bip logo

 

LogowanieOdsłony

Użytkowników:
72
Artykułów:
3088
Odsłon artykułów:
1773871

Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu za rok 2008

 

L.p.
Numer uchwały
Data podjęcia
Tytuł uchwały
Treść uchwały

1.       

57/320/08
8 styczeń 2008 r.

Uchwała w/s wyrażenia zgody na zbycie lub złomowanie zbędnych maszyn, urządzeń, narzędzi i materiałów przez CKP w Stalowej Woli

2.       

57/321/08
8 stycznia 2008 r.

Uchwała w/s przyjęcia sprawozdania z krycia loch w punktach kopulacyjnych za IV kwartał 2007roku + druk RRW-24

3.       

57/322/08
8 stycznia 2008 r.

Uchwała w/s przyjęcia sprawozdania z krycia krów i jałowic w punktach kopulacyjnych za II półrocze 2007 + druk-RRW25

4.       

58/327/08
15 stycznia 2008 r.

Uchwała w/s wyrażenia zgody na wynajęcia pomieszczenia w ZSO LO im. KEN w Stalowej Woli

5.       

59/333/08
18 stycznia 2008 r.

Uchwała w/s układu wykonawczego budżetu Powiatu Stalowowolskiego na 2008 roku

6.       

60//335/08
22 stycznia 2008 r.

Uchwała w/s wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie i likwidację lub sprzedaż zbędnego wyposażenia przez ZS Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli

7.       

60/336/08
22 stycznia 2008 r.

Uchwała w/s wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie i likwidację zbędnego wyposażenia przez ZS Nr 2 w Stalowej Woli

8.       

60/337/08
22 stycznia 2008 r.

Uchwała w/s wyrażenia zgody na sprzedaż mienia stanowiącego własność Powiatu Stalowowolskiego

9.       

62/339/08
5 luty 2008 r.

Uchwała w/s uchwalenia regulaminu organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli

10.  
62/340/08
5 luty 2008 r.

Uchwała w/s przekazania kierownikom Powiatowych jednostek organizacyjnych, straży i inspekcji uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków

11.  
62/341/08
5 luty 2008 r.

Uchwała w/s realizacji zadań wynikających z art. 187 ust. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r.

12.  
62/342/08
5 luty 2008 r.

Uchwała w/s upoważnienia zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Stalowej Woli do składania oświadczeń woli związanych z projektem systemowych pn. „Więcej szans w Powicie Stalowowolskich”

13.  
62/343/08
5 luty 2008 r.

Uchwała w/s upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Stalowej Woli do składania oświadczeń woli związanych z projektem systemowym pn. „Więcej szans w Powiecie Stalowowolskim”

14.  
62/344/08
5 luty 2008 r.

Uchwała w/s wyrażenia zgody na wykonanie rozdziału instalacji gazu w Domu Pomocy Społecznej im. Józefa Gawła w Stalowej Woli

15.  
62/345/08
5 luty 2008 r.

Uchwała w/s wyrażenia zgody na wynajęcie boksu garażowego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Stalowej Woli

16.  
62/346/08
5 luty 2008 r.

Uchwała w/s wyrażenia zgody na likwidację i złomowanie wiaty magazynowej przez Zespół Szkół Nr 1 im. gen. Władysława Dąbka w Stalowej Woli

17.  
62/347/08
5 luty 2008 r.

Uchwała w/s wyrażenia zgody na likwidację i złomowanie wiaty magazynowej przez Zespół Szkół Nr 1 w Stalowej Woli

18.  
62/348/08
5 luty 2008 r.

Uchwała w/s wyrażenia zgody na wynajęcie pomieszczeń w Zespole Szkół Nr 1 w Stalowej Woli

19.  
63/349/08
12 luty 2008 r.

Uchwała w/s zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2008 r.

20.  
63/351/08
12 luty 2008 r.

Uchwała w/s wyrażenia zgody na udostępnienie pomieszczeń węzłów cieplnych w obiektach będących własnością Powiatu Stalowowolskiego dla PEC Sp. z o.o. w Stalowej Woli

21.  
63/352/08
12 luty 2008 r.

Uchwała w/s wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu przez Zespół Szkół Nr 2 im. T. Kościuszki w Stalowej Woli strugarki-wyrówniarki do drewna

22.  
63/353/08
12 luty 2008 r.

Uchwala w/s wyrażenia zgody na wynajęcie pomieszczeń w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Stalowej Woli

23.  
63/357/08
12 luty 2008 r.

Uchwała w/s ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania na rok 2008 opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe, zakłady kształcenia, nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz opracowania na rok 2008 planu form doskonalenia zawodowego nauczycieli

24.  
63/358/08
12 luty 2008 r.

