007 r.
Uchwała w/s zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2007 r.
31.  
17/70/07
6 marca 2007 r.
Uchwała w/s wysokości opłat za zakwaterowanie w bursie Międzyszkolnej w Stalowej Woli
32.  
17/71/07
6 marca 2007 r.
Uchwała w/s wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia niektórych dróg na terenie Powiatu Janowskiego kategorii dróg Powiatowych
33.  
17/72/07
6 marca 2007 r.
Uchwała w/s wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie sprzętu komputerowego będącego wyposażeniem PUP w Stalowej Woli na rzecz ZSO i Bursy Międzyszkolnej w Stalowej Woli
34.  
18/73/07
13 marca 2007 r.
Uchwała w/s rozwiązania stosunku pracy z Panem Andrzejem Skrzypkiem Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych w Stalowej Woli
35.  
18/75/07
13 marca 2007 r.
Uchwała w/s zatwierdzenia planu realizacji zadań na drogach Powiatowych Powiatu Stalowowolskiego w roku 2007
36.  
18/77/07
13 marca 2007 r.
Uchwała w/s ustalenia ceny wywoławczej, formy przetargu i powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia III przetargu na zbycie nieruchomości zabudowanej i stanowiącej własność Powiatu Stalowowolskiego
37.  
18/79/07
13 marca 2007 r.
Uchwała w/s zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2007 r.
38.  
18/82/07
13 marca 2007 r.
Uchwała w/s sprawozdania rocznego z uzyskania planów finansowych za rok 2006 samorządowych, publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonych przez Powiat Stalowowolski
39.  
19/85/07
20 marca 2007 r.
Uchwała w/s sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Stalowowolskiego za rok 2006
40.  
19/88/07
21 marca 2007 r.
Uchwała w/s wyrażenia zgody na wystąpienie Dyrektora Zespołu Szkół Nr 5 im. Jana Pawła II do wojewódzkiego konserwatora zabytków z wnioskiem o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z działki będącej własnością Powiatu Stalowowolskiego
41.  
19/89/09
21 marca 2007 r.
Uchwała w/s zmiany uchwały Nr 147/849/06 Zarządu Powiatu z dnia 9.10.2006 dotyczącej wyrażenia zgody na przekazanie części majątku ruchomego, będącego na wyposażeniu ZS Nr 4 dla Centrum Kształcenia Praktycznego
42.  
20/90/07
27 marca 2007 r.
Uchwała w/s zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2007 r.
43.  
20/91/07
27 marca 2007 r.
Uchwała w/s wyrażenia zgody na wystąpienie Dyrektora Bursy Międzyszkolnej w Stalowej Woli do Prezydenta Miasta z wnioskiem o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z działki będącej własnością Powiatu Stalowowolskiego
44.  
20/92/07
27 marca 2007 r.
Uchwała w/s wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia drogi Nr 0851 T przebiegającej przez Powiat Stalowowolski kategorii drogi Powiatowej
45.  
21/93/07
2 kwietnia 2007 r.
Uchwała w/s ogłoszenia konkursów na stanowiska Dyrektorów szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Stalowowolski
46.  
21/94/07
2 kwietnia 2007 r.
Uchwała w/s desygnowania przedstawicieli organu do prac w Komisji Konkursowej na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego w Stalowej Woli
47.  
21/95/07
2 kwietnia 2007 r.
Uchwała w/s desygnowania przedstawicieli organu do prac w Komisji Konkursowej na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Nr 6 Specjalnych w Stalowej Woli
48.  
21/96/07
2 kwietnia 2007 r.
Uchwała w/s desygnowania przedstawicieli organu do prac w Komisji Konkursowej na stanowisko Dyrektora Bursy Międzyszkolnej w Stalowej Woli
49.  
21/97/07
2 kwietnia 2007 r.
Uchwała w/s desygnowania przedstawicieli organu do prac w Komisji Konkursowej na stanowisko Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stalowej Woli
50.  
22/102/07
17 kwietnia 2007 r.
Uchwała w/s zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2007 rok
51.  
22/103/07
17 kwietnia 2007 r.
Uchwała w/s ustanowienia Konkursu Architektonicznego o nagrodę „Stalowowolskiej Złotej Strzechy”
52.  
22/105/07
17 kwietnia 2007 r.
Uchwała w/s powierzenia obowiązków Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Stalowej Woli
53.  
22/106/07
17 kwietnia 2007 r.
Uchwała w/s wskazania jednostki użytkującej zestaw komputerowy przekazany nieodpłatnie dla Powiatu Stalowowolskiego przez Fundację „Fundusz Współpracy” na Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Stalowej Woli
54.  
