bip logo

 

LogowanieOdsłony

Użytkowników:
72
Artykułów:
3088
Odsłon artykułów:
1775879

Przetarg nieograniczony - przebudowa CEZ

Wynik postępowania - UNIEWAŻNIENIE
-
zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
ZMIANA i Wyjasnienie nr 2 , Wyjasnienie nr 3, Wyjaśnienie nr 4 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym: "Przebudowa Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli realizowana w ramach projektu Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania - powiat stalowowolski". Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Dokumentacja projektowa:
- projekt roboty budowlane
- projekt instalacje sanitarne
- projekt instalacje elektryczne
Aneksy do projektu
Szczegółowe Specyfikacje techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
Przedmiary robót
ZMIANA Z DNIA 13.08.2012R.
-
wyjasnienie nr 1
- zmiana ogłoszenia o zamówieniu
- opis techniczny - Aula - instalacje elektryczne
- wykaz sprzętu nagłaśniającego i oświetleniowego
- warunki techniczne podłączenia do sieci gazowej
plan instalacji elektrycznych w budynku kotłowni
- rysunek nr 1
- rysunek nr 2
-plan sieci zewnętrznych - rozwiązanie kolizji- rys nr 1
- wykaz ślusarki i drzwi wewnetrznych lakierni
- wykaz urządzeń aktywnych
-parametry projektora
Wyjasnienie nr 2 z dnia 14.08.2012r.
Wyjasnienie nr 3 z dnia 17.08.2012r.
ZMIANA Z DNIA 20.08.2012r.
-
Wyjaśnienie nr 4
- zmiana ogłoszenia o zamówieniu
- wykaz sprzętu nagłaśniającego i oświetleniowego