Uchwała w/s wystąpienia z wnioskiem o nadanie „Medalu Komisji Edukacji Narodowej” Panu Józefowi Cyganowi – Dyrektorowi Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Stalowej Woli

25.  
63/359/08
12 luty 2008 r.

Uchwała w/s przyjęcia sprawozdania o lasach stanowiących własność osób fizycznych i prawnych (bez Skarbu Państwa) za rok 2007 – druk L-03 wraz załącznikiem

26.  
63/360/08
12 luty 2008 r.

Uchwała w/s przyjęcia sprawozdania z gospodarowania Powiatowym funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej za rok 2007 OŚ-4p

27.  
65/365/08
19 luty 2008 r.

Uchwała w/s wyrażenia zgody na likwidację i sprzedaż środków trwałych będących na wyposażeniu Powiatu Stalowowolskiego w Stalowej Woli

28.  
66/369/08
26 luty 2008 r.

Uchwała w/s sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych za 2007 rok SPZOZ prowadzonych przez Powiat Stalowowolski

29.  
66/370/08
26 luty 2008 r.

Uchwała w/s zatwierdzenia planu realizacji zadań remontowo-modernizacyjcnych na drogach powiatowych Powiatu Stalowowolskiego w roku 2008.

30.  
66/371/08
26 luty 2008 r.

Uchwała w/s dokonania zmiany uchwały Nr 54/307/07 Zarządu Powiatu Stalowowolskiego z dnia 18 grudnia 2007 r. w/s powołania Rady Społecznej SPZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli

31.  
67/373/08
29 luty 2008 r.

Uchwała w/s rozszerzeń oraz zawodów w szkołach ponad gimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Stalowowolski w roku szkolnym 2008/2009

32.  
67/374/08
29 luty 2008 r.

Uchwała w/s ustalenia planowanej liczby oddziałów klas pierwszych oraz planowania liczby uczniów przyjmowanych do klas pierwszych szkół ponad gimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Stalowowolski

33.  
67/375/08
29 luty 2008 r.

Uchwała w/s wskazania przedstawiciela samorządu Powiatowego do składu Komisji Pożyczkowej powołanej przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Stalowej Woli

34.  
67/376/08
29 luty 2008 r.

Uchwała zmieniająca uchwałę Nr 22/103/07 z dnia 17 kwietnia 2007 roku w/s konkursu architektonicznego o nagrodę „Złotej Strzechy” zmienioną uchwała z dnia 10 lipca 2007 r. Nr 32/172/07

35.  
68/377/08
4 marca 2008 r.

Uchwała w/s zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2008 rok

36.  
69/379/08
11 marca 2008 r.

Uchwała w/s uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Dziecka w Stalowej Woli przy ul. Podleśnej 6

37.  
69/380/08
11 marca 2008 r.

Uchwała w/s wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazania zbędnego sprzętu komputerowego i wyposażenia biurowego znajdującego się na stanie Powiatowego Urzędu Pracy na rzecz Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli

38.  
69/381/08
11 marca 2008 r.

Uchwała w/s wyrażenia zgody na wystąpienie Dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Stalowej Woli do Prezydenta Miasta z wnioskiem o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z działki będącej własnością Powiatu Stalowowolskiego

39.  
69/382/08
11 marca 2008 r.

Uchwała w/s zasad zatrudnienia nauczycieli, którzy nie prowadzą zajęć edukacyjnych oraz pracowników niepedagogicznych w zespołach szkół i placówkach prowadzonych przez Powiat Stalowowolski w roku szkolnym 2008/2009

40.  
70/383/08
14 marca 2008 r.

Uchwała w/s sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Stalowowolskiego za 2007 rok

41.  
71/386/08
18 marca 2008 r.

Uchwała w/s wyrażenia zgody na czasowe zajęcie części działki nr 33 obręb 6 Stalowa Wola w celu wykonania przyłącza elektrycznego do zasilania oświetlenia boiska sportowego na terenie MOSiR

42.  
71/387/08
18 marca 2008 r.

Uchwała w/s wyrażenia zgody na przebudowę pomieszczeń zajmowanych przez CKP w obiektach ZS Nr 1 w Stalowej Woli

43.  
71/396/08
18 marca 2008 r.

Uchwała w/s akceptacji treści uzgodnień ze związkami zawodowymi projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego dotyczącej ustalenia regulaminu określającego dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wysokość stawek i szczególne warunki przyznawania dodatków

44.  
72/397/08
25 marca 2008 r.