22/107/07
17 kwietnia 2007 r.
Uchwała w/s wyrażenia zgody na wydzierżawienie przez SPZZOZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli składników majątku trwałego
55.  
22/108/07
17 kwietnia 2007 r.
Uchwała w/s przyjęcia sprawozdania z krycia loch w punktach kopulacyjnych za I kwartał 2007 r. – druk RRW-24
56.  
23/109/07
24 kwietnia 2007 r.
Uchwała w/s zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2007 rok
57.  
23/110/07
24 kwietnia 2007 r.
Uchwała w/s wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie sprzętu biurowego będącego na wyposażeniu Zespołu Szkół Nr 2 w Stalowej Woli na potrzeby Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli
58.  
23/111/07
24 kwietnia 2007 r.
Uchwała w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego w Stalowej Woli
59.  
23/112/07
24 kwietnia 2007 r.
Uchwała w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Nr 6 Specjalnych w Stalowej Woli
60.  
23/113/07
24 kwietnia 2007 r.
Uchwała w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Bursy Międzyszkolnej w Stalowej Woli
61.  
23/114/07
24 kwietnia 2007 r.
Uchwała w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stalowej Woli
62.  
24/116/07
26 kwietnia 2007 r.
Uchwała w/s upoważnienia Pana Piotra Śliwińskiego Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Stalowej Woli do załatwiania spraw i wydawania decyzji administracyjnych
63.  
25/117/07
8 maja 2007 r.
Uchwała w/s zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego SPZOZ w Stalowej Woli za 2006 rok
64.  
25/118/07
8 maja 2007 r.
Uchwała w/s zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2007 rok
65.  
25/119/07
8 maja 2007 r.
Uchwała w/s zatwierdzenia programu naprawczego planowanego do realizacji przez Dom Pomocy Społecznej im. Józefa Gawła
66.  
25/120/07
8 maja 2007 r.
Uchwała w/s wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie drukarki laserowej HP LJ1150 będącej na wyposażeniu PUP w Stalowej Woli na rzecz Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli
67.  
25/121/07
8 maja 2007 r.
Uchwała w/s wyrażenia zgody na zakup aparatury i sprzętu medycznego przez SPZZOS Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli
68.  
25/122/07
8 maja 2007 r.
Uchwała w/s desygnowania przedstawiciela Zarządu Powiatu Stalowowolskiego do prac w komisji stypendialnej opiniującej wnioski o przyznanie „Stypendium Edukacyjnego dla uczniów i studentów”
69.  
26/123/07
15 maja 2007 r.
Uchwała w/s wyrażenia zgody na wyodrębnienie z budynku Pawilonu Diagnostyczno-Zabiegowego SPZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli samodzielnego lokalu użytkowego
70.  
26/126/07
15 maja 2007 r.
Uchwała w/s wyrażenia opinii dotyczącej budowy drogi gminnej pn. ul. Graniczna w Stalowej Woli
71.  
26/127/07
15 maja 2007 r.
Uchwała w/s wskazania przedstawiciela samorządu Powiatowego do składu Komisji Pożyczkowej powołanej przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Stalowej Woli
72.  
26/128/07
15 maja 2007 r.
Uchwała w/s ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 im. gen. Władysława Sikorskiego w Stalowej Woli
73.  
26/129/07
15 maja 2007 r.
Uchwała w/s desygnowania przedstawicieli organu prowadzącego do prac w Komisji Konkursowej w celu wyboru na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 im. Władysław Sikorskiego w Stalowej Woli
74.  
27/130/07
22 maja 2007 r.
Uchwała w/s zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2007 rok
75.  
27/134/07
22 maja 2007 r.
Uchwała w/s uchylenia uchwał Zarządu Powiatu Stalowowolskiego
76.  
28/135/07
29 maja 2007 r.
Uchwała w/s zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2007 rok
77.  
28/136/07
29 maja 2007 r.
Uchwała w/s wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia niektórych dróg na terenie Powiatu Kraśnickiego kategorii dróg Powiatowych
78.  
28/141/07
29 maja 2007 r.
Uchwała w/s przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Stalowej Woli Panu Józefowi Cyganowi
79.  
28/142/07
29 maja 2007 r.
Uchwała w/s wniosku o przyznanie nagrody Ministra Edukacji Narodowej oraz wniosku o przyznanie nagrody Kuratora Oświaty za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze dla Pana Mariusza Potasza Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli
80.  
28/143/07
29 maja 2007 r.
