bip logo

 

LogowanieOdsłony

Użytkowników:
72
Artykułów:
3088
Odsłon artykułów:
1773870

Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu za rok 2009


L.p.
Numer uchwały
Data podjęcia
Tytuł uchwały
Treść uchwały
1.    
119/600/09
6 stycznia 2009 r.

Uchwała w/s wyrażenia zgody na przedłużenie umowy użyczenia nieruchomości zabudowanej dla stowarzyszenia na rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej SZANSA w Stalowej Woli

2.    
119/601/09
6 stycznia 2009 r.

Uchwała w/s wyrażenia zgody na wynajęcie na czas nieoznaczony kiosku RUCH przez SR/ZZOZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli

3.    
119/602/09
6 stycznia 2009 r.

Uchwała w/s wyrażenia zgody na wynajęcie jednego boksu garażowego położonego w Stalowej Woli przy ul. Popiełuszki 13 a dla ARiMR – Biura Powiatowego w Stalowej Woli

4.    
119/603/09
6 stycznia 2009 r.

Uchwała w/s wyrażenia zgody na wynajęcie pomieszczenia w ZSO LO im. KEN w Stalowej Woli

5.    
119/604/09
6 stycznia 2009 r.

Uchwała w/s wyrażenia zgody na użyczenie pomieszczenia biurowego w obiekcie Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli

6.    
120/605/09
12 stycznia 2009 r.

Uchwała w/s układu wykonawczego budżetu Powiatu Stalowowolskiego na 2009 r.

7.    
120/606/09
13 stycznia 2009 r.

Uchwała w/s upoważnienia Dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Stalowej Woli do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu

8.    
120/607/09
13 stycznia 2009 r.

Uchwała w/s upoważnienia Dyrektora CKP do składania oświadczeń woli związanych z zakupem samochodu wobec firmy leasingowej

9.    
120/611/09
13 stycznia 2009 r.

Uchwała dla wyrażenia zgody na wynajęcie pomieszczeń w Zespole Szkół Nr 1 w Stalowej Woli

10.      
120/612/09
13 stycznia 2009 r.

Uchwała w/s wyrażenia zgody na zajęcie części nieruchomości w związku z realizacją projektu – budowa kanalizacyjnej i teleinformatycznej sieci szerokopasmowej na terenie miasta Stalowa Wola

11.      
122/613/09
20 styczeń 2009 r.

Uchwała w/s wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie biurka przy CKP w Stalowej Woli na rzecz Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli

12.      
123/614/09
27 stycznia 2009 r.

Uchwała w/s wyrażenia zgody na użyczenie pomieszczenia biurowego w obiekcie Starostwa Powiatowego

13.      
123/615/09
27 stycznia 2009 r.

Uchwała w/s wyrażenia zgody na wejście w teren działki nr 153 osób trzecich w celu budowy przyłącza ciepłowniczego

14.      
123/616/09
27 stycznia 2009 r.

Uchwała w/s wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia ulic na terenie miasta Kolbuszowa kategorii drogi pożarowej

15.      
123/617/09
27 stycznia 2009 r.

Uchwała w/s wyrażenia zgody dla Dyrektora ZS Nr 4 w Stalowej Woli do Prezydenta Miasta z wnioskami o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z działki będącej własnością Powiatu Stalowowolskiego

16.      
123/618/09
27 stycznia 2008 r.

Uchwała w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego

17.      
124/619/09
3 luty 2009 r.

Uchwały w/s przyjęciu Sprawozdań OŚ-4 z gospodarzami PFOŚ i GWP za 2008 r.

18.      
124/620/09
3 luty 2009 r.

Uchwały w/s wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie przez ZDP w Stalowej Woli samorządu osobowego na rzecz CKP w Stalowej Woli

19.      
124/621/09
3 luty 2009 r.

Uchwały w/s wyrażenia zgody na przekazanie zbędnego wyposażenia biurowego przez PUP w Stalowej Woli na rzecz Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli

20.      
124/622/09
3 luty 2009 r.

Uchwała w/s wyrażenia zgody na użyczenie pomieszczenia biurowego przez Fundację Akademii Obywatelskiej

21.      
124/623/09
3 luty 2009 r.

Uchwała w/s wyrażenia zgody na zajęcie części nieruchomości w związku z realizacją projektu – budowa kanalizacji i teleinformatycznej sieci szerokopasmowej na terenie miasta Stalowa Wola

22.      
124/624/09
3 luty 2009 r.

Uchwała w/s przekazania kierownikom powiatowych jednostek organizacyjnych, straży i inspekcji uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków

23.      
125/625/09
10 luty 2009 r.

Uchwała w/s upoważnienia Dyrektora CKP w Stalowej Woli do Podnoszenie kultury składania oświadczeń woli związanych z przygotowaniem i realizacją projektu pn. „Podnoszenie kultury Pracowników i i podnoszenia kwalifikacji zawodowych w HSW S.A. planowanego do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Kapitału Ludzkiego”

24.      
125/626/09
10 luty 2009 r.

Uchwała w/s upoważnienia Dyrektora CKP w Stalowej Woli do składania oświadczeń woli związanych z przygotowaniem i realizacją programu pn.” certyfikat Kwalifikacyjny potwierdzeniem posiadania kompetencji zawodowych niezbędnych dla rozwoju gospodarki Podkarpacia” planowaną do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

25.      
125/627/09
10 luty 2009 r.

Uchwała w/s wyrażenia zgody na wystąpienie Dyrektora ZPO w Stalowej Woli do Prezydenta Miasta Stalowa Wola z wnioskiem o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa z działki będącej własnością Powiatu Stalowowolskiego

26.      
125/628/09
10 luty 2009 r.

Uchwały w/s wyrażenia zgody na wynajęcie boksu garażowego położonego w Stalowej Woli przy ul. Popiełuszki 13 a

27.      
126/629/09
17 luty 2009 r.

Uchwała w/s przyjęcia sprawozdania o lasach stanowiących własność osób fizycznych i prawnych za 2008 rok

28.      
126/630/09
17 luty 2009 r.

Uchwała w/s zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2009 rok

29.      
126/631/09
17 luty 2009 r.

Uchwała w/s wyrażenia zgody na wejście na teren działki nr 64/5, 26/3 centrum stalowa Wola w związku z przebudową sieci ciepłowniczej

30.      
126/633/09
17 luty 2009 r.