Uchwała w/s zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2008 rok

45.  
72/398/08
25 marca 2008 r.

Uchwała w/s dokonania zmian w uchwale Nr 54/306/07 Zarządu Powiatu z dnia 18 grudnia 2008 r. w/s powołania rady Społecznej SPZOZ Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Stalowej Woli

46.  
72/399/08
25 marca 2008 r.

Uchwała w/s dokonania zmian w uchwale Nr 52/291/07 Zarządu Powiatu w/s dyżurów aptek z dnia 4 grudnia 2007 r.

47.  
73/400/08
31 marca 2008 r.

Uchwała w/s zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2008 r.

48.  
73/401/08
31 marca 2008 r.

Uchwała w/s zmian w regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Urzędu Pracy w Stalowej Woli

49.  
74/402/08
8 kwietnia 2008 r.

Uchwała w/s wyrażenia zgody na sprzedaż mienia stanowiącego własność Powiatu Stalowowolskiego

50.  
74/403/08
8 kwietnia 2008 r.

Uchwała w/s wyrażenia opinii dotyczące zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi wewnętrznej na terenie Gminy Pysznica

51.  
74/404//08
8 kwietnia 2008 r.

Uchwała w/s upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Stalowej Woli do składania oświadczeń woli związanych z projektem pn. „Wyższa jakość usług PUP w Stalowej Woli”

52.  
75/409/08
15 kwietnia 2008 r.

Uchwała w/s ustalenia ceny wywoławczej formy przetargu i powołania Komisji przetargowej dla przeprowadzenia przetargu na zajęcie samodzielnego lokalu wraz z prawem użytkowania wieczystego gruntu – nieruchomość położona w Starostwie przy ul. Krakowskiej

53.  
75/410/08
15 kwietnia 2008 r.

Uchwała w/s ogłoszenia jednolitego tekstu Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli

54.  
75/411/08
15 kwietnia 2008 r.

Uchwała w/s dokonania zmian w uchwale Nr 54/307/07 Zarządu Powiatu w z dnia 18 grudnia 2007 r. w/s powołania Rady Społecznej SPZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli

55.  
75/412/08
15 kwietnia 2008 r.

Uchwała w/s wniosku o przyznanie nagrody Kuratora Oświaty za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze dla Pana mgr inż. Piotra Zajewskiego – dyrektora CKP

56.  
75/414/08
15 kwietnia 2008 r.

Uchwała w/s upoważnienia Dyrektora Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli do składania oświadczeń woli związanych z projektem pn. „Program aktywizacji społecznej w Powiecie Stalowowolskim”

57.  
76/416/08
22 kwietnia 2008 r.

Uchwała w/s zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2008 rok

58.  
76/417/08
22 kwietnia 2008 r.

Uchwała w/s wyrażenia zgody na poprowadzenie kabla światłowodowego w budynku przy ul. Podleśnej 15 będącej własnością Powiatu Stalowowolskiego

59.  
76/418/08
22 kwietnia 2008 r.

Uchwała w/s dokonania zmian w uchwale Nr 52/291/07 Zarządu Powiatu z dnia 4 grudnia 2007 r. z późniejszymi zmianami w/s ustalenia dyżurów całodobowych aptek

60.  
78/419/08
30 kwietnia 2008 r.

Uchwała w/s wyrażenia opinii dotyczącej rozwiązania projektowego inwestycji pn. „ Przebudowa drogi powiatowej nr 1027R ul. Przemysłowa-Bojanowska celem zapewnienia powiązania z drogą krajową nr 77 w Stalowej Woli

61.  
78/420/08
30 kwietnia 2008 r.

Uchwała w/s umorzenia wierzytelności ZS Nr 1 w Stalowej Woli z tytułu należności od HSW Zakład Odlewniczy Sp. z o.o.

62.  
78/421/08
30 kwietnia 2008 r.

Uchwała w/s zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 200 rok

63.  
79/422/08
6 maja 2008 r.

Uchwała w/s zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego SPZOZ w Stalowej Woli za 2007 rok

64.  
79/423/08
6 maja 2008 r.

Uchwała w/s wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazania zbędnego wyposażenia przez Zespół Szkół Nr 2 w Stalowej Woli

65.  
79/424/08
6 maja 2008 r.

Uchwałą w/s wyrażenia zgody na wynajęcie przez CKP w Stalowej Woli pomieszczenia w obiekcie przy ul. Hutniczej 17

66.  
80/425/08
13 maja 2008 r.

Uchwała w/s przyznania nagrody rocznej Dyrektorowi Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Stalowej Woli

67.  
80/427/08
13 maja 2008 r.