Uchwała w/s wniosku o przyznanie nagrody Ministra Edukacji Narodowej oraz wniosku o przyznanie nagrody Kuratora Oświaty za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze dla Pana Włodzimierza Smutka Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Stalowej Woli
81.  
28/144/07
29 maja 2007 r.
Uchwała w/s wniosku o przyznanie nagrody Ministra Edukacji Narodowej oraz wniosku o przyznanie nagrody Kuratora Oświaty za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze dla Pana Honoraty Winiarczyk Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stalowej Woli
82.  
28/145/07
29 maja 2007 r.
Uchwała w/s dokonania zmian w uchwale Nr 3/14/06 Zarządu Powiatu z dnia 7 grudnia 2006 roku
83.  
29/146/07
11 czerwca 2007 r.
Uchwała w/s zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego SPZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli za 2006 rok
84.  
29/147/07
11 czerwca 2007 r.
Uchwała w/s zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2007 r.
85.  
29/154/07
11 czerwca 2007 r.
Uchwała w/s wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia odcinka Trasy Podskarpowej kategorii drogi gminnej
86.  
29/155/07
11 czerwca 2007 r.
Uchwała w/s wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia odcinka drogi krajowej do kategorii dróg gminnych
87.  
29/156/07
11 czerwca 2007 r.
Uchwała w/s powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 im Władysława Sikorskiego w Stalowej Woli
88.  
29/157/07
11 czerwca 2007 r.
Uchwała w/s umorzenia wierzytelności ZS Nr 2 w Stalowej Woli z tytułu należności od Andrzeja Nawrockiego prowadzącego działalność gospodarczą Zakład Robót Inżynieryjno-Budowlanych w Łodzi
89.  
30/158/07
19 czerwca 2007 r.
Uchwała w/s zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2007 rok
90.  
30/159/07
19 czerwca 2007 r.
Uchwała w/s powierzenia stanowiska Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stalowej Woli
91.  
30/160/07
19 czerwca 2007 r.
Uchwała w/s powierzenia stanowiska Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stalowej Woli
92.  
30/161/07
19 czerwca 2007 r.
Uchwała w/s przyjęcia sprawozdania z dnia 26 maja 2007 r. z realizacji Planu Gospodarki Odpadami w Gminie Zaleszany
93.  
30/162/07
19 czerwca 2007 r.
Uchwała w/s przyjęcia sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami w Gminie Pysznica za okres d 31 marca 2005 roku do 31 grudnia 2006 roku
94.  
30/163/07
19 czerwca 2007 r.
Uchwała w/s przyjęcia sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami w Gminie Zaklików za okres od 8 lutego 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku
95.  
30/164/07
19 czerwca 2007 r.
Uchwała /s zmiany uchwały Nr 29/156/07 Zarządu Powiatu Stalowowolskiego z dnia 11 czerwca 2007 roku w/s powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora ZS Nr 1 im. gen. Władysława Sikorskiego w Stalowej Woli
96.  
31/165/07
29 czerwca 2007 r.
Uchwała w/s wyrażenia zgody na wydzierżawienie przez SPZZOZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli składników majątku trwałego
97.  
31/166/07
29 czerwca 2007 r.
Uchwała w/s wyrażenia zgody na wydzierżawienie przez SPZZOZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli składników majątku trwałego
98.  
31 /167/07
31 czerwca 2007 r.
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zakup aparatury i sprzętu medycznego przez SPZZOZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli
99.  
31/168/07
29 czerwca 2007 r.
Uchwała w/s przyjęcia załącznika nr 1 do sprawozdania OŚ-4p z gospodarowania PFOŚiGW za rok 2006
100.           
31/169/07
29 czerwca 2007 r.
Uchwała w/s zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego za 2007 rok
101.           
31/170/07
31 czerwca 2007 r.
Uchwała w/s powierzenia stanowiska Dyrektora ZS Nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego w Stalowej Woli
102.           
32/171/07
10 lipca 2007 r.
Uchwała w/s zmiany Regulaminu Organizacyjnego PUP w Stalowej Woli oraz przyjęcia jednolitego tekstu regulaminu
103.           
32/172/07
10 lipca 2007 r.
Uchwała zmieniająca uchwałę Nr 22/103/07 z dnia 17 kwietnia 2007 r. w sprawie ustanowienia Konkursu Architektonicznego o nagrodę „Stalowowolskiej Złotej Strzechy”
104.           
32/173/07
10 lipca 2007 r.
Uchwała w/s zatwierdzenia planu remontów na rok 2007 jednostek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Powiat Stalowowolski
105.           
