bip logo

 

LogowanieOdsłony

Użytkowników:
72
Artykułów:
3088
Odsłon artykułów:
1774429
Pokaż # 
Tytuł Opublikowano Zatwierdził Odsłony
wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie rowu krytego wzdłuż drogi powiatowej Nr 1048R w miejscowości Kurzyna Mała, Kurzyna Średnia, Kurzyna Wielka, gm. Ulanów i Żuk Stary gm. Harasiuki oraz na wykon 26 .04 .16 Elżbieta Lis 125
wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę zbiornika przeciwpożarowego w Lipie, leśnictwo Budy 14 .04 .16 Elżbieta Lis 115
wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej na działce nr 3495/56 obręb Stany, gm. Bojanów. 01 .04 .16 Elżbieta Lis 134
wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie studni i pobór wód 01 .04 .16 Elżbieta Lis 689
wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowów przydrożnych w celu wykonania zjazdów publicznych w m. Przyszów, Bojanów 23 .03 .16 Elżbieta Lis 262
wszczęte postępowanie o wydanie pozwolenia na piętrzenie wody na jazie na rzece Sanna oraz pobór wód do zbiornika w Zaklikowie 07 .03 .16 Elżbieta Lis 124
na wniosek Gminy Bojanów, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej W1 na działce nr 3495/56 obręb Stany, gm. Bojanów 03 .03 .16 Elżbieta Lis 116
na wniosek Gminy Stalowa Wola zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do ziemi wód opadowych i roztopowych za pośrednictwem rowu otwartego (działka nr 2477/11) 11 .02 .16 Elżbieta Lis 144
na wniosek Powiatu Tarnobrzeskiego, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego 11 .02 .16 Elżbieta Lis 153
wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu przydrożnego, poprzez wykonanie zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 1012R (dz. nr 364/1), na działkę nr ew. 166 położoną w miejscowości Zaleszany 13 .01 .16 Elżbieta Lis 144
wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotów od W2 do W106, wykonanie drenażu francuskiego rozsączającego oraz wprowadzanie ścieków opadowych poprzez drenaż do ziemi. Inwestycja realizowana będzie na działce nr 2064 obręb Radomyśl nad Sanem w ram 13 .01 .16 Elżbieta Lis 149
wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu przydrożnego, poprzez wykonanie zjazdu indywidualnego w m. Gielnia 08 .01 .16 Elżbieta Lis 157
Wniosek o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego Gmina Zaleszany 04 .12 .15 Elżbieta Lis 163
wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie mieszaniny ścieków z IWAMET Sp. z o. o. Stalowa Wola do urządzeń kanalizacyjnych HSW Wodociągi Sp. z o. o. w Stalowej Woli 18 .11 .15 Elżbieta Lis 174
Wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotu oraz wprowadzanie wód opadowych do ziemi w Turbi (działka nr 1855) 05 .11 .15 Elżbieta Lis 190
wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu przydrożnego, poprzez wykonanie zjazdu indywidualnego 16 .10 .15 Elżbieta Lis 198
na wniosek Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego DANKROS Sp. z o. o., Ustjanowa Górna zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych za pomocą istniejącej stud 09 .10 .15 Elżbieta Lis 178
na wniosek Gminy Stalowa Wola, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie zbiornika Kacze Doły w Stalowej Woli oraz wprowadzanie wód opadowych do zbiornika 09 .10 .15 Elżbieta Lis 209
na wniosek Pana Piotra Jana Pitera i Pani Małgorzaty Krystyny Pitera zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w obiekcie stawowym Żużel 09 .10 .15 Elżbieta Lis 198
na wniosek Biura Eksportowego Tarcica i Wyroby Drzewne Halina Szukalska, Krościenko 30B, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych za pomocą istniejącej stu 09 .10 .15 Elżbieta Lis 165
wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie studni i pobór wód podziemnych IKEA Oddział w Stalowej Woli 09 .10 .15 Elżbieta Lis 165
wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu przydrożnego, poprzez wykonanie zabudowy rowu pod projektowaną drogą rowerową w km 50+190 w miejscowości Wola Rzeczycka (działka nr ew. 592/1, 562/1). 28 .08 .15 Elżbieta Lis 202
wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie podpoziomowego stawu do celów rekreacji na działkach nr 178/4, 175 w miejscowości Wólka Turebska 28 .08 .15 Elżbieta Lis 212
wszczęcie postępowania na przekroczenie wału przeciwpowodziowego rzeki San linią napowietrzną 220 kV Stalowa Wola – punkt nacięcia linii Chmielów –Abramowice w miejscowości Brandwica, gm. Pysznica w przęśle 15A-16 (działka nr ew. 1090) 27 .08 .15 Elżbieta Lis 214
wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do ziemi wód poprzez studnię chłonną oczyszczonych ścieków opadowych i roztopowych pochodzących z terenu parkingu przy ulicy Ofiar Katynia w Stalowej Woli 27 .08 .15 Elżbieta Lis 205
wszczęcie postępowania w sprawieprzekroczenia linią napowietrzną nN kV wału przeciwpowodziowego rzeki San obręb Zasanie m. Stalowa Wola 05 .08 .15 Elżbieta Lis 252
wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do ziemi wód opadowych i roztopowych pochodzących z terenu osiedla Hutnik wylotami W1, W2, W3, W4, W5, W6, W7, W8, W9 do potoku Jelonek 05 .08 .15 Elżbieta Lis 193
wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na budowę stawu w miejscowości Pysznica na działce nr 2666 05 .08 .15 Elżbieta Lis 238
wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie projektowaną telekomunikacyjną linią kablową rzeki San w km 29+248 oraz prawego wału rzeki San w km 29+874 w miejscowości Stalowa Wola 04 .08 .15 Elżbieta Lis 194
wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie oczyszczonych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego 04 .08 .15 Elżbieta Lis 222
wszczęte postępowanie na wniosek Burmistrza Miasta Zaklikowa w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie scieków z oczyszczalni w Lipie i Zaklikowie 18 .06 .15 Elżbieta Lis 249
wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie projektowaną telekomunikacyjną linią kablową rzeki Bukowa w km 3+624 w miejscowości Jastkowice 18 .06 .15 Elżbieta Lis 225
na wniosek Firmy ENESTA Sp. z o. o. w Stalowej Woli, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego 18 .06 .15 Elżbieta Lis 260
wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu przydrożnego, poprzez wykonanie zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej 18 .06 .15 Elżbieta Lis 227
wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie projektowanym światłowodowym rurociągiem kablowym rzeki Strachodzka w km 12+335 w miejscowości Radomyśl, przewiertem sterowanym pod dnem rzeki z wniosku W 19 .05 .15 Elżbieta Lis 217
wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie projektowaną telekomunikacyjną linią kablową rzeki Łęg w km 31+065 w miejscowości Przyszów, przewiertem sterowanym pod dnem rzeki. 07 .05 .15 Elżbieta Lis 236
wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie projektowanym światłowodowym rurociągiem kablowym rzeki Pyszanka w km 1+821 w miejscowości Pysznica 07 .05 .15 Elżbieta Lis 252
wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie kładką rowerową rzeki Jodłówka i wałów rzeki oraz wykonanie rowów 17 .04 .15 Elżbieta Lis 274
na wniosek firmy ERKADO Zbigniew Kozłowski, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do ziemi za pośrednictwem tunelu filtracyjnego oczyszczonych ścieków bytowych powstających w Zakładzie ERK 01 .04 .15 Elżbieta Lis 235
wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu przydrożnego, poprzez wykonanie zjazdu indywidualnego z drogi wojewódzkiej nr 861 Bojanów – Kopki w km 4+312 (działka nr ew. 715), na działkę nr ew. 446 31 .03 .15 Elżbieta Lis 239
wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na budowę stawu do amatorskiej hodowli ryb na działce nr 2812/2 w Przyszowie wraz z pomostem drewnianym, gmina Bojanów 31 .03 .15 Elżbieta Lis 252
wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na rozbudowę stawu do amatorskiej hodowli ryb na działkach nr 3122/1, 3122/2, 3121 w Przyszowie, gmina Bojanów 31 .03 .15 Elżbieta Lis 247
wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w celu utrzymania obiektu stawowego w Kochanach polegające na piętrzeniu wody istniejącą zastawką w km 10+830 cieku Dębowiec, pobór wody do za 31 .03 .15 Elżbieta Lis 231
wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie projektowanym światłowodowym rurociągiem kablowym rzeki Jodłówka w km 0+950, lewego wału przeciwpowodziowego w km 0+626 oraz prawego wału przeciwpowodziow 20 .03 .15 Elżbieta Lis 223
na wniosek Pana Kazimierza Rostek, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie wodociągiem rzeki Pyszanka w km 1+578 20 .03 .15 Elżbieta Lis 232
wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia zlokalizowanego w miejscowości Pysznica - Podborek na wniosek Zakładu Gospodarki Komunlanej Sp. z o. o. w Pysznicy 20 .03 .15 Elżbieta Lis 246
wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody ze źródeł zlokalizowanych na dnie stawów oraz zrzut wody ze stawów do rzeki Sanna oraz do Starorzecza Sanny w miejscowości Łysaków na wniosek G.Ziółkowskiego i 20 .03 .15 Elżbieta Lis 225
wszczęte postępowanie na wniosek Gminy Stalowa Wola, przebudowa kolektora, wykonanie wylotu oraz umocnienia rowu Jelonek w Stalowej Woli 10 .12 .14 Elżbieta Lis 300
wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wniosek Gminy Bojanów - na przebudowę rowu przydrożnego, poprzez wykonanie zjazdu z ul. Parkowej na działkę nr 3519/3 w m. Stany, wykonanie wylotu, wprowadzanie wód opa 10 .12 .14 Elżbieta Lis 249
wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie mostu w m. Bojanów, rowów i wylotów kanalizacji deszczowej oraz wprowadzanie ścieków descsowych do środowiska 20 .11 .14 Elżbieta Lis 273