Uchwała w/s wyrażenia zgody na zakup przez SPZZOZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli ambulansów i sprzętu medycznego

68.  
80/429/08
13 maja 2008 r.

Uchwała w/s zaliczenia do kategorii dróg gminnych, drogi wewnętrznej na terenie gminy Pysznica

69.  
80/430/08
13 maja 200 r.

Uchwała w/s powołania Rady Społecznej SPZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli.

70.  
80/434/08
13 maja 2008 r.

Uchwała w/s nadania statutu placówce kształcenia ustawicznego pod nazwą Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Stalowej Woli - przyjęcia projektu uchwały

Plik PDF
71.  
81/437/08
20 maja 2008 r.

Uchwałą w/s zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego SPZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli za rok 2007

72.  
81/441/08
20 maja 2008 r.

Uchwałą w/s zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2008 rok

73.  
81/442/08
20 maja 2008 r.

Uchwała w/s dokonania zmian w uchwale Nr 52 /292/07 Zarządu Powiatu z dnia 4 grudnia 2007 r. z późniejszymi zmianami dotyczącej ustalenia dyżurów całodobowych aptek w Powicie Stalowowolskim na 2008 rok

74.  
82/444/08
27 maja 2008 r.

Uchwała w/s wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych odcinka drogi powiatowej nr 1027R (od 2 km + 665)

75.  
83/446/08
2 czerwca 2008 r.

Uchwała w/s zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2008 rok

76.  
83/447/08
2 czerwca 2008 r.

Uchwałą w/s ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Stalowej Woli

77.  
83/448/08
3 czerwca 2008 r.

Uchwała w/s desygnowania przedstawicieli organu prowadzącego do prac w Komisji Konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko Dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Stalowej Woli

78.  
84/449/08
10 czerwca 2008 r.

Uchwała w/s zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego za 2008 rok

79.  
84/450/08
10 czerwca 2008 r.

Uchwała w/s wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie na rzecz ZS Nr 2 w Stalowej Woli elementów sieci komputerowej z demontażu

80.  
84/451/08
10 czerwca 2008 r.

Uchwała w/s zmian w uchwale Nr 52/292/07 Zarządu Powiatu z dnia 4 grudnia 2007 r. z późniejszymi zmiany dotyczącej ustalenia dyżurów całodobowych aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Stalowowolskiego

81.  
85/453/08
17 czerwca 2008 r.

Uchwała w/s zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2008 rok

82.  
85/454/08
17 czerwca 2008 r.

Uchwała w/s wyrażenia zgody na przeznaczenie do wydzierżawienia i ustalenia stawki wyjściowej czynszu z tytułu dzierżawy nieruchomości położonych w Stalowej Woli przy ul. Popiełuszki 17 i ul. Popiełuszki 13 a

83.  
85/455/08
17 czerwca 2008 r.

Uchwałą w/s wyrażenia zgody na wystąpienie Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w Stalowej Woli z wnioskiem o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z działki będącej własności Powiatu Stalowowolskiego

84.  
86/458/08
24 czerwca 2008 r.

Uchwała w/s wyrażenia zgody na wystąpienie Dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego do Prezydenta Miasta z wnioskiem o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z działki będącej własnością Powiatu Stalowowolskiego

85.  
86/459/08
24 czerwca 2008 r.

Uchwała w/s zatrudnienia nauczycieli ma etacie administratora sieci komputerowej i osób na etacie inspektora d.s. BHP w zespołach szkół i placówkach prowadzonych przez Powiat Stalowowolski w roku szkolnym 2008/2009

86.  
86/460/08
24 czerwca 2008 r.

Uchwała w/s powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego i Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Stalowej Woli

87.  
86/461/08
24 czerwca 2008 r.

Uchwała w/s dokonania zmian uchwały Nr 52/292/07 zarządu z dnia 4 XII 2007 r. z późniejszymi zmianami dotyczącej ustalenia dyżurów całodobowych aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu stalowowolskiego

88.  
88/462/08
30 czerwiec 2008 r.

Uchwała w/s zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2008 r.

89.  
89/464/08
1 lipca 2008 r.

Uchwała w/s wyrażenia zgody na wynajęcie przez CKP w Stalowej Woli pomieszczenia w obiekcie przy ul. Kwiatkowskiego 1

90.  
90/465/08
8 lipca 2008 r.

Uchwały w/s przyjęcia planu remontów na rok 2008 jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Stalowowolski

91.  
90/466/08
8 lipca 2008 r.

Uchwała w/s zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2008 r.

92.  
90/467/08
8 lipca 2008 r.

