bip logo

 

LogowanieOdsłony

Użytkowników:
72
Artykułów:
3088
Odsłon artykułów:
1774429
Pokaż # 
Tytuł Opublikowano Zatwierdził Odsłony
na wniosek Pana Konrada Ślusarczyka zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na zrzut wody z istniejących stawów do rzeki Chodźca 22 .12 .16 Elżbieta Lis 120
wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do ziemi wód opadowych i roztopowych za pośrednictwem skrzynek rozsączających (działki nr 835/26, 847 obręb 3 w Stalowej Woli) 22 .12 .16 Elżbieta Lis 101
wszczęte postępowanie w sprawie budowy wylotów kanalizacyjnych W1, W2, budowę rowów, przebudowę rowów, likwidację rowu w m. Chwałowicach 08 .12 .16 Elżbieta Lis 151
wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotów W1-W15 i wprowadzanie ścieków opadowych poprzez drenaż do ziemi, gmina Radomyśl nad Sanem 24 .11 .16 Elżbieta Lis 140
wszczęte postępowanie w sprawie wykonania wylotu, wprowadzanie ścieków do wód i do ziemi Kępie Zaleszańskie 24 .11 .16 Elżbieta Lis 120
wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie mieszaniny ścieków sanitarnych i przemysłowych ze Stacji Kontroli Pojazdów i Blacharni zlokalizowanych przy ulicy Niezłomnych 29 w Stalowej Woli, do urządzeń 24 .11 .16 Elżbieta Lis 90
wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych składających się z ujęcia powierzchniowego, rowu melioracji szczegółowej, systemu nawadniającego- odwadniającego w tym rowów nawadniająco – odwa 10 .11 .16 Elżbieta Lis 113
wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu przydrożnego, poprzez wykonanie zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 1002R Budki Dolne – Zdziechowice (działka nr 1302), na działkę nr ew. 24/8 w 23 .09 .16 Elżbieta Lis 102
wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu przydrożnego, poprzez wykonanie zjazdu indywidualnego z drogi gminnej 101510R (dz. nr 1511), na działkę nr ew. 1490 położoną w miejscowości Agatówka, gm 23 .09 .16 Elżbieta Lis 89
wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu melioracyjnego (działka nr 236/1) w celu uzyskania dojazdu do działki nr 242 w miejscowości Kępie Zaleszańskie, gmina Zaleszany 23 .09 .16 Elżbieta Lis 92
szczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie oczyszczonych ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością Gminy Zaklików 23 .09 .16 Elżbieta Lis 106
wydania pozwolenia wodnoprawnego w związku z realizacją inwestycji pn.:„Przebudowa obiektu mostowego - przepustu w ciągu drogi wewnętrznej nr dz. ewid. 1141, 1146 w miejscowości Rzeczyca Długa w km 0+440” 23 .09 .16 Elżbieta Lis 104
wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie elektroenergetyczną linią napowietrzną średniego napięcia SN 15 kV Zaklików – Agronomówka nad rzeką Sanna w km 30+100 w miejscowości Zaklików 05 .09 .16 Elżbieta Lis 83
wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do ziemi wód opadowych i roztopowych pochodzących z terenu stacji demontażu pojazdów w Kępiu Zaleszańskim 386 02 .09 .16 Elżbieta Lis 105
wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na likwidację rowów melioracji szczegółowej w m. Antoniów 27 .06 .16 Elżbieta Lis 99
na wniosek Firmy SOLBET STALOWA WOLA S. A., 37-450 Stalowa Wola, ul. Spacerowa 4, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego: wykonanie studni, pobór wód podziemnych 15 .06 .16 Elżbieta Lis 103
postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotów, przebudowę rowu w ramach drogi wojewódzkiej 15 .06 .16 Elżbieta Lis 102
wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie rowu A i B z drenażem oraz wykonanie wylotu W1 i wprowadzanie ścieków opadowych poprzez drenaż do ziemi. Inwestycja realizowana będzie na działkach nr 2880, 1309 23 .05 .16 Elżbieta Lis 95
wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu przydrożnego, poprzez wykonanie zjazdu indywidualnego w m. Jastkowice 10 .05 .16 Elżbieta Lis 126
wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu przydrożnego 10 .05 .16 Elżbieta Lis 127
wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie rowu krytego wzdłuż drogi powiatowej Nr 1048R w miejscowości Kurzyna Mała, Kurzyna Średnia, Kurzyna Wielka, gm. Ulanów i Żuk Stary gm. Harasiuki oraz na wykon 26 .04 .16 Elżbieta Lis 125
wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę zbiornika przeciwpożarowego w Lipie, leśnictwo Budy 14 .04 .16 Elżbieta Lis 115
wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej na działce nr 3495/56 obręb Stany, gm. Bojanów. 01 .04 .16 Elżbieta Lis 134
wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie studni i pobór wód 01 .04 .16 Elżbieta Lis 689
wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowów przydrożnych w celu wykonania zjazdów publicznych w m. Przyszów, Bojanów 23 .03 .16 Elżbieta Lis 262