32/174/07
10 lipca 2007 r.
Uchwała w/s zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na rok 2007
106.           
32/175/07
10 lipca 2007 r.
Uchwała w/s powierzenia Pani Elżbiecie Małgorzacie Kuczera pełnienia obowiązków Dyrektora Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Stalowej Woli
107.           
32/176/07
10 lipca 2007 r.
Uchwała w/s powierzenia Pani Lucynie Goc pełnienia obowiązków Dyrektora ZS Nr 1 im. gen. Władysława Sikorskiego w Stalowej Woli
108.           
32/177/07
10 lipca 2007 r.
Uchwała w/s powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego dla Pani mgr Iwony Rutkowskiej-Wydry
109.           
32/178/07
10 lipca 2007 r.
Uchwała w/s powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego dla Pana mgr Piotra Gorczycy
110.           
32/179/07
10 lipca 2007 r.
Uchwała w/s powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego dla Pani mgr Doroty Baran
111.           
32/180/07
10 lipca 2007 r.
Uchwała w/s powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego dla Pani mgr Barbary Korczyńskiej
112.           
32/181/07
10 lipca 2007 r.
Uchwała w/s powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego dla Pani mgr Renaty Zdunek-Muda
113.           
32/182/07
10 lipca 2007 r.
Uchwała w/s przyjęcia uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego dotyczącej uchylenia uchwały Nr IV/32/07 rady Powiatu Stalowowolskiego w dnia 30 stycznia 2007 r. w/s odwołania Rady Społecznej Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Stalowej Woli
plik PDF
114.           
32/183/07
10 lipca 2007 r.
Uchwała w/s przyznania Nagrody Organu Prowadzącego pn. „Nagroda Starosty Stalowowolskiego w dziedzinie oświaty” dla Dyrektora szkoły prowadzonej przez Powiat Stalowowolski
115.           
32/184/07
10 lipca 2007 r.
Uchwała w/s przyjęcia sprawozdania z krycia loch w punktach kopulacyjnych za II kwartał 2007 roku – druk RRW-24
116.           
32/185/07
10 lipca 2007 r.
Uchwała w/s przyjęcia sprawozdania z krycia loch i jałowic w punktach kopulacyjnych za I półrocze 2007 r. – druk RRW-25
117.           
32/186/07
10 lipca 2007 r.
Uchwała w/s uchylenia uchwały Nr 29/153/07 Zarządu Powiatu Stalowowolskiego z dnia 11 czerwca 2007 roku w/s wyrażenia zgody na prowadzenie kabla światłowodowego w budynku przy ul. Podleśnej 15 będącym własnością Powiatu Stalowowolskiego
118.           
33/187/07
17 lipca 2007 r.
Uchwała w/s wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie wyposażenia przez ZS Nr 2 na rzecz Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Bursie Międzyszkolnej
119.           
33/188.07
17 lipca 2007 r.
Uchwała w/s wyrażenia zgody na zlokalizowanie siedziby „Stowarzyszenie absolwentów i przyjaciół LO im. KEN” w obiekcie ZSO Liceum Ogól. im. KEN w Stalowej Woli
120.           
33/189/07
17 lipca 2007 r.
Uchwała w/s wyrażenia zgody na zbycie zbędnego sprzętu przez Zespół Szkół Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli
121.           
33/190/07
17 lipca 2007 r.
Uchwała w/s zmiany uchwały Nr 32/173/07 z dnia 10 lipca 2007 roku dotyczącej zatwierdzenia planu remontu na rok 2007 jednostek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Powiat Stalowowolski
122.           
33/191/07
17 lipca 2007 r.
Uchwała w/s dokonania zmian w uchwale Nr 3/14/06 Zarządu Powiatu z dnia 7 grudnia 2006 roku z późniejszymi zmianami
123.           
34/192/07
31 lipca 2007 r.
Uchwała w/s zmian w budżecie na 2007 rok
124.           
34/193/07
31 lipca 2007 r.
Uchwała w/s informacji o przebiegu
125.           
34/194/07
1 sierpnia 2007 r.
Uchwała w/s zmiany uchwały Nr 31/165/07 Zarządu Powiatu Stalowowolskiego dnia 29.06.07 r. dotyczącej wyrażenia zgody na wydzierżawienie przez SPZZOZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli składników majątku trwałego
126.           
34/195/07
1 sierpnia 2007 r.
Uchwała w/s zmiany uchwały Nr 22/107/07 Zarządu Powiatu Stalowowolskiego z dnia 17.04.2007 dotyczącej wyrażenia zgody na wydzierżawienie SPZZOZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli składników majątku trwałego
127.           
