bip logo

 

LogowanieOdsłony

Użytkowników:
72
Artykułów:
3088
Odsłon artykułów:
1776972
Pokaż # 
Tytuł Opublikowano Zatwierdził Odsłony
wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na budowę stawu do amatorskiej hodowli ryb na działce nr 2812/2 w Przyszowie wraz z pomostem drewnianym, gmina Bojanów 31 .03 .15 Elżbieta Lis 252
wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na rozbudowę stawu do amatorskiej hodowli ryb na działkach nr 3122/1, 3122/2, 3121 w Przyszowie, gmina Bojanów 31 .03 .15 Elżbieta Lis 247
wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w celu utrzymania obiektu stawowego w Kochanach polegające na piętrzeniu wody istniejącą zastawką w km 10+830 cieku Dębowiec, pobór wody do za 31 .03 .15 Elżbieta Lis 231
wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie projektowanym światłowodowym rurociągiem kablowym rzeki Jodłówka w km 0+950, lewego wału przeciwpowodziowego w km 0+626 oraz prawego wału przeciwpowodziow 20 .03 .15 Elżbieta Lis 223
na wniosek Pana Kazimierza Rostek, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie wodociągiem rzeki Pyszanka w km 1+578 20 .03 .15 Elżbieta Lis 232
wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia zlokalizowanego w miejscowości Pysznica - Podborek na wniosek Zakładu Gospodarki Komunlanej Sp. z o. o. w Pysznicy 20 .03 .15 Elżbieta Lis 246
wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody ze źródeł zlokalizowanych na dnie stawów oraz zrzut wody ze stawów do rzeki Sanna oraz do Starorzecza Sanny w miejscowości Łysaków na wniosek G.Ziółkowskiego i 20 .03 .15 Elżbieta Lis 225
wszczęte postępowanie na wniosek Gminy Stalowa Wola, przebudowa kolektora, wykonanie wylotu oraz umocnienia rowu Jelonek w Stalowej Woli 10 .12 .14 Elżbieta Lis 300
wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wniosek Gminy Bojanów - na przebudowę rowu przydrożnego, poprzez wykonanie zjazdu z ul. Parkowej na działkę nr 3519/3 w m. Stany, wykonanie wylotu, wprowadzanie wód opa 10 .12 .14 Elżbieta Lis 249
wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie mostu w m. Bojanów, rowów i wylotów kanalizacji deszczowej oraz wprowadzanie ścieków descsowych do środowiska 20 .11 .14 Elżbieta Lis 273
wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków opadowych do środowiska i wykonanie wylotu 30 .10 .14 Elżbieta Lis 289
wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie oczyszczonych ścieków do rzeki Złodziejka w km 3+390 z rozbudowywanej oczyszczalni ścieków 30 .10 .14 Elżbieta Lis 314
zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody podziemnej z utworów czwartorzędowych z terenu ujęcia „Krzyżowe Drogi” 30 .10 .14 Elżbieta Lis 327
przekroczenie siecią wodociągową oraz rurociągiem tłocznym ścieków sanitarnych, starorzecza rzeki Sanna w miejscowości Zaklików 08 .09 .14 Elżbieta Lis 362
wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody podziemnej z ujęcia „Ciemny Kąt” 31 .07 .14 Elżbieta Lis 419
wprowadzanie ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o. o. w Stalowej Woli przez PKS S.A. Stalowa Wola 24 .06 .14 Elżbieta Lis 419
wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do potoku Jelonek ścieków opadowych i roztopowych przez PBID Inżdróg w Stalowej Woli 18 .06 .14 Elżbieta Lis 350
wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków z Miejskiej i Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Stalowej Woli do rzeki San 18 .06 .14 Elżbieta Lis 309
wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie gazociągiem rzeki Karasiówka w km 23+310 10 .06 .14 Elżbieta Lis 377
wszczęcie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu przydrożnego, poprzez wykonanie zjazdu publicznego z drogi powiatowej 10 .06 .14 Elżbieta Lis 327
pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie i likwidację urządzeń wodnych przy drodze wojewódzkiej 854 relacji Annopol – Kosin- Antoniów- Gorzyce oraz wprowadzanie do ziemi, wód opadowych 10 .06 .14 Elżbieta Lis 273
wszczęcie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do ziemi wód opadowych i roztopowych 20 .05 .14 Elżbieta Lis 293
pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu przydrożnego, poprzez wykonanie zjazdu 20 .05 .14 Elżbieta Lis 329
wszczęcie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla ZDP w Nisku na wykonanie rowów i wylotu drogi powiatowej Nr 1045R Janów Lubelski – Harasiuki na odcinku Huta Krzeszowska - Harasiuki 08 .05 .14 Elżbieta Lis 313
Autorud SJ Stalowa wola postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych 02 .04 .14 Elżbieta Lis 341
wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu przydrożnego, poprzez wykonanie zjazdu indywidualnego z drogi wojewódzkiej nr 861 Bojanów – Kopki 31 .03 .14 Justyna Koper-Kędra 304
wszczęcie postepowaniaw sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnyc 28 .03 .14 Justyna Koper-Kędra 332
Przebudowa rowu przydrożnego poprzez wykonanie zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 861 19 .03 .14 Elżbieta Lis 335
Wszcęcie postepowania na wydanie pozwolenia wodnoprawnego na przebudowe rowu. 12 .03 .14 Elżbieta Lis 288
Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego w Stalowej Woli wprowadzanie wód do potoku Jelonek wykonanie wylotu 28 .02 .14 Elżbieta Lis 336
wszczęcie pobór wód podziemnych z ujęcia w Chwałowicach wprowadzanie ścieków z SUW do rowu 28 .02 .14 Elżbieta Lis 342
wszczecie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych OSM Stalowa Wola 18 .02 .14 Elżbieta Lis 337
wszczecie BAGPAK ścieki do HSW Wodociągi 13 .02 .14 Elżbieta Lis 339
wszczecie Polserwis ścieki do kanalizacji MZK Stalowa Wola 13 .02 .14 Elżbieta Lis 330
wszczecie zjazd Zaklików AMWieczorek 13 .02 .14 Elżbieta Lis 323
pobór wód podziemnych w Radomyślu, odprowadzanie ścieków z SUW 01 .08 .13 Elżbieta Lis 488
zjazd Kępie Zaleszańskie K.R.Surma 01 .08 .13 Elżbieta Lis 457
wszczecie rozbiorka mostu, wykonanie mostu Pysznica MJochim 14 .07 .13 Elżbieta Lis 460
Wszęcie postepowania na przebudowę rowu poprzez wykonanie zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej 26 .06 .13 Justyna Koper-Kędra 488
Wszęcie postepowania na przebudowę rowu poprzez wykonanie zjazdu indywidualnego z drogi wojewódzkiej 28 .05 .13 Justyna Koper-Kędra 517
Wszczęcie postepowania wodnoprawnego na wykonanie urzadzeń wodnych i na szczególne korzystanie 26 .05 .13 Elżbieta Lis 600
Wszczęcie postępowania w sprawie wprowadzania oczyszczonych ścieków do kanalizacji będącej własności 22 .05 .13 Justyna Koper-Kędra 498
Wszczecie postepowania w sprawie wykonania urządzenia wodnego i wprowadzenia wód opadowych do rowu 06 .05 .13 Elżbieta Lis 464
Wszczęcie postępowania w sprawie przekroczenia siecią wodociągową rzeki Pyszanka w km 2+395 22 .04 .13 Justyna Koper-Kędra 632
Wszczęcie postępowania w sprawie przekroczenia kanalizacją sanitarną rzeki Pyszanka w km 2+396 22 .04 .13 Justyna Koper-Kędra 445
Wykonanie stawu do amatorskiej hodowli ryb na działkach nr ew. 2085/1, 2084/1 położonych w Jastkowicach 26 .03 .13 Justyna Koper-Kędra 467
Przebudowa rowu przydrożnego poprzez wykonanie zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 856 26 .03 .13 Justyna Koper-Kędra 604
zjad Dariusz Bryczek Zdziechowice Drugie 10 .03 .13 Elżbieta Lis 475
wszczecie zjazd Laski 10 .03 .13 Elżbieta Lis 451
wszczecie wygaszenie punktu decyzji w sprawie poboru wody 28 .02 .13 Elżbieta Lis 506