Uchwała w/s zmian w Uchwale Nr 66/370/08 Zarządu Powiatu z dnia 26 lutego 2008 r. w/s zatwierdzenia planu realizacji zadań remontowo – modernizacyjnych na drogach powiatowych Powiatu Stalowowolskiego w 2008 r.

93.  
90/468/08
8 lipca 2008 r.

Uchwała w/s wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie zbędnej centrali telefonicznej wyposażenia, wyposażenia przez zespół Szkół Nr 2 w Stalowej Woli

94.  
90/469/08
8 lipca 2008 r.

Uchwała w/s wyrażenia zgody na wynajęcie boksu garażowego dla PWP

95.  
90/470/08
8 lipca 2008 r.

Uchwała w/s ustalenia formy przetargu i powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia przetargu na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu stalowowolskiego położonych przy ul. Popiełuszki

96.  
91/471/08
15 lipca 2008 r.

Uchwała w/s wyrażenia zgody na najem pomieszczenia biurowego w obiekcie Starostwa Powiatowego przy ulicy Podleśnej 15 dla Stalowowolskiego Ośrodka Wsparcia interwencji Kryzysowej

97.  
91/472/08
15 lipca 2008 r.

Uchwała w/s wyrażenia zgody na wystąpienie Dyrektora ZSO LO im. KEN do Prezydenta Miasta z wnioskiem o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z działki będącej własnością Powiatu Stalowowolskiego

98.  
91/473/08
15 lipca 2008 r.

Uchwała w/s zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2008 r.

99.  
91/474/08
15 lipca 2008 r.

Uchwała w/s przyjęcie ZCW. Nr 1 do sprawozdania z Ośrodka z gospodarowania powiatowym funduszem dotyczącym środowiska i gospodarki wodnej za 2007 r.

100.           

92/475/08
22 lipiec 2008 r.

Uchwała w/s powołania Stanowiska Dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego i Ośrodka Dokształcania Zawodowego w Stalowej Woli

101.           

93/476/08
30 lipca 2008 r.

Uchwała w/s wyrażenia zgody na przebudowę – docieplanie budynku i przebudowy kotłowni gazowej w obiekcie Domu Dziecka w Stalowej Woli

102.           

93/477/08
30 lipca 2008 r.

Uchwała w/s wyrażenia zgody na czasowe zajęcie części działki 34/2 obr. 6 Stalowa Wola w celu wykonania przyłącza wodociągowego i przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku Adm. – Dydaktycznego Filii Politechniki Rzeszowskiej

103.           

93/478/08
30 lipca 2008 r.

Uchwała w/s powołania komisji ds. ustalania szkód i szacowania szkód powstałych wskutek klęski żywiołowej na terenie Powiatu Stalowowolskiego

104.           

94/479/08
5 sierpnia 2008 r.

Uchwała w/s informacji o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2008 r. SPZOZ prowadzonych przez Powiat Stalowowolski

105.           

94/483/08
5 sierpnia 2008 r.

Uchwała w/s wyrażenia zgody na zbycie lub złomowanie zbędnych maszyn i urządzeń przez CKP w stalowej woli

106.           

94/484/08
5 sierpnia 2008 r.

Uchwała w/s wyrażenia zgody na udostępnienie pomieszczenia węzła cieplnego w obiekcie będących własnością Powiatu Stalowowolskiego dla PEC sp. z o. o. w Stalowej Woli

107.           

94/485/08
5 sierpnia 2008 r.

Uchwała w/s zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2008 r.

108.           

94/487/08
5 sierpnia 2008 r.

Uchwała w/s powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani mgr Małgorzaty Jaklińskiej – nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

109.           

94/488/08
5 sierpnia 2008 r.

Uchwała w/s j. w dotyczącej Nataszy Szponar Grabowskiej – nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

110.           

94/489/08
5 sierpnia 2008 r.

Uchwała w/s j. w – dla księdza Krzysztofa Bochenka - nauczyciela kontraktowego

111.           

96/491/08
20 sierpnia 2008 r.

Uchwała w/s zmian w budżecie powiatu Stalowowolskiego na 2008 r.

112.           

96/492/08
20 sierpnia 2008 r.

Uchwała w/s opinii do wniosku o dotację dla SPZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli

113.           

97/494/08
26 sierpnia 2008 r.

Uchwała w/s informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu Stalowowolskiego za I półrocze 2008 r. oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek zaliczanych do podsektora samorządowego

114.           

97/495/08
26 sierpnia 2008 r.

Uchwała w/s zmian budżetu powiatu stalowowolskiego na 2008 r.

115.           

97/496/08
26 sierpnia 2008 r.