34/196/07
1 sierpnia 2007 r.
Uchwała w/s lokalizacji zbędnego wyposażenia w ZS Nr 2 w Stalowej Woli
128.           
34/197/07
1 sierpnia 2007 r.
Uchwała w/s wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny przez Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Stalowej Woli
129.           
35/201/07
7 sierpnia 2007 r.
Uchwała w/s powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani mgr Katarzyny Krasowskiej – nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
130.           
35/203/07
7 sierpnia 2007 r.
Uchwała w/s wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie i zbycie zbędnego wyposażenia przez ZS Nr 2 w Stalowej Woli
131.           
36/204/07
13 sierpnia 2007 r.
Uchwała w/s wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie wyposażenia ZS nr 2 w Stalowej Woli na potrzeby Domu Dziecka w Stalowej Woli przy ul. Podleśnej 6
132.           
37/205/07
16 sierpnia 2007 r.
Uchwała w/s upoważnienia Pani Anny Grega – Głównego Księgowego w ZS nr 1 im. Władysława Sikorskiego w Stalowej Woli do podejmowania czynności prawnych
133.           
38/206/07
23 sierpnia 2007 r.
Uchwała w/s informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Stalowowolskiego za I półrocze 2007 r. oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek zaliczanych do podsektora samorządowego
134.           
38/207/07
23 sierpnia 2007 r.
Uchwała w/s zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2007 r.
135.           
38/208/07
23 sierpnia 2007 r.
Uchwała w/s odwołania Rady Społecznej Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Stalowej Woli
136.           
38/209/07
23 sierpnia 2007 r.
Uchwała w/s wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie zbędnego wyposażenia przez ZS Nr 2 w Stalowej Woli na rzecz Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Stalowej Woli
137.           
38/210/07
23 sierpnia 2007 r.
Uchwała w/s wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie zbędnego wyposażenia przez ZS Nr 2 w Stalowej Woli na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Irenie
138.           
38/211/07
23 sierpnia 2007 r.
Uchwała w/s ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Stalowej Woli
139.           
38/212/07
23 sierpnia 2007 r.
Uchwała w/s desygnowania przedstawicieli organu prowadzącego do prac w Komisji Konkursowej na stanowisko Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Stalowej Woli
140.           
39/213/07
31 sierpnia 2007 r.
Uchwała w/s wskazania przedstawiciela samorządu Powiatowego do składu Komisji Pożyczkowej powołanej przez RIO w Stalowej Woli
141.           
39/214/07
31 sierpnia 2007 r.
Uchwała w/s wyrażenia zgody na wystąpienie Dyrektora SPZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli do Prezydenta Miasta z wnioskiem wydanie zezwolenia na usunięcia drzewa z działki będącej własnością Powiatu Stalowowolskiego
142.           
39/215/07
31 sierpnia 2007 r.
Uchwała w/s wyrażenia zgody na wystąpienie Dyrektora Domu Pomocy Społecznej im. Józefa Gawła w Stalowej Woli do Prezydenta Miasta z wnioskiem wydanie zezwolenia na usunięcia drzewa z działki będącej własnością Powiatu Stalowowolskiego
143.           
39/216/07
31 sierpnia 2007 r.
Uchwała w/s przekazania stypendium edukacyjnego dla uczniów i studentów w roku szkolnym/akademickim 2007/2008
144.           
39/217/07
31 sierpnia 2007 r.
Uchwała w/s powierzenia Pani Elżbiecie Małgorzacie Kuczera pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu placówek Oświatowo-Wychowawczych w Stalowej Woli
145.           
39/218/07
31 sierpnia 2007 r.
Uchwała w/s zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2007 rok
146.           
40/219/07
11 września 2007 r.
Uchwała w/s zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2007 rok
147.           
40/223/07
11 września 2007 r.
Uchwała w/s wyrażenia zgody na sprzedaż i złomowanie środków trwałych w ZS Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli
148.           
40/224/07
11 września 2007 r.
Uchwała w/s wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie zbędnego wyposażenia przez ZS Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli
149.           
40/225/07
11 września 2007 .
Uchwała w/s powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Stalowej Woli
150.           
41/229/07
18 września 2007 r.
Uchwała w/s wyrażenia zgody na wejście na teren działki nr 2280/9 i 2280/10 w celu wykonana przyłącza elektrycznego do budynku NZOZ Medyk Sp. z o.o.
151.           
41/230/07
18 września 2007 r.