Uchwała w/s upoważnienia Dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Stalowej Woli do złożenia w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie wniosku o dofinansowanie projektu pn.” Nauczyciele XXI wieku”- podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli oraz składanie oświadczeń woli i podpisywanie umów związanych z jego realizacja

31.      
126/634/09
17 luty 2009 r.

Uchwała w/s wystąpienia z wnioskami o nadanie P. J. Zarzecznemu – Wicestaroście Powiatu Stalowowolskiego „Medalu Komisji Edukacji Narodowej”

32.      
126/635/09
17 luty 2009 r.

Uchwała w/.s wystąpienia z wnioskami o nadanie P. B. Karlik - Naczelnikowi Wydziału EKZ Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli „Medalu Komisji Edukacji Narodowej”

33.      
126/636/09
17 luty 2009 r.

Uchwała w/s wystąpienia z wnioskiem o nadanie P. M. Piskorskiej – dyrektorowi Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Stalowej Woli „Medalu Komisji Edukacji Narodowej”

34.      
126/637/09
17 luty 2009 r.

Uchwała w/s wystąpienia z wnioskiem o nadanie P. W. Smutkowi – dyrektorowi ZS Nr 2 im. T. Kościuszki w stalowej Woli „ Medalu Komisji Edukacji Narodowej”

35.      
126/638/09
17 luty 2009 r.

Uchwała w/s wystąpienia z prośbą do wojewody Podkarpackiego o wystąpienie z wnioskiem do Prezydenta RP o nadanie P. R. Andrusowi Przewodniczącemu rady Powiatu Stalowowolskiego o odznaczenie „ Srebrny Krzyż Zasługi”

36.      
126/639/09
17 luty 2009 r.

Uchwała w/s wystąpienia z prośbą do Wojewody Podkarpackiego o wystąpienie z wnioskiem do Prezydenta RP o nadanie P. M. Potasiacz – dyrektorowi ZSO w Stalowej Woli o odznaczenie „Medal Brązowy za długoletnią służbę”

37.      
126/640/09
17 luty 2009 r.

Uchwała w/s wystąpienie z prośbą do wojewody Podkarpackiego o wystąpienie z wnioskiem do Prezydenta RP o nadanie P. M. Bis – dyrektorowi ZS Nr 4 w Stalowej Woli odznaczenia „Medal brązowy za długoletnią służbę”

38.      
126/641/09
17 luty 2009 r.

Uchwała w/s wystąpienia z prośbą do Wojewody Podkarpackiego o wystąpienie z prośbą do Prezydenta RP o nadanie P. B. Nabrzyskiej – dyr. ZS Nr 6 w Stalowej woli odznaczenia „ medal Brązowy za długoletnią służbę”

39.      
126/642/09
17 luty 2009 r.

Uchwała w/s wystąpienia z prośbą do Wojewody podkarpackiego o wystąpienie do Prezydenta RP o nadanie P. P. Żyjewskiemu – dyr. CKP w Stalowej Woli odznaczenia „Medal brązowy za długoletnią służbę”

40.      
126/643/09
17 luty 2009 r.

Uchwała w/s wystąpienia z prośbą do Wojewody Podkarpackiego o wystąpienie z wnioskiem do Prezydenta RP p nadanie P. M. Łata- dyr. ZPO-W w S5talowej Woli odznaczenia „Medal brązowy za długoletnią służbę”

41.      
127/645/09
24 lutego 2009 r.

Uchwała w/s zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2009 r.

42.      
127/648/09
24 lutego 2009 r.

Uchwała w/s wyrażenia zgody na likwidację zużytego wyposażenia i sprzętu będącego w wyposażeniu Domu Dziecka w Stalowej Woli

43.      
127/649/09
24 lutego 2009 r.

Uchwała w/s roszczeń oraz zawodów w szkołach ponad gimnazjalnych prowadzonych przez powiat stalowowolski w roku szkolnym 2009/2010

44.      
127/650/09
24 lutego 2009 r.

Uchwała w/s ustalenia planowej liczby oddziałów klas I oraz planowanych uczniów przyjmowanych do klas I szkół ponad gimnazjalnych prowadzonych przez powiat stalowowolski w roku szkolnym 2009-2010

45.      
129/652/09
3 marca 2009 r.

Uchwała w/s ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania na rok 2009 opłat za kształcenie pobranych przez szkołę czynszu i zakłady kształcenia na które dofinansowanie jest przyznawane oraz opracowane na rok 2009 planu doskonalenia zawodowego nauczycieli

46.      
129/653/09
3 marca 2009 r.

Uchwała w/s wyrażenia zgody na wejście na teren części działki nr ew. 268/7 obr. 3 Centrum Stalowa Wola, w związku z przebudową przyłącza sieci ciepłowniczej

47.      
129/654/09
3 marca 2009 r.

Uchwała w/s wyrażenia zgody na przejęcie jednego boksu garażowego położonego w Stalowej Woli przy ul. Popiełuszki 13 a

48.      
129/655/09
3 marca 2009 r.

Uchwała w/s zatwierdzenia planu realizacji budżetu ZDP w Stalowej Woli i zadań remontowo-modernizacyjnych na drogach prowadzonych przez Powiat Stalowowolski

49.      
129/656/09
3 marca 2009 r.

Uchwała w/s sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych za 2008 r. samodzielnych zakładów publicznych opieki zdrowotnej prowadzonych przez Powiat Stalowowolski

50.      
130/657/09
10 marca 2009 r.

Uchwała w/s wyrażenia zgody na użyczenie pomieszczenia w budynku ZS Nr 2 w stalowej Woli dla Stowarzyszenia Oświatowego Przyjaciół Szkoły Kościuszkowskiej w Stalowej Woli

51.      
130/658/09
10 marca 2009 r.

Uchwała w/s wyrażenia zgody na użyczenie pomieszczenia w budynku ZS Nr 2 w Stalowej Woli dla Stowarzyszenia Rehabilitacyjnego Kobiet po Mastetkomi „Amazonek”

52.      
130/659/09
10 marca 2009 r.

Uchwała w/s wyrażenia zgody na złomowanie samochodów osobowych przy CKP w Stalowej Woli

53.      
131/664/09
17 marca 2009 r.

Uchwała w/s sprawozdania rocznego za wykonanie budżetu Powiatu Stalowowolskiego na rok 2009

54.      
131/665/09
17 marca 2009 r.

Uchwała w/s zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego

55.      
131/667/09
17 marca 2009 r.