Uchwała w/s wyrażenia zgody na sprzedaż z wolnej ręki lub przekazanie do unieszkodliwienia lub utylizacji składników majątkowych będących na wyposażeniu ZS Nr 4 w Stalowej Woli

116.           

97/498/08
26 sierpnia 2008 r.

Uchwała w/s dokonania zmian w uchwale Nr 52/292/07 Zarządu Powiatu Stalowowolskiego z dnia 4 grudnia 2007 r. z późniejszymi zmianami dotyczącej ustalenia dyżurów zakładowych aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu stalowowolskiego w 2008 r.

117.           

98/499/08
2 września 2008 r.

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie pomieszczenia w budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Stalowej Woli

118.           

98/500/08
2 września 2008 r.

Uchwała w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2008 r.

119.           

99/507/08
9 września 2008 r.

Uchwała w/s zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2008 r.

120.           

99/508/08
9 września 2008 r.

Uchwała w/s wyrażenia zgody na przedłużenie hali warsztatów szkolnych w obiekcie ZS Nr 1 w Stalowej Woli

121.           

99/509/08
9 września 2008 r.

Uchwała w/s wyrażenia zgody na masowe zajęcie części działki nr 38/2 obr. Nr 2 Rozwadów w celu wykonania przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego zlokalizowanego na działce Nr 383/4

122.           

99/510/08
9 września 2008 r.

Uchwała w/s wydzierżawienia nieruchomości zabudowanej przy ul. Popiełuszki 13 a

123.           

100/511/08
16 września 2008 r.

Uchwała w/s zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli

124.           

100/512/08
16 września 2008 r.

Uchwała w/s przyznania Stypendium Edukacyjnego dla uczniów i studentów w roku szkolnym/akademickim 2008/2009

125.           

101/514/08
23 września 2008 r.

Uchwała w/w zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2008 r.

126.           

101/515/08
23 września 2008 r.

Uchwała w/w wyrażenia zgody na wynajęcie pomieszczenia w budynku ZS Nr 1 w Stalowej Woli z przeznaczeniem na sklepik uczniowski

127.           

101/516/08
23 wrzesień 2008 r.

Uchwała w/s wyrażenia zgody na wynajęcie pomieszczeń w ZSO LO im. KEN w Stalowej Woli

128.           

101/517/08
23 wrzesień 2008 r.

Uchwała w/s wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu (przedłużenie) pomieszczeń w ZPO-W w Stalowej Woli

129.           

102/518/08
30 wrzesień 2008 r.

Uchwała w/s wyrażenia zgody na przeznaczenie do wydzierżawienia lokalu biurowego stanowiącego własność Powiatu Stalowowolskiego położonego w Stalowej Woli przy ul Podleśnej 15 ustalenia wysokości stawki wyjściowej czynszu z tytułu dzierżawy formy przetargu składek komisji przetargowej oraz wysokości wadium

130.           

102/519/08
30 wrzesień 2008 r.

Uchwała w/s wyrażenia zgody na użyczenie pomieszczenia biurowego w obiekcie Starostwa Powiatowego

131.           

102/520/08
30 wrzesień 2008 r.

Uchwała w sprawie ustalenia ceny wywoławczej formy przetargu składek komisji przetargowej oraz wysokości wadium dla nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Powiatu stalowowolskiego oznaczonej jako działka nr 891/3 przeznaczonej do zbycia

132.           

102/521/08
30 wrzesień 2008 r.

Uchwała w/s zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2008 r.

133.           

102/522/08
30 wrzesień 2008 r.

Uchwała w/s desygnowania przedstawiciela Zarządu do spraw Komisji Opiniującej wnioski o Nagrodę Organu Prowadzącego pt.” Nagroda Starosty Stalowowolskiego w dziedzinie oświaty dla nauczycieli i dyrektorów szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Stalowowolski”

134.           

102/523/08
30 wrzesień 2008 r.

Uchwała w/s powołania Komisji Opiniującej Wnioski o Nagrodę Organu Prowadzącego pod nazwą „Nagroda Starosty Stalowowolskiego w dziedzinie oświaty” dla nauczycieli i dyrektorów szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Stalowowolski.

135.           

102/524/08
30 wrzesień 2008 r.

Uchwała w/s odwołania Likwidatora w Miejskim Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Stalowej Woli

136.           

102/525/08
30 wrzesień 2008 r.
Uchwała j./w w sprawie powołania

137.           

103/526/08
6 październik 2008 r.

Uchwała w/s zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu powiatu stalowowolskiego

138.           

104/527/08
7 październik 2008 r.