Uchwała w/s wyrażenia zgody na wejście na teren działki nr 2280/9 i 2280/10 w celu ułożenia kabla oświetleniowego dla budynku NZOZ Medyk Sp. z o.o.
152.           
42/231/07
25 września 2007 r.
Uchwała w/s wyrażenia opinii dotyczącej czasowego zaprzestania działalności komórek organizacyjnych SPZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli
153.           
42/232/07
25 września 2007 r.
Uchwała w/s zmiany w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2007 rok
154.           
42/233/07
25 września 2007 r.
Uchwała w/s wyrażenia zgody na wystąpienie Dyrektora ZS Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki do Prezydenta Miasta Stalowej Woli z wnioskiem o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z działki będącej własnością Powiatu Stalowowolskiego
155.           
42/234/07
25 września 2007 r.
Uchwała w/s wyrażenia zgody na sprzedaż lub złomowanie przez ZS Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli blachy aluminiowej
156.           
42/235/07
25 września 2007 r.
Uchwała w/s desygnowania przedstawiciela Zarządu Powiatu Stalowowolskiego do prac w Komisji opiniującej wnioski o Nagrodę Organu Prowadzącego pn. „Nagroda Starosty Stalowowolskiego w dziedzinie oświaty” dla nauczycieli i Dyrektorów szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Stalowowolski
157.           
42/236/07
25 września 2007 r.
Uchwała w/s powołania Komisji Opiniującej wnioski o nagrodę Organu prowadzącego pn. „Nagroda Starosty Stalowowolskiego w dziecinie oświaty” dla nauczycieli i Dyrektorów szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Stalowowolski
158.           
43/237/07
9 października 2007 r.
Uchwała w/s zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2007 rok
159.           
43/238/07
9 października 2007 r.
Uchwała w/s wyrażenia zgody na przekazanie majątku Bursy Międzyszkolnej w Stalowej Woli dla Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
160.           
43/240/07
9 października 2007 r.
Uchwała w/s przyznania „Nagrody Starosty Stalowowolskiego w dziedzinie oświaty” dla Dyrektorów szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Stalowowolski
161.           
43/241/07
9 października 2007 r.
Uchwała w/s zmiany uchwały Nr 3/14/06 Zarządu Powiatu Stalowowolskiego z dnia 7 grudnia 2006 r. z późniejszymi zmianami
162.           
43/242/07
9 października 2007 r.
Uchwała w/s przyjęcia sprawozdania z krycia loch w punktach kopulacyjnych za III kwartał 2007 r. + druk RRW-24
163.           
44/243/07
23 października 2007 r.
Uchwała w/s zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2007 r.
164.           
44/244/07
23 października 2007 r.
Uchwała w/s wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazania zbędnego wyposażenia przez ZS Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki
165.           
44/245/07
23 października 2007 r.
Uchwała w/s zmiany uchwały Zarządu Nr 40/223/07 z dnia 11 września 2007 r. dotyczącej wyrażenia zgody na sprzedaż i złomowanie środków trwałych z ZS Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki
166.           
44/246/07
23 października 2007 r.
Uchwała w/s powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Stalowej Woli
167.           
44/247/07
23 października 2007 r.
Uchwała w/s dokonania zmiany w uchwale nr 3/14/06 z dnia 7 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia dyżurów aptek
168.           
45/248/07
30 października 2007 r.
Uchwała w/s zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2007 rok
169.           
45/249/07
30 października 2007 r.
Uchwała w/s przyznania nagrody rocznej Dyrektorowi SPZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalizacyjnego w Stalowej Woli
170.           
46/250/07
7 listopada 2007 r.
Uchwała w/s zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2007 r.
171.           
47/251/07
13 listopada 2007 r.
Uchwała w/s zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego
172.           
48/255/07
16 listopada 2007 r.
Uchwała w/s wyrażenia zgody na zmianę porządku obrad sesji Rady Powiatu Stalowowolskiego w dniu 16 listopada 2007 r.
173.           
49/256/07
20 listopada 2007 r.
Uchwała w/s wskazania dwóch członków Zarządu do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu w sprawach majątkowych
174.           
49/257/07
20 listopada 2007 r.
Uchwała w/s członka Zarządu Powiatu do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu
175.           
49/259/07
20 listopada 2007 r.
Uchwała w/s zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2007 rok
176.           
49/263/07
20 listopada 2007 r.
Uchwała w/s wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie i likwidację zbędnego i zużytego wyposażenia przez ZS Nr 2 w Stalowej Woli
177.           
49/264/07
20 listopada 2007 r.