Uchwała w/s akceptacji treści uzgodnień ze wskazanymi zadaniami projektu Rady Powiatu Stalowowolskiego dotyczących ustalenia dla nauczycieli poszczególnych stopni awansowania zawodowego regulaminu określenie wszystkich stawek i szczegółowych warunków przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego funkcjonującego w warunkach pracy oraz wysokości i warunki wypłacanych składników wynagrodzenia wynikających ze stażu pracy, także szczegółowych sposobów obligatoryjnych wymagań za godziny ponad godziny i godziny doraźnych zastępstw

56.      
131/669/09
17 marca 2009 r.

Uchwała w/s powołania komisji ds. ustalania szkód i szacowania strat powstałych wskutek klęski żywiołowej na terenie powiatu stalowowolskiego

57.      
131/670/09
17 marca 2009 r.

Uchwała w/s powołania komisji Przetargowej do prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

58.      
131/671/09
17 marca 2009 r.

Uchwała w/s wyrażenia zgody na wystąpienie Dyrektora ZS Nr 3 w Stalowej Woli z wnioskiem o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z działki będącej własnością Powiatu Stalowowolskiego

59.      
132/672/09
24 marca 2009 r.

Uchwał w/s opinii do projektu uchwały w/s rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora SPZZOZ Powiatowego szpital Specjalistycznego w Stalowej Woli

60.      
132/674/09
24 marca 2009 r.

Uchwała w/s upoważnienia Dyrektora CKP w stalowej Woli do realizacji projektu pn. ”Wyższe kwalifikacje nauczycieli szansą dla ucznia w kształceniu edukacji- zawarty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

61.      
132/675/09
24 marca 2009 r.

Uchwała w/s wyrażenia zgody na wynajęcie przez CKP w Stalowej Woli pomieszczenia w obiekcie przy ulicy Hutniczej 17

62.      
132/676/09
24 marca 2009 r.

Uchwała w/s wyrażenia zgody na likwidacje środków trwałych i wyposażenia przy Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Stalowej Woli

63.      
132/677/09
24 marca 2009 r.

Uchwała w/s wyrażenia zgody na wynajęcie pomieszczeń biurowych przy ul. Popiełuszki 130 w Stalowej Woli

64.      
133/678/09
26 marca 2009 r.

Uchwała w/s zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2009 r.

65.      
134/679/09
31 marca 2009 r.

Uchwała w/s wyrażenia zgody na złożenie zamówienia z: SPZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli dla SPZZOZ ul. Kwiatkowskiego 2 w Stalowej Woli delegowany do kwalifikacji wojskowej 2009 r.

66.      
134/680/09
31 marca 2009 r.

Uchwała w/s zasad zatrudniania nauczycieli oraz administratora sieci komputerowej i osób na etacie pracowników BHP w zespołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Stalowowolski w roku szkolnym 2009/2010

67.      
134/681/09
31 marca 2009 r.

Uchwała w/s zasad zatrudniania nauczycieli którzy nie prowadzą zajęć edukacyjnych i pracowników nie prowadzących oraz zasad powierzania stanowisk urzędniczych w zespołach szkół/placówek i placówek prowadzonych przez Powiat Stalowowolski w roku szkolnym 2009/2010

68.      
135/682/09
7 kwietnia 2009 r.

Uchwała w/s zatwierdzenia sprawozdania finansowego zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego Samodzielnego Publicznego Zakładu opieki Zdrowotnej w Stalowej Woli za 2008 r.

69.      
135/683/09
7 kwietnia 2009 r.

Uchwała w/s zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2009 rok

70.      
135/684/09
7 kwietnia 2009 r.

Uchwała w/s wyrażenia zgody dla „Diana” Telewizja Kablowa na zagospodarowanie terenu zielonego przed budynkiem położonym w Stalowej Woli przy ul. Popiełuszki 17

71.      
137/685/09
7 kwietnia 2009 r.

Uchwała w/s zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2009 r.

72.      
137/687/09
21 kwietnia 2009 r.

Uchwała w/s wyrażenia zgody na likwidację wyposażenia przy ZS nr 2 w Stalowej Woli

73.      
138/688/09
28 kwietnia 2009 r.

Uchwała w/s wyrażenia zgody na wynajęcie pomieszczeń w budynku przy ul. Popiełuszki 13 a w Stalowej Woli

74.      
138/689/09
28 kwietnia 2009 r.

Uchwała w/s wyrażenia zgody na wykonanie robót remontowych w obiekcie ZS Nr 2 w Stalowej Woli

75.      
138/690/09
28 kwietnia 2009 r.

Uchwała w/s wyrażenia zgody na wystąpienie Dyrektora DPS im. J. Garła w Stalowej Woli do prezydenta Miasta z wnioskiem o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z działki będącej własnością Powiatu Stalowowolskiego

76.      
138/691/09
28 kwietnia 2009 r.

Uchwała w/s zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2009 rok

77.      
138/692/09
28 kwietnia 2009 r.

Uchwała w/s przyznania nagrody rocznej dyrektorowi ZPO w Stalowej Woli

78.      
139/693/09
5 maja 2009 r.

Uchwała w/s zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego SPZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli

79.      
139/694/09
5 maja 2009 r.

Uchwała w/s przyznania nagrody rocznej Dyrektorowi SPZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli

80.      
139/695/09
5 maja 2009 r.

Uchwała w/s upoważnienia Dyrektora PCPP w Stalowej Woli do składania oświadczeń woli związanych z projektem „ Program Aktywizacji Społeczeństwa w Powiecie Stalowowolskim”

81.      
140/698/09
12 maja 20099 r.

Uchwała w/s wyrażenia zgody na zawieranie przez SPZZOZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli umów najmu i dzierżawy na okres powyżej 3 lat

82.      
140/699/09
12 maja 2009 r.

Uchwała w/s wyrażenia zgody na zakup przez SPZZOZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli sprzętu i aparatury medycznej

83.      
140/700/09
12 maja 2009 r.

Uchwała w/s zasad zatrudniania nauczycieli którzy nie prowadza zajęć edukacyjnych i pracowników niepedagogicznych oraz zasad powierzania stanowisk urzędniczych w zespołach szkół/placówek i placówek prowadzonych przez Powiat Stalowowolski w roku szkolnym 2007/2008

84.      
140/701/09
12 maja 2009 r.

Uchwała w/s przyjęcia sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Zaklików za lata 2007/2008

85.      
140/703/09
12 maja 2009 r.

Uchwała w/s zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2009 rok

86.      
141/704/09
19 maja 2009 r.

Uchwała w/s organizacji Konkursu Architektonicznego o nagrodę ”Złotej Strzechy”

87.      
141/707/09
19 maja 2009 r.