wszczęte postępowanie o wydanie pozwolenia na piętrzenie wody na jazie na rzece Sanna oraz pobór wód do zbiornika w Zaklikowie 07 .03 .16 Elżbieta Lis 124
na wniosek Gminy Bojanów, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej W1 na działce nr 3495/56 obręb Stany, gm. Bojanów 03 .03 .16 Elżbieta Lis 116
na wniosek Gminy Stalowa Wola zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do ziemi wód opadowych i roztopowych za pośrednictwem rowu otwartego (działka nr 2477/11) 11 .02 .16 Elżbieta Lis 144
na wniosek Powiatu Tarnobrzeskiego, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego 11 .02 .16 Elżbieta Lis 153
wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu przydrożnego, poprzez wykonanie zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 1012R (dz. nr 364/1), na działkę nr ew. 166 położoną w miejscowości Zaleszany 13 .01 .16 Elżbieta Lis 144
wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotów od W2 do W106, wykonanie drenażu francuskiego rozsączającego oraz wprowadzanie ścieków opadowych poprzez drenaż do ziemi. Inwestycja realizowana będzie na działce nr 2064 obręb Radomyśl nad Sanem w ram 13 .01 .16 Elżbieta Lis 149
wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu przydrożnego, poprzez wykonanie zjazdu indywidualnego w m. Gielnia 08 .01 .16 Elżbieta Lis 157
Wniosek o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego Gmina Zaleszany 04 .12 .15 Elżbieta Lis 163
wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie mieszaniny ścieków z IWAMET Sp. z o. o. Stalowa Wola do urządzeń kanalizacyjnych HSW Wodociągi Sp. z o. o. w Stalowej Woli 18 .11 .15 Elżbieta Lis 174
Wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotu oraz wprowadzanie wód opadowych do ziemi w Turbi (działka nr 1855) 05 .11 .15 Elżbieta Lis 190
wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu przydrożnego, poprzez wykonanie zjazdu indywidualnego 16 .10 .15 Elżbieta Lis 198
na wniosek Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego DANKROS Sp. z o. o., Ustjanowa Górna zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych za pomocą istniejącej stud 09 .10 .15 Elżbieta Lis 178
na wniosek Gminy Stalowa Wola, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie zbiornika Kacze Doły w Stalowej Woli oraz wprowadzanie wód opadowych do zbiornika 09 .10 .15 Elżbieta Lis 209
na wniosek Pana Piotra Jana Pitera i Pani Małgorzaty Krystyny Pitera zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w obiekcie stawowym Żużel 09 .10 .15 Elżbieta Lis 198
na wniosek Biura Eksportowego Tarcica i Wyroby Drzewne Halina Szukalska, Krościenko 30B, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych za pomocą istniejącej stu 09 .10 .15 Elżbieta Lis 165
wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie studni i pobór wód podziemnych IKEA Oddział w Stalowej Woli 09 .10 .15 Elżbieta Lis 165
wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu przydrożnego, poprzez wykonanie zabudowy rowu pod projektowaną drogą rowerową w km 50+190 w miejscowości Wola Rzeczycka (działka nr ew. 592/1, 562/1). 28 .08 .15 Elżbieta Lis 202
wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie podpoziomowego stawu do celów rekreacji na działkach nr 178/4, 175 w miejscowości Wólka Turebska 28 .08 .15 Elżbieta Lis 212
wszczęcie postępowania na przekroczenie wału przeciwpowodziowego rzeki San linią napowietrzną 220 kV Stalowa Wola – punkt nacięcia linii Chmielów –Abramowice w miejscowości Brandwica, gm. Pysznica w przęśle 15A-16 (działka nr ew. 1090) 27 .08 .15 Elżbieta Lis 214
wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do ziemi wód poprzez studnię chłonną oczyszczonych ścieków opadowych i roztopowych pochodzących z terenu parkingu przy ulicy Ofiar Katynia w Stalowej Woli 27 .08 .15 Elżbieta Lis 205
wszczęcie postępowania w sprawieprzekroczenia linią napowietrzną nN kV wału przeciwpowodziowego rzeki San obręb Zasanie m. Stalowa Wola 05 .08 .15 Elżbieta Lis 252
wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do ziemi wód opadowych i roztopowych pochodzących z terenu osiedla Hutnik wylotami W1, W2, W3, W4, W5, W6, W7, W8, W9 do potoku Jelonek 05 .08 .15 Elżbieta Lis 193
wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na budowę stawu w miejscowości Pysznica na działce nr 2666 05 .08 .15 Elżbieta Lis 238
wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie projektowaną telekomunikacyjną linią kablową rzeki San w km 29+248 oraz prawego wału rzeki San w km 29+874 w miejscowości Stalowa Wola 04 .08 .15 Elżbieta Lis 194
wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie oczyszczonych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego 04 .08 .15 Elżbieta Lis 222