Uchwała w/s przyznania Nagrody organu Prowadzącego pt.” Nagroda Starosty Stalowowolskiego w dziedzinie oświaty” dla nauczycieli oraz dyrektorów szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Stalowowolski

139.           

104/528/08
7 październik 2008 r.

Uchwała w/s wyrażenia zgody na demontaż i złomowanie urządzeń i sprzętu będącego na wyposażenia Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego i Oddz. W stalowej woli

140.           

104/529/08
7 październik 2008 r.

Uchwała w/s zmian w uchwale Nr 66/370/08 Zarządu Powiatu Stalowowolskiego z dnia 26 lutego 2008 r. w/s zatwierdzenia planu realizacji zadań remontowo – modernizacyjnych ba drogach powiatowych Powiatu Stalowowolskiego w roku 2008 r. z późniejszymi zmianami

141.           

104/530/08
7 październik 2008 r.

Uchwała w/s zatwierdzenia planu zimowego utrzymania ulic i dróg powiatowych w sezonie zimowym 2008/2009

142.           

105/531/08
14 październik 2008 r.

Uchwała w/s wyrażenia zgody na złomowanie wyeksploatowanych urządzeń będących na wyposażeniu kotłowni Domu dziecka w Stalowej Woli

143.           

105/532/08
14 października 2008 r.

Uchwała w/s wyrażenia zgody na zbycie lub złomowanie i likwidację wyposażenia przez Zarząd Dróg Powiatowych w Stalowej Woli

144.           

105/533/08
14 października 2008r.

Uchwała w/s wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie zbędnego sprzętu komputerowego i wyposażenia biurowego znajdującego się na stanie PWP na rzecz Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli i Zespołu Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Stalowej Woli

145.           

105/534/08
14 października 2008r.

Uchwała w/s wyrażenia opinii dotyczącej lokalizacji drogi gminnej w Gminie Pysznica

146.           

105/536/08
14 październik 2008 r.

Uchwała w/s zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2008 r.

147.           

105/538/08
14 października 2008 r.

Uchwała w/s desygnowania przedstawiciela Zarządu Powiatu Stalowowolskiego do Komisji Opiniującej wnioski o przyznanie nagród Starosty za osiągnięcia w dziedzinie sportu

148.           

105/539/08
14 października 2008 r.

Uchwała w/s desygnowania przedstawiciela Zarządu Powiatu Stalowowolskiego do Komisji Opiniującej wnioski za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony „dóbr kultury”

149.           

106/542/08
21 października 2008 r.

Uchwała w/s zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2008 r.

150.           

106/543/08
21 październik 2008 r.

Uchwała w/s wyrażenia zgody na wystąpienie przez Starostę Stalowowolskiego do Wojewody Podkarpackiego o dotację na realizację zadania w ramach rządowego programu „ Bezpieczna i przyjazna szkoła” pt.” Zajęcia pozalekcyjne w szkołach i pozaszkolnych placówkach oświatowych …”

151.           

107/544/08
23 październik 2008 r.

Uchwała w/s zmian regulaminu Powiatowego Konkursu Architektonicznego o nagrodę Stalowowolskiej Złotej strzechy

152.           

108/545/08
28 październik 2008 r.

Uchwała w/s wyrażenia zgody na dzierżawę części działki nr 814 stanowiącej własność powiatu Stalowowolskiego

153.           

108/546/08
28 październik 2008 r.

Uchwała w/s desygnowania przedstawiciela samorządu powiatowego do składu powiatowej rady zatrudnienia w stalowej woli

154.           

108/547/08
28 październik 2008 r.

Uchwała w/s wyrażenia zgody na wystąpienie Starosty Stalowej do Wojewody podkarpackiego za pośrednictwem Podkarpackiego Kuratora Oświaty z wnioskami o dofinansowanie projektów w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań pn.” Razem bezpieczniej”

155.           

108/548/08
28 październik 2008 r.

Uchwała w/s zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2008 r.

156.           

109/550/08
4 listopad 2008 r.

Uchwała w/s ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie domu pomocy społecznej na 88 miejsc dla osób przewlekle chorych psychicznie

157.           

109/554/08
4 listopad 2008 r.

Uchwała w/s wyrażenia zgody na występowanie Dyrektora Domu Dziecka w Stalowej woli do Prezydenta Miasta z wnioskiem o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z działki będącej własnością Powiatu Stalowowolskiego

158.           

109/555/08
4 listopada 2008 r.

Uchwała w/s zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2008 r.

159.           

109/556/08
4 listopada 2008 r.

Uchwała w/s odpłatności za czynszami osób nie będących wychowankami Bursy w Zespole Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Stalowej Woli

160.           

110/562/08
13 listopada 2008 r.