Uchwała w/s wyrażenia zgody na przekazanie zbędnego wyposażenia i sprzętu komputerowego przez PUP w Stalowej Woli na rzecz Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli
178.           
49/265/07
20 listopada 2007 r.
Uchwała w/s upoważnienia Dyrektora CKP w Stalowej Woli do składania oświadczeń woli związanych z projektem „Kształcenie ustawiczne szansą osób w wieku powyżej 45 lat na nabycie nowych lub podwyższenie kwalifikacji i umiejętności zawodowych”
179.           
51/267/07
20 listopada 2007 r.
Uchwała w/s wyrażenia zgody na sprzedaż, przekazanie dla organizacji pożytku publicznego lub zezłomowanie zbędnych środków trwałych i wyposażenia przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli
180.           
51/268/07
27 listopada 2007 r.
Uchwała w/s zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2007 rok
181.           
52/269/07
4 grudnia 2007 r.
Uchwała w/s zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2007 ro
182.           
52/270/07
4 grudnia 2007 r.
Uchwała w/s wyrażenia zgody na zawarcie umów z SPZZOZ Powiatowym Szpitalem Specjalistycznym w Stalowej Woli oraz SPZOZ ul. Kwiatkowskiego 2 w Stalowej Woli dotycząca obsługi medycznej poboru 2008 r.
183.           
52/271/07
4 grudnia 2007 r.
Uchwała w/s wyrażenia pozytywnej opinii odnośnie podziału zadań pomiędzy starostą, wicestarostą oraz sekretarzem Powiatu
184.           
52/272/07
4 grudnia 2007 r.
Uchwała w/s upoważnienia Dyrektora ZS Nr 1 im. gen. Władysława Sikorskiego w Stalowej Woli do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu
185.           
52/273/07
4 grudnia 2007 r.
Uchwała w/s upoważnienia Dyrektora ZS Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli do składania oświadczeń woli związanych z bieżącą działalności Powiatu
186.           
52/274/07
4 grudnia 2007 r.
Uchwała w/s upoważnienia Dyrektora ZS Nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego w Stalowej Woli do składania oświadczeń woli związanych z bieżącą działalnością Powiatu
187.           
52/275/07
4 grudnia 2007 r.
Uchwała w/s upoważnienia Dyrektora ZS Nr 4 im. płk Stanisława Dąbka w Stalowej Woli do składania oświadczeń woli w związanych z bieżącą działalnością Powiatu
188.           
52/276/07
4 grudnia 2007 r.
Uchwała w/s upoważnienia Dyrektora ZS Nr 5 im. Jana Pawła II w Stalowej Woli do składania oświadczeń woli związanych z bieżącą działalnością Powiatu
189.           
52/277/07
4 grudnia 2007 r.
Uchwała w/s upoważnienia Dyrektora ZS Specjalnych Nr 6 w Stalowej Woli do składania oświadczeń woli związanych z bieżącą działalnością Powiatu
190.           
52/278/07
4 grudnia 2007 r.
Uchwała w/s upoważnienia Dyrektora ZSO Liceum Ogólnokształcącego im. KEN w Stalowej Woli do składania oświadczeń woli związanych z bieżącą działalnością Powiatu
191.           
52/279/07
4 grudnia 2007 r.
Uchwała w/s upoważnienia Dyrektora Domu Dziecka w Stalowej Woli do składania oświadczeń woli związanych z bieżącą działalnością Powiatu
192.           
52/280/07
4 grudnia 2007 r.
Uchwała w/s upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy rodzinie w Stalowej Woli do składania oświadczeń woli związanych z bieżącą działalnością Powiatu
193.           
52/281/07
4 grudnia 2007 r.
Uchwała w/s upoważnienia Dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego w Stalowej Woli do składania oświadczeń woli związanych z bieżącą działalnością Powiatu
194.           
52/282/07
4 grudnia 2007 r.
Uchwała w/s upoważnienia Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Stalowej Woli do składania oświadczeń woli związanych z bieżącą działalnością Powiatu
195.           
52/283/07
4 grudnia 2007 r.
Uchwała w/s upoważnienia Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stalowej Woli do składania oświadczeń woli związanych z bieżącą działalnością Powiatu
196.           
52/284/07
4 grudnia 2007 r.
Uchwała w/s upoważnienia Dyrektora Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Stalowej Woli do składania oświadczeń woli związanych z bieżącą działalnością Powiatu
197.           
52/285/07
4 grudnia 2007 r.
Uchwała w/s upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Stalowej Woli do składania oświadczeń woli związanych z bieżącą działalnością Powiatu
198.           
52/286/07
4 grudnia 2007 r.
Uchwała w/s upoważnienia Komendanta Powiatowego PSP w Stalowej Woli do składania oświadczeń woli związanych z bieżącą działalnością Powiatu
199.           
52/287/07
4 grudnia 2007 r.
Uchwała w/s upoważnienia Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Stalowej Woli do składania oświadczeń woli związanych z bieżącą działalnością Powiatu
200.           
52/288/07
4 grudnia 2007 r.
Uchwała w/s upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych Dziecka w Stalowej Woli do składania oświadczeń woli związanych z bieżącą działalnością Powiatu
201.           
52/289/07
4 grudnia 2007 r.
Uchwała w/s uchylenia uchwały Nr 43/291/99 Zarządu Powiatu z dnia 6 grudnia 1999 r. dotyczącej upoważnienia kierowników oraz głównych księgowych jednostek organizacyjnych Powiatu Powiatowych służb, inspekcji i straży do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności tych jednostek
202.           
52/290/07
4 grudnia 2007 r.
Uchwała w/s zmiany uchwały Nr 9/40/07 z dnia 19.01.2007 r. z późniejszymi zmianami Nr 13/51/07 z dnia 09.02.2007 r. dotyczącej powołania Komisji Przetargowej do Przeprowadzenia postępowań o udzielanie zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli
203.           
52/291/07
4 grudnia 2007 r.
Uchwała w/s akceptacji wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za 2007 rok w SPZZOZ Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli
204.           
52/292/07
4 grudnia 2007 r.
Uchwała w/s ustalenia godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Stalowowolskiego w 2008 roku
205.           
53/293/07
11 grudnia 2007 r.
Uchwała w/s wyrażenia zgody na wydzierżawienie przez SPZZOZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli składników majątku trwałego
206.           
53/294/07
11 grudnia 2007 r.
Uchwała w/s wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazania zbędnego sprzętu przez ZS Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli
207.           
53/295/07
11 grudnia 2007 r.
Uchwała w/s zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2007 rok
208.           
53/298/07
11 grudnia 2007 r.
Uchwała w/s wyrażenia opinii dotyczącej odwołania członka Powiatowej Rady Zatrudnienia w Stalowej Woli
209.           
53/299/07
11 grudnia 2007 r/
Uchwała w/s desygnowania przedstawiciela Powiatu Stalowowolskiego do składu Powiatowej rady Zatrudnienia w Stalowej Woli
210.           
53/300/07
11 grudnia 2007 r.
Uchwała w/s wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Wojewodą Podkarpackim, Miastem Rzeszów, Powiatem Dębickim oraz Powiatem Stalowowolskim w sprawie wzajemnej realizacji programu „Pogotowie Wsparcia”
211.           
54/301/07
18 grudnia 2007 r.
Uchwała w/s zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2007 rok
212.           
54/302/07
18 grudnia 2007 r.
Uchwała w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wyposażenie Powiatowego Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stalowej Woli
213.           
54/303/07
18 grudnia 2007 r.
Uchwała w/s wyrażenia zgody na wejście na teren działki nr 893 obręb 3 Centrum w celu przebudowy sieci gazowej niskiego ciśnienia
214.           
54/304/07
18 grudnia 2007 r.
Uchwała w/s wyrażenia zgody na udostępnienie przez DPS im. Jana Pawła II w Stalowej Woli pomieszczenia piwnicznego oraz wejścia na teren działki nr 306/1 dla PEC Sp. z o.o. w Stalowej Woli
215.           
54/305/07
18 grudnia 2007 r.
Uchwała w/s wyrażenia zgody na rozliczenie różnica inwentaryzacyjnych w księgach inwentarzowych w ZS nr 2 w Stalowej Woli
216.           
54/306/07
18 grudnia 2007 r.
Uchwała w sprawie powołania Rady Społecznej SPZZOZ Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Stalowej Woli
217.           
54/307/07
18 grudnia 2007 r.
Uchwała w/s powołania rady Społecznej SPZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli
218.           
54/310/07
18 grudnia 2007 r.
Uchwała w/s powołania Komisji Egzaminacyjnej dla księdza piotra Kluka – nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
219.           
55/311/07
21 grudnia 2007 r.
Uchwała w/s zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2007 rok
220.           
55/315/07
21 grudnia 2007 r.
Uchwała w/s wyrażenia zgody na złomowanie środków trwałych będących na wyposażeniu Domu Dziecka w Stalowej Woli
221.           
56/316/07
28 grudnia 2007 r.
Uchwała w/s zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2007 rok