Uchwała w/s wyrażenia zgody na zajęcie części nieruchomości w związku z realizacją projektu – budowa kanalizacji i teleinformacyjnej sieci szerokopasmowej na terenie Powiatu Stalowowolskiego

88.      
141/708/09
19 maja 2009 r.

Uchwał w/s wyrażenia zgody na wymianę instalacji centralnego ogrzewania w Domu Dziecka w Stalowej Woli

89.      
142/709/09
26 maja 2009 r.

Uchwała w/s wyrażenia zgody na nieodpłatne umieszczenie dekoracji w pasie drogowym dróg powiatowych Powiatu Stalowowolskiego

90.      
142/710.09
26 maja 2009 r.

Uchwała w/s zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2009 rok

91.     
142/711/09
26 maja 2009 r.

Uchwała w/s odwołania ze stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Nr 5 im. Jana Pawła II w Stalowej Woli

92.      
142/712/09
26 maja 2009 r.

Uchwała w/s odwołania ze stanowiska Dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego w Stalowej Woli

93.      
142/713/09
26 maja 2009 r.

Uchwała w/s odwołania ze stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Nr 4 im. płk. Stanisława Dąbka w Stalowej Woli

94.      
143/714/09
2 czerwca 2009 r.

Uchwała w/s zmian w uchwale Nr 129/655/09 Zarządu Powiatu Stalowowolskiego z 3.03.2009 r. w/s zatwierdzenia planu realizacji budowy ZDP w Stalowej Woli i zadań remontowo-modernizacyjnych na drogach powiatowych Powiatu Stalowowolskiego w roku 2009

95.      
143/715/09
2 czerwca 2009 r.

Uchwała w/s upoważnienia Dyrektora ZSO w Stalowej Woli do złożenia w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie wniosku o dofinansowanie projektu pn. „ Przygotowanie uczniów LO im. KEN w Stalowej Woli do aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu społecznym i gospodarczym” oraz do składania oświadczeń woli i podpisywania umów związanych z jego działalnością

96.      
143/716/09
2 czerwca 2009 r.

Uchwała w/s upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli do złożenia w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie wniosku o dofinansowanie projektu PN. „Wsparcie uczniów Liceum Ogólnokształcącego o edukacji wojskowej, podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia’ oraz do składania oświadczeń woli i podpisania umów związanych z jego realizacją.

97.      
144/718/09
9 czerwca 2009 r.

Uchwała w/s wyrażenia zgody na części terenu działki 13/6 w celu ułożenia kabla energetycznego

98.      
144/719/09
9 czerwca 2009 r.

 Uchwała w/s wyrażenia zgody na wejście na teren działki nr 422/5 obw.3 w celu przeprowadzenia linii kablowej do złącza kablowego

99.  
144/720/09
9 czerwca 2009 r.

Uchwała w/s wyrażenia zgody na wynajęcie pomieszczeń przy ul. Popiełuszki 13 a w Stalowej Woli

100.  
145/721/09
16 czerwca 2009 r.

Uchwała w/s ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli ul. Kwiatkowskiego 1

101.  
145/722/09
16 czerwca 2009 r.

Uchwała w/s desygnowania przedstawiciela organu prowadzącego do prac w komisji konkursowej powołanej kandydatek na stanowisko dyrektora CEZ w Stalowej Woli ul. Kwiatkowskiego 1

102.  
145/729/09
16 czerwca 2009 r.

Uchwała w/s zmian budżetu powiatu stalowowolskiego na 2009 rok

103.  
146/731/09
24 czerwca 2009 r.

Uchwała w/s wyrażenia zgody na wykonanie robót remontowo-modernizacyjnych w budynku przy ul. Czarnieckiego 3 w Stalowej Woli użyczonego dla Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Szansa”

104.  
147/734/09
25 czerwca 2009 r.

Uchwał w/s wyrażenia zgody na wynajęcie jednego boksu garażowego położonego w Stalowej Woli przy ul. Popiełuszki 13 a

105.  
147/735/09
25 czerwca 2009 r.

Uchwała uchylająca uchwałę Nr 142/713/09 Zarządu Powiatu z 26 maja 2009 r. w/s odwołania ze stanowiska dyrektora ZS Nr 4 w Stalowej Woli

106.  
147/736/09
25 czerwca 2009 r.

Uchwała w/s zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2009 rok

107.  
147/737/09
25 czerwca 2009 r.

Uchwała uchylająca uchwałę Br 145/721/09 zarządu Powiatu z dnia 16.06.09 w/s ogłaszania konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli ul. Kwiatkowskiego 1

108.  
147/738/09
25 czerwca 2009 r.

Uchwała uchylająca uchwałę nr 145/722/09 Zarządu Powiatu Stalowowolskiego z dnia 16.06.09 w/s desygnowania przedstawiciela organu prowadzącego do prac w komisji konkursowej wyłaniającej kandydat na stanowisku dyr. CEZ w Stalowej Woli ul. Kwiatkowskiego 1

109.  
148/739/09
30 czerwca 2009 r.

Uchwała w/s wyrażenia zgody na zajęcie części nieruchomości w związku z realizacji projektu budowy kanalizacji i teleinformacyjnej sieci szerokopasmowej na terenie Miasta Stalowa Wola

110.  
148/740/09
30 czerwca 2009 r.

uchwała w/s przyjęcia planu wydatków na rok 2009 jednostką oświatowym dla których organem prowadzącym, jest Powiat Stalowowolski

111.  
149/741/09
7 lipca 2009 r.

Uchwała w/s zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2009 rok

112.  
149/742/09
7 lipca 2009 r.

Uchwała w/Sn wyrażenia zgody na likwidację środków trwałych i wyposażenia przez ZPO-W w Stalowej Woli

113.  
150/743/09
14 lipca 2009 r.

Uchwała w/s upoważnienia dyrektora CKP do realizacji projektu pn. „ Podnoszenie Kultury Technicznej pracowników w tym wdrożenie standardów kwalifikacji zawodowych w HSW S.A. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

114.  
150/744/09
14 lipca 2009 r.

Uchwała w/s upoważnienia dyrektora CKP do realizacji projektu pn. „ Certyfikat Kwalifikacji potwierdzeniem posiadania kompetencji zawodowych niezbędnych dla rozwoju gospodarki północnego Podkarpacia” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

115.  
150/745/09
14 lipca 2009 r.

Uchwała w/s zmiany uchwały Nr 147/734/09 zarządu Powiatu Stalowowolskiego z dnia 23 czerwca 2009 r. w/ s wyrażenia zgody n wynajęcie jednego boksu garażowego położonego w Stalowej Woli przy ul. Popiełuszki 13 a

116.  
150/746/09
14 lipca 2009 r.

Uchwała w/s przyjęcia załącznika nr 1 do sprawozdania OŚ- 4p sprawozdania z gospodarowania powiatowym funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2008 rok

117.  
150/747/09
14 lipca 2009 r.

Uchwała w/s zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2009 rok

118.  
151/748/09
17 lipca 2009 r.

Uchwała w/ s odwołania ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Nr 4 im. płk. Stanisława Dąbka w Stalowej Woli

119.  
151/749/09
17 lipca 2009 r.

Uchwała w/s ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 1

120.  
151/750/09
17 lipca 2009 r.

Uchwała w/s desygnowania przedstawicieli organu prowadzącego do prac w komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Centrum edukacji Zawodowej W Stalowej Woli, ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 1

121.  
151/751/09
17 lipca 2009 r.

Uchwała w/s upoważnienia dyrektora CKP do realizacji projektu pn. „ Podnoszenie Kultury Technicznej pracowników w tym wdrożenie standardów kwalifikacji zawodowych w HSW S. A. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

122.  
151/752/09
17 lipca 2009 r.

Uchwała w/s upoważnienia dyrektora CKP do realizacji projektu pn. „ Certyfikat kwalifikacji potwierdzeniem posiadania kompetencji zawodowych niezbędnych dla rozwoju gospodarki północnego Podkarpacia” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

123.  
152/753/09
21 lipca 2009 r.

Uchwała w/s wyrażenia zgody na wynajęcie pomieszczeń w obiekcie parterowym Starostwa Powiatowego przy ul. Podleśnej 15 dla Polskiego Centrum Mediacji – oddział w Stalowej Woli

124.  
152/754/09
21 lipiec 2009 r.

Uchwała w/s zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2009 rok

125.  
153/755/09
28 lipca 2009 r.

Uchwała w/s wyrażenia zgody na wynajęcie jednego boksu garażowego położonego w Stalowej Woli przy ul. ks. Jerzego Popiełuszki 13 a

126.  
153/756/09
28 lipca 2009 r.

Uchwała w/s powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pana mgr Leszka Kaczmarskiego – nauczyciel kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

127.  
153/757/09
28 lipca 2009 r.

Uchwała w/s powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pana mgr Tadeusza Ziętkowskiego – nauczyciel kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

128.  
153/758/09
28 lipca 2009 r.

Uchwała w/s powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pana mgr Waldemara Ziary – nauczyciel kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

129.  
153/759/09
28 lipca 2009 r.

Uchwała w/s powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani mgr Katarzyny Grabowskiej – nauczyciel kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

130.  
153/760/09
28 lipca 2009 r.

Uchwała w/s powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pana mgr Krzysztofa Momota – nauczyciel kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

131.  
153/761/09
28 lipca 2009 r.

Uchwała w/s powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pana mgr Rafała Sroczyńskiego – nauczyciel kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

132.  
153/762/09
28 lipca 2009 r.

Uchwała w/s powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani mgr Magdaleny Waśko – nauczyciel kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

133.  
153/763/09
28 lipca 2009 r.

Uchwała w/s powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani mgr Marzeny Błońskiej – nauczyciel kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

134.  
153/764/09
28 lipca 2009 r.

Uchwała w/s powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pana mgr Pawła Boratyńskiego – nauczyciel kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

135.  
153/765/09
28 lipca 2009 r.

Uchwała w/s powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pana mgr Roberta Szafrana – nauczyciel kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

136.  
153/766/09
28 lipca 2009 r.

Uchwała w/s powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pana mgr Adama Bakalarza – nauczyciel kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

137.  
153/767/09
28 lipca 2009 r.

Uchwała w/s powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pana mgr Marka Butryna – nauczyciel kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

138.  
153/768/09
28 lipca 2009 r.

Uchwała w/s powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani mgr Moniki Matysy – nauczyciel kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

139.  
153/769/09
28 lipca 2009 r.

Uchwała w/s powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani mgr Elżbiety Tokarczyk – nauczyciel kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

140.  
153/770/09
28 lipca 2009 r.

Uchwała w/s powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pana mgr Pawła Głaska – nauczyciel kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

141.  
153/771/09
28 lipca 2009 r.

Uchwała w/s powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani mgr Justyny Węgrzynowicz – nauczyciel kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

142.  
153/772/09
28 lipca 2009 r.

Uchwała w/s powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani mgr Anety Woźniak – nauczyciel kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

143.  
153/773/09
28 lipca 2009 r.

Uchwała w/s powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani mgr inż. Jolanty Obój – nauczyciel kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

144.  
153/774/09
28 lipca 2009 r.

Uchwała w/s powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani mgr inż. Anny Wołoszczak – nauczyciel kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

145.  
153/775/09
28 lipca 2009 r.

Uchwała w/s powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani mgr Agnieszki Statowskiej-Głasek – nauczyciel kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

146.  
153/776/09
28 lipca 2009 r.

Uchwała w/s powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani mgr Justyny Swet – nauczyciel kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

147.  
153/777/09
28 lipca 2009 r.

Uchwała w/s powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani mgr Agnieszki Marchut – nauczyciel kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

148.  
153/778/09
28 lipca 2009 r.

Uchwała w/s powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani mgr Sylwii Brachy – nauczyciel kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

149.  
153/779/09
28 lipca 2009 r.

Uchwała w/s powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani mgr Moniki Dziuby- Pęksy – nauczyciel kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

150.  
153/780/09
28 lipca 2009 r.

Uchwała w/s powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani mgr Sylwii Majewskiej – nauczyciel kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

151.  
153/781/09
28 lipca 2009 r.

Uchwała w/s powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani mgr Anny Buliry – nauczyciel kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

152.  
153/782/09
28 lipca 2009 r.

Uchwała w/s informacji o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2009 r. samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonych przez Powiat Stalowowolski

153.  
153/783/09
28 lipca 2009 r.

Uchwała w/s zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2009 rok

154.  
154/784/09
4 sierpnia 2009 r.

Uchwała w/s wyrażenia zgody na wystąpienie Dyrektora SPZZOZ Powiatowego Szpital Specjalistycznego w Stalowej Woli do Prezydenta Miasta z wnioskiem o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa z działki będącej własnością Powiatu Stalowowolskiego

155.  
154/785/09
4 sierpnia 2009 r.

Uchwała w/s wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg powiatowych dróg gminnych położonych na terenie Powiatu Stalowowolskiego

156.  
154/786/09
4 sierpnia 2009 r.

Uchwała w/s wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg powiatowych dotychczasowej drogi gminnej Nr 108891L ujście – Bukowa przebiegającej na obszarze gminy Janów Lubelski

157.  
154/787/09
4 sierpnia 2009 r.

Uchwała w/s powołania Komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 1

158.  
155/788/09
11 sierpnia 2009 r.

Uchwała w/s wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii dróg powiatowych ul. Wojska Polskiego i ulicy Plac Wolności w Kolbuszowej

159.  
155/789/09
11 sierpnia 2009 r.

Uchwała w/s wyrażenia zgody na dzierżawę pomieszczenia w budynku parterowym Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli przy ul. Podleśnej 15

160.  
155/790/09
11 sierpnia 2009 r.

Uchwała w sprawie zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu powiatu stalowowolskiego

161.  
155/791/09
11 sierpnia 2009 r.

Uchwała w/ s zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2009 rok

162.  
155/792/09
11 sierpnia 2009 r.

Uchwała w/s powierzenia stanowiska dyrektora centrum Edukacji Zawodowej, ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 1

163.  
156/794/09
18 sierpnia 2009 r.

Uchwała w/s zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2009 rok

164.  
156/795/09
18 sierpnia 2009 r.

Uchwała zmieniająca uchwałę Nr 153/781/09 Zarządu Powiatu Stalowowolskiego z dnia 28 lipca 2009 r. w sprawie powołania komisji Egzaminacyjnej dla Pani mgr Anny Buliwy nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

165.  
157/796/09
25 sierpnia 2009 r.

Uchwała w/s informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu stalowowolskiego za I półrocze 2009 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek zaliczanych do podsektora samorządowego

166.  
157/797/09
25 sierpnia 2009 r.

Uchwała w/ s zmiany w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2009 rok

167.  
157/798/09
25 sierpnia 2009 r.

Uchwała w/s wyrażenia zgody na wynajęcie pomieszczeń w Zespole Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Stalowej Woli

168.  
157/799/09
25 sierpnia 2009 r.

Uchwała w/s wyrażenia zgody na wymianę ogrodzenia Domu Dziecka w Stalowej Woli

169.  
157/801/09
25 sierpnia 2009 r.

Uchwała w/s wyrażenia zgody na przedłużenie umowy użyczenia hali warsztatów szkolnych w obiekcie Zespołu Szkół Nr 1 w Stalowej Woli

170.  
157/802/09
25 sierpnia 2009 r.

Uchwała w/s wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie sprzętu szkolnego na rzecz Zespołu Szkół Agro – Technicznych im. Wincentego Witosa w Ropczycach

171.  
157/803/09
25 sierpnia 2009 r.

Uchwała w/s wniosku o przyznanie nagrody Podkarpackiego Kuratora Oświaty za osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze dla Pani mgr inż. Anny Ostrowskiej – dyrektora Zespołu Szkół Nr 5 im. Jana Pawła II w Stalowej Woli

172.  
157/804/09
25 sierpnia 2009 r.

Uchwała w/s wniosku o przyznanie nagrody Podkarpackiego Kuratora Oświaty za osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze dla Pana mgr Włodzimierza Smutka – dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w stalowej Woli

173.  
158/805/09
1 wrześnie 2009 r.

Uchwała w/s zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2009 rok

174.  
158/806/09
1 wrześnie 2009 r.

Uchwała w/s wyrażenia zgody na wynajęcie pomieszczeń w Zespole Szkół Ogólnokształcących w stalowej Woli

175.  
158/809/09
1 wrześnie 2009 r.

Uchwała zmieniająca uchwałę Nr 132/674/09 Zarządu Powiatu Stalowowolskiego z dnia 24.03.2009 r. w/s upoważnienia dyrektora Centrum kształcenia praktycznego w Stalowej Woli do realizacji projektu pn. „ Wyższe Kwalifikacje nauczycieli szansą dla ucznia w kształtowaniu kariery edukacyjno-zawodowej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój Kompetencji i Wykształcenia w regionach” Działanie 9.4 „ Wysoko wykwalifikowana kadra systemu oświaty”

176.  
158/810/09
1 wrześnie 2009 r.

Uchwała zmieniająca uchwałę Nr 151/751/09 Zarządu Powiatu Stalowowolskiego z dnia 17.07.2009 r. w/s upoważnienia dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego w Stalowej Woli do realizacji projektu pn. „ Podnoszenie kultury technicznej pracowników w tym wdrożenie standardów kwalifikacji zawodowych w HSW S.A.” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

177.  
158/811/09
1 wrześnie 2009 r.

Uchwała zmieniająca uchwałę NR 151/752/09 Zarządu powiatu Stalowowolskiego z dnia 17.07.2009 r. w/s upoważnienia dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego w Stalowej Woli do realizacji projektu pn. „Certyfikat kwalifikacji potwierdzeniem posiadania kompetencji zawodowych niezbędnych dla rozwoju gospodarki północnego Podkarpacia” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

178.  
159/819/09
8 września 2009 r.

Uchwała w/s wyrażenia zgody na czasowe zajęcie części nieruchomości w celu budowy przyłącza telekomunikacyjnego do budynku zlokalizowanego na działce o nr Ew. 1372

179.  
159/820/09
8 września 2009 r.

Uchwała w/s wyrażenia zgody na likwidację środków trwałych będących na stanie Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli

180.  
159/821/09
8 września 2009 r.

Uchwała w/s desygnowania przedstawiciela Zarządu Powiatu Stalowowolskiego do prac w Komisji opiniującej wnioski o przyznanie Nagrody starosty Powiatu Stalowowolskiego za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze dla dyrektorów i nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Stalowowolski

181.  
159/822/09
8 września 2009 r.

Uchwała w/s zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na rok 2009

182.  
160/823/09
15 września 2009 r.

Uchwała w/s wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych dróg n terenie gminy Bojanów

183.  
160/824/09
15 września 2009 r.

Uchwała w/s zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2009 rok

184.  
160/825/09
15 września 2009 r.

Uchwała w sprawie powołania Komisji Opiniującej wnioski o Nagrodę Starosty Powiatu Stalowowolskiego za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze dla nauczycieli i dyrektorów szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Stalowowolski

185.  
161/826/09
22 września 2009 r.

Uchwała w/s przyznania stypendiów dla uczniów i studentów z terenu Powiatu Stalowowolskiego za znaczące osiągnięcia w roku szkolnym/akademickim 2009/2010

186.  
161/827/09
22 września 2009 r.

Uchwała w/s zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2009 rok

187.  
161/828/09
22 września 2009 r.

Uchwała w/s zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Podkarpackiego oraz upoważnienie Starosty Stalowowolskiego do udzielenia pełnomocnictwa do sporządzenia i wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

188.  
162/829/09
29 września 2009 r.

Uchwała w/s zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2009 rok

189.  
163/830/09
6 października 2009 r.

Uchwała w/s wyrażenia zgody na wynajęcie Sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponad gimnazjalnych Nr 1 w Stalowej Woli

190.  
163/831/09
6 października 2009 r.

Uchwała w/s wyrażenia zgody na wejście na teren działki nr 306/1 obręb 3 w celu przeprowadzenia remontu linii kablowych

191.  
163/832/09
6 października 2009 r.

Uchwała w/s wyrażenia zgody na wystąpienie Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „SZANSA” do Prezydenta Miasta z wnioskiem o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z działki będącej własnością Powiatu Stalowowolskiego

192.  
163/833/09
6 października 2009 r.

Uchwała w/s wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie monitora ekranowego będącego na wyposażeniu Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych w Stalowej Woli

193.  
163/834/09
6 października 2009 r.

Uchwała w/s wyrażenia zgody na wynajęcie lokalu mieszkalnego znajdującego się w obiekcie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Stalowej Woli

194.  
163/835/09
6 października 2009 r.

Uchwała w/s przyznania Nagrody Starosty Powiatu Stalowowolskiego za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze dla nauczycieli oraz dyrektorów szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Stalowowolski

195.  
163/836/09
6 października 2009 r.

Uchwała w/s przyjęcia Regulaminu i Wniosku przyznawania nagród Starosty Stalowowolskiego za osiągnięcia w dziedzinie kultury

196.  
163/837/09
6 października 2009 r.

Uchwała w/s Regulaminu i Wniosku przyznawania nagród Starosty Stalowowolskiego za osiągnięcia w dziedzinie sportu

197.  
163/838/09
6 października 2009 r.

Uchwała w/s zmiany uchwały Nr 161/828/09 Zarządu Powiatu Stalowowolskiego z dnia 22 września 2009 r. w/s zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Podkarpackiego oraz upoważnienia Starosty Stalowowolskiego do udzielenia pełnomocnictwa do sporządzenia i wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

198.  
163/839/09
6 października 2009 r.

Uchwała w/s upoważnienia Starosty Stalowowolskiego do udzielenia odpowiedzi na pozew w/s z powództwa Moniki Bis o uznanie za bezskuteczne odwołania ze stanowiska dyrektora ewentualnie o zasądzenie odszkodowania oraz do udzielenia pełnomocnictwa do prowadzenia sprawy przed Sądem Pracy w Stalowej Woli

199.  
164/840/09
13 października 2009 r.

Uchwała w/s upoważnienia dla Dyrektora Powiatowego urzędu Pracy w Stalowej Woli do składania oświadczeń woli związanych z projektem pod nazwą „Wyższa jakość usług Powiatowego Urzędu Pracy w Stalowej Woli – II edycja”

200.  
164/841/09
13 października 2009 r.

Uchwała w/s upoważnienia dla Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu pracy w Stalowej Woli do składania oświadczeń woli związanych z realizacją projektu pod nazwą „Wyższa jakość usług Powiatowego Urzędu Pracy w Stalowej Woli – II edycja”

201.  
164/842/09
13 października 2009 r.

Uchwała w/s zatwierdzenia planu zimowego utrzymania i dróg powiatowych w sezonie zimowym 2009/2010

202.  
164/843/09
13 października 2009 r.

Uchwała w/s wyrażenia zgody na użyczenie pracowni komputerowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w stalowej Woli

203.  
164/847/09
13 października 2009 r.

Uchwała w/s zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2009 rok

204.  
165/848/09
20 października 2009 r.

Uchwała w/s wyrażenia zgody na złomowanie maszyn, urządzeń biurowych i mebli przez Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli

205.  
165/849/09
20 października 2009 r.

Uchwała w/s wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości niezabudowanej przez Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodka Dokształcenia i Doskonalenia Zawodowego w Stalowej Woli

206.  
165/850/09
20 października 2009 r.

Uchwała w/s zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2009 rok

207.  
166/855/09
27 październik 2009 r.

Uchwała w/s wyrażenia zgody na zakup przez SPZZOZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli nowej aparatury i sprzętu medycznego

208.  
166/856/09
27 październik 2009 r.

Uchwała w/s upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół Ponad Gimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli do złożenia w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Szkoła dobrej edukacji – szansą na lepsze jutro” oraz do składania oświadczeń woli, podpisywania umów o dofinansowanie projektu, jego realizacji i rozliczenia.

209.  
166/857/09
27 październik 2009 r.

Uchwała w/s upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół Ponad Gimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej woli do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn. „ wsparcie uczniów Liceum Ogólnokształcącego o edukacji wojskowej, podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia” oraz do składania oświadczeń woli; podpisywania umów o dofinansowanie projektu, jego realizacji i rozliczenia

210.  
166/858/09
27 październik 2009 r.

Uchwała w/s wyrażenia zgody na wystąpienie przez Starostę Stalowowolskiego z wnioskiem do Wojewody Podkarpackiego o dotację na realizację zadania w ramach Rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – Radosna Szkoła

211.  
166/860/09
27 październik 2009 r.

Uchwała w/s zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2009 rok

212.  
166/861/09
27 październik 2009 r.

Uchwała w/s zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu powiatu stalowowolskiego

213.  
167/862/09
3 listopada 2009 r.

Uchwala w/s wyrażenia zgody na wydzierżawienie przez SPZZOZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli składników majątku trwałego.

214.  
167/863/09
3 listopada 2009 r.

Uchwała w/s upoważnienia Dyrektora Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn. „ Dodatkowe zajęcia dydaktyczne kluczem do dalszej nauki i pracy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

215.  
167/864/09
3 listopada 2009 r.

Uchwała w/s wyrażenia zgody na użyczenie pomieszczeń w obiekcie parterowym Starostwa Powiatowego przy ul. Podleśnej 15 dla Ochotniczych Hufców pracy Podkarpackiej Wojewódzkiej Komendy w Rzeszowie

216.  
167/865/09
3 listopada 2009 r.

Uchwała w/s zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2009 rok

217.  
167/866/09
3 listopada 2009 r.

Uchwała w/s upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Ponad Gimnazjalnych Nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego w Stalowej Woli do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Szansa na rozwój zainteresowań zawodowych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

218.  
168/868/09
13 listopada 2009 r.

Uchwała w/s wyrażenia zgody na wystąpienie przez Starostę Stalowowolskiego do Wojewody podkarpackiego z pośrednictwem Podkarpackiego Kuratora Oświaty z wnioskami o dofinansowanie projektów w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań pn. „Razem bezpieczniej”

219.  
168/869/09
13 listopada 2009 r.

Uchwała w/s upoważnienia dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej W stalowej Woli do złożenia w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Rozwój Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej ukierunkowany na rozszerzenie oferty wsparcia uczniów gimnazjum w zakresie wyboru zawodu i ścieżki kształcenia”

220.  
169/870/09
17 listopada 2009 r.

Uchwała w/s zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2009 rok

221.  
170/871/09
24 listopada 2009 r.

Uchwała w/s powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania i udzielenie zamówienia publicznego dla zadań pn. „dopasowanie bazy dydaktyczno – naukowej CEZ”

222.  
170/873/09
24 listopada 2009 r.

Uchwała w/s składu kapituły opiniującej wnioski o przyznanie Nagród Starosty za osiągnięcia w dziedzinie kultury

223.  
170/874/09
24 listopada 2009 r.

Uchwała w/s składu kapituły opiniującej wnioski o przyznanie nagrody Starosty Stalowowolskiego za osiągnięcia w dziedzinie sportu

224.  
170/875/09
24 listopada 2009 r.

Uchwała w/s zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2009 rok

225.  
171/878/09
1 grudnia 2009 r.

Uchwała w/s wyrażenia zgody na użyczenie pomieszczenia w Domu Pomocy Społecznej im. Józefa Gawła w Stalowej Woli

226.  
171/879/09
1 grudnia 2009 r.

Uchwała w/s wyrażenia zgody na wynajęcie części powierzchni dachu i pomieszczenia w budynku Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli przy ul. Podleśnej 15

227.  
171/880/09
1 grudnia 2009 r.

Uchwała w/s akceptacji wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za 2009 rok w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli

228.  
171/881/09
1 grudnia 2009 r.

Uchwała w/s zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2009 rok

229.  
171/883/09
1 grudnia 2009 r.

Uchwała w/s określenia ilości i wysokości nagród pn. „Nagroda Starosty Stalowowolskiego za osiągnięcia w dziedzinie kultury” w roku 2009

230.  
171/884/09
1 grudnia 2009 r.

Uchwała w/s określenia ilości i wysokości nagród pn. „Nagroda Starosty Stalowowolskiego za osiągnięcia w dziedzinie sportu” w roku 2009

231.  
171/885/09
1 grudnia 2009 r.

Uchwała w/s powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani mgr Magdaleny Pytlewicz – nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

232.  
171/886/09
1 grudnia 2009 r.

Uchwała w/s powołania Komisji egzaminacyjnej dla Pana mgr Jakuba Patkiewicza – nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

233.  
172/888/09
8 grudnia 2009 r.

Uchwała w/s wyrażenia zgody na wystąpienie Dyrektora Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli do prezydenta Miasta Stalowa Wola z wnioskiem o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z działki będącej własnością Powiatu Stalowowolskiego

234.  
172/889/09
8 grudnia 2009 r.

Uchwała w/s wyrażenia zgody na wynajęcie pomieszczeń w obiekcie parterowym Starostwa Powiatowego przy ul. Podleśnej 15 dla Polskiego Centrum Mediacji – Oddział w Stalowej Woli

235.  
172/890/09
8 grudnia 2009 r.

Uchwała w/s wyrażenia zgody na wykonanie robót remontowo-budowlanych ba terenie nieruchomości zabudowanej przy ul. Czarnieckiego 3 w stalowej Woli użyczonej dla Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „SZANSA”

236.  
172/891/09
8 grudnia 2009 r.

Uchwała w/s zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2009 rok

237.  
172/892/09
8 grudnia 2009 r.

Uchwała w/s dokonania zmian w uchwale Nr 115/590/09 Zarządu powiatu Stalowowolskiego w/s ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Stalowowolskiego w 2010 roku

238.  
174/894/09
17 grudnia 2009 r.

Uchwała w/s wyrażenia zgody na likwidację środków trwałych i wyposażenia przez Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Stalowej Woli

239.  
174/895/09
17 grudnia 2009 r.

Uchwała w/s upoważnienia Dyrektora Poradni Psychologiczno-pedagogicznej w Stalowej Woli do złożenia w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie wniosku o dofinansowanie projektu pn. „ Nowa strategia pracy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

240.  
174/895a/09
17 grudnia 2009 r.

Uchwała w/s upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Liceum Ogólnokształcącego im. KEN w Stalowej Woli do złożenia w Wojewódzkim Urzędzie pracy w Rzeszowie wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Dostosowanie kwalifikacji nauczycieli/ nauczycielek i kadry administracyjnej LO im. KEN w Stalowej Woli do wymogów związanych z reformą oświaty” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

241.  
174/896/09
17 grudnia 2009 r.

Uchwała w/s zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2009 rok

242.  
175/897/09
23 grudnia 2009 r.

Uchwała w/s zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego urzędu Pracy w Stalowej Woli

243.  
175/899/09
23 grudnia 2009 r.

Uchwała w/s zmian w uchwale Nr 129/655/09 Zarządu Powiatu Stalowowolskiego z dnia 13 marca 2009 r. zmienionej uchwałą Nr 143/714/09 Zarządu Powiatu stalowowolskiego z dnia 2 czerwca 2009 r. w/s zatwierdzenia planu realizacji budżetu zarządu Dróg Powiatowych w Stalowej Woli i zadań remontowo-modernizacyjnych na drogach powiatowych Powiatu Stalowowolskiego w roku 2009

244.  
175/900/09
23 grudnia 2009 r.

Uchwała w/s zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2009 rok

245.  
176/903/09
30 grudnia 2009 r.

Uchwała w/s powołania Komisji Egzaminacyjnej dla pani mgr Katarzyny Geraghty – nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

246.  
176/904/09
30 grudnia 2009 r.

Uchwała w/s zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2009 rok

247.  
176/905/09
30 grudnia 2009 r.

Uchwała w/s układu wykonawczego budżetu Powiatu Stalowowolskiego na 2010 r.