Uchwała w/s wyrażenia zgody na złożenie przez Powiat Stalowowolski wniosku do Ministerstwa Sportu i Turystyki o dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów

161.           

110/563/08
13 listopada 2008 r.

Uchwała w/s dokonania zmian w uchwale Nr 52/292/07 Zarządu Powiatu z dnia 4 grudnia 2007 r. z późniejszymi zmianami w/s ustalenie dyżurów całodobowych aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu stalowowolskiego

162.           

110/565/08
13 listopada 2008 r.

Uchwała w/s wyrażenia opinii dotyczącej dróg gminnych na terenie Gminy Pysznica

163.           

110/566/08
13 listopada 2008 r.

Uchwała w/s zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2008 r.

164.           

111/568/08
18 listopada 2008 r.

Uchwała w/s zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2008 r.

165.           

111/569/08
18 listopada 2008 r.

Uchwała w/s określenia ilości i wysokości nagród pn.” Nagroda starosty Stalowowolskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej upowszechniania i ochrony dóbr kultury w 2008 r.”

Plik PDF

166.           

111/570/08
18 listopada 2008 r.

Uchwała w/s j/w za osiągnięcia w dziedzinie sportu w 2008 r.

167.           

111/571/08
18 listopada 2008 r.

Uchwała w/s upoważnienia Dyrektora CKP w stalowej woli do złożenia w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie wniosku o dofinansowanie projektu pn.” Dokształcanie nauczycieli warunkiem podniesienia jakości kształcenia zawodowego w powiecie stalowowolskim oraz do składania oświadczeń woli i podpisanie umów”

168.           

112/572/08
25 listopada 2008 r.

Uchwała w/s akceptacji wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za 2008 rok w SPZZOZ w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli

169.           

112/573/08
25 listopada 2008 r.

Uchwała w/s zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2008 r.

170.           

112/574/08
25 listopada 2008 r.

Uchwała w/s wyrażenia zgody dla Diana Telewizja kablowa na wykonanie przebudowy budynku przy ul. Popiełuszki 17

171.           

112/575/08
25 listopada 2008 r.

Uchwała w/s wyrażenia zgody na likwidację wyposażenia i środków trwałych będących na stanie Starostwa Powiatowego w stalowej Woli

172.           

112/576/08
25 listopada 2008 r.

Uchwała w/s wyrażenia opinii dotyczącej przebudowy drogi gminnej Nr 101315 R Pniów – Czekaj Pniowski

173.           

113/577/08
2 grudnia 2008 r.

Uchwała w/s wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat I piętra w budynku przy ul. Popiełuszki 13 a

174.           

113/578/08
2 grudnia 2008 r.

Uchwała w/s wyrażenia zgody na likwidację środków trwałych i wyposażenia w zespole Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Stalowej Woli

175.           

113/579/08
2 grudnia 2008 r.

Uchwała w/s zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2008 r.

176.           

114/580/08
9 grudnia 2008 r.

Uchwała w/s zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli

177.           

114/581/08
9 grudnia 2008 r.

Uchwała w/s zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2008 r.

178.           

114/582/08
9 grudnia 2008 r.

Uchwała w/s wyrażenia zgody na zakup SP ZZOZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli ambulansu, samochodów i sprzętu medycznego

179.           

114/583/08
9 grudnia 2008 r.

Uchwała w/s wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie agregatu prądotwórczego dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie

180.           

114/584/08
9 grudnia 2008 r.

Uchwała w/s wyrażenia zgody dla I. BS. PL Lp. z. o. o. na wykonanie adaptacji i pomieszczeń I pietra budynku przy ul. Popiełuszki 13 a w Stalowej Woli

181.           

114/585/08
9 grudnia 2008 r.

Uchwała w/s wyrażenia zgody na najem pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. Popiełuszki 13 a w Stalowej Woli

182.           

115/590/08
12 grudnia 2008 r.

Uchwała w/s ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu stalowowolskiego w 2009 roku

183.           

116/591/08
19 grudnia 2008 r.

Uchwała w/s zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2008 rok

184.           

116/592/08
19 grudnia 2008 r.

Uchwała w/s zmian w uchwale Nr 66/370/08 Zarządu powiatu Stalowowolskiego z dnia 6 lutego 2008 roku dotyczącej zadań remontowo - modernizacyjnych na drogach powiatowych Powiatu Stalowowolskiego z późniejszymi zmianami

185.           

118/595/08
30 grudnia 2008 r.

Uchwała w/s upoważnienia Dyrektora PCPR

186.           

118/598/08
30 grudnia 2008 r.

Uchwała w/s zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego