bip logo

 

LogowanieOdsłony

Użytkowników:
72
Artykułów:
3088
Odsłon artykułów:
1773872

Rejest Uchwał Zarządu Powiatu za rok 2006

L.p.

Numer uchwały

Data podjęcia

Tytuł uchwały

Treść uchwały

 1.  

1/1/06

28 listopada 2006 r.

Uchwała w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielanie zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli

plik PDF

 1.  

2/9/06

30 listopada 2006 r.

Uchwała w sprawie skazania dwóch członków Zarządu Powiatu Stalowowolskiego do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu w sprawach majątkowych

plik PDF

 1.  

2/10/06

30 listopada 2006 r.

Uchwała w sprawie wskazania członka Zarządu Powiatu Stalowowolskiego do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu

plik PDF

 1.  

3/11/06

7 grudnia 2006 r.

Uchwała w/s zmiany uchwały nr 148/869/2006 z dnia 24 października 20006 r. dotycząca powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko zastępcy Dyrektora ds. medycyny w SPOZZOZ

plik PDF

 1.  

3/14/06

7 grudnia 2006 r.

Uchwała w/s ustalenia harmonogramu Dyżurów Aptek pełniących dyżury całodobowe w Powiecie Stalowowolskim

plik PDF


Załącznik

 1.  

4/15/06

15 grudnia 2006 r.

Uchwała w/s zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2006 r.

plik PDF

załącznik

 1.  

4/16/06

15 grudnia 2006 r.

Uchwała w/s powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli

plik PDF

 1.  

4/18/06

15 grudnia 2006 r.

Uchwała w/s wyrażenia zgody na przekazanie wyposażenia biurowego będącego na wyposażeniu SPZOZ i Komendy Wojew. Policji w Rzeszowie

plik PDF


Załącznik

 1.  

4/19/06

15 grudnia 2006 r.

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lokalu mieszkalnego w budynku Bursy Międzyszkolnej w Stalowej Woli

plik PDF

 1.  

4/21/06

15 grudnia 2006 r.

Uchwała w/s wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia – umowy z SPZZOZ Powiatowym Szpitalem Specjalistycznym w Stalowej Woli dotyczącej obsługi medycznej poboru 2007 r.

plik PDF

 1.  

5/22/06

21 grudnia 2006 r.

Uchwała w/s zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2006 r.

 

plik PDF

Załącznik
 1.  

5/27/06

21 grudnia 2006 r.

Uchwała w/s wyrażenia opinii do projektu Programu Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla Miasta Stalowa Wola

plik PDF


Załącznik

 1.  

7/28/06

29 grudnia 2006 r.

Uchwała w/s zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2006 rok

plik PDF